Lotte van Os

Lotte van Os

Contact met Lotte

Functie: Adviseur Organisatie-ontwikkeling & Personeel
Telefoon: 030 - 23 91 351

Als organisatieadviseur adviseer ik de directie en het management van het Nibud over een breed palet aan vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en HR. Hierbij ondersteun ik bij beleidsontwikkeling, -actualisering, – evaluatie en -uitvoering op het terrein van HRM. Op deze manier wordt de wendbaarheid van onze organisatie verder vergroot en zijn we in staat onze ambities te realiseren.

Kwalitatieve groei. Dat is de voortdurende uitdaging!

Voor het realiseren van zowel groei als blijvende kwaliteit, is het van belang dat alle vormen van HR-activiteiten op een effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan de interne organisatie. Ik verdiep mij dan ook graag in diverse vormen van samenwerking, interne communicatie, organisatiecultuur en het aannamebeleid zodat het Nibud een mooie, sterke en vooruitstrevende maatschappelijke dienstverlener blijft!

Ik verdiep mij graag in diverse vormen van samenwerking, interne communicatie, organisatiecultuur en het aannamebeleid.”

Lotte van Os

Contact met Lotte

Functie: Adviseur Organisatie-ontwikkeling & Personeel
Telefoon: 030 - 23 91 351

Ik verdiep mij graag in diverse vormen van samenwerking, interne communicatie, organisatiecultuur en het aannamebeleid.”