Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Contact met Marjan

Functie: Wetenschappelijk medewerker
Telefoon: 030 - 23 91 378

Maatschappelijk relevant werk doen waar de gewone mens écht iets aan heeft, is voor mij een belangrijke drijfveer. In mijn functie als wetenschappelijk medewerker bij het Nibud komt deze drijfveer volledig tot zijn recht. Huishoudfinanciën zijn immers een algemeen bekend terrein. Iedereen in Nederland heeft ermee te maken.

Koopkracht

Binnen het kennisteam houd ik mij o.a. bezig met de koopkracht van mensen. Wat zijn de effecten van politieke maatregelen op de huishoudportemonnee? Hoeveel kunnen mensen volgend jaar meer of minder besteden als gevolg van de loonontwikkeling? Deze vragen beantwoord ik graag.

Voor de consument proberen we de koopkracht zo concreet mogelijk te maken, maar ook professionals kunnen we helpen met onderzoek op het gebied van koopkracht. De vertaling van beleid naar praktijk vind ik erg interessant.

De woningmarkt is, naast koopkracht, een van mijn andere kennisgebieden. Daarbij richt ik me vooral op de hypotheeknormen waarover het Nibud jaarlijks adviseert. Ook voer ik onderzoeken uit die betrekking hebben op de woningmarkt.

Verder houd ik mij vanuit mijn economische achtergrond en mijn eerdere ervaring bij het CBS bezig met de cijfermatige kant van het werk, zoals de voorbeeldbegrotingen en referentiebudgetten. Alles komt samen in het Budgethandboek van het Nibud. Ik coördineer dit graag en de stap naar de digitalisering ervan is interessant om mee bezig te zijn.

Visualisaties

Tot slot krijg ik energie van visualisaties maken. Ik ben steeds op zoek naar mogelijkheden om onderzoeksresultaten zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Het Nibud heeft nu ook interactieve dashboards in het aanbod, zoals voor de minima effectrapportage (MER). Ik ga graag in gesprek over de mogelijkheden van visualisaties en de meerwaarde hiervan voor onderzoek.

Als u van gedachten wilt wisselen of vragen heeft over onderwerpen gerelateerd aan mijn kennisgebieden en interesses, neemt u dan gerust contact op. Ik help u graag verder.

Publicaties

Iedereen in Nederland heeft te maken met huishoudfinanciën.”

Marjan Verberk – de Kruik

Contact met Marjan

Functie: Wetenschappelijk medewerker
Telefoon: 030 - 23 91 378

Iedereen in Nederland heeft te maken met huishoudfinanciën.”

2 blogartikelen van Marjan Verberk – de Kruik

17 september 2019

Koopkracht: het mandje van de inflatie

lees meer ›blog
18 januari 2019

Koopkracht – hoe zit dat bij mij?

lees meer ›blog

6 gerelateerde onderzoeksrapporten

13 september 2019

Rapport Inkomenscriteria voor huurders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Nibud gevraagd om met een breed onderzoek antwoord te geven op de motie-Koerhuis.

lees meer ›onderzoek
13 september 2019

Rapport Hoe gaan mensen om met hoge woonlasten?

Uit dit onderzoek blijkt dat een kwart van de huurders dusdanig hoge woonlasten heeft dat zij voor de overige uitgaven onvoldoende budget hebben om de basisbedragen te kunnen betalen.

lees meer ›onderzoek
17 juni 2019

Rapport Geld en relatie 2019

Een kwart van de Nederlandse stellen ruziet over geld.

lees meer ›onderzoek

1 gerelateerd Praktijkverhaal

23 mei 2019

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer ›Praktijkverhaal