Julia Delhaas

Julia Delhaas

Contact met Julia

Functie: Junior onderzoeker

In een steeds complexer wordende samenleving is de kracht van goed ontworpen sociaal beleid essentieel. Als individu is er beperkte energie en capaciteit om bewuste en rationele keuzes te maken.

Het intrigeert me dat ons (financiële) gedrag in grote mate wordt beïnvloedt door sociale, politieke en economische omgevingsfactoren. Deze gelaagdheid maakt ons financiële gedrag zo ingewikkeld.

Als onderzoeker bij het Nibud is het een uitdaging om kennis en inzicht in armoede- en schuldenproblematiek om te zetten naar praktische hulpmiddelen die ervoor zorgen dat het maken van financieel gezonde keuzes gemakkelijker wordt. Deze hulpmiddelen worden naast individueel, ook op organisatie- en politiekniveau ingezet.

Ik vind het belangrijk dat onderzoek naast een vergroting van onze kennis ook een maatschappelijk doel en impact heeft.

Het intrigeert me dat ons (financiële) gedrag in grote mate wordt beïnvloedt door sociale, politieke en economische omgevingsfactoren.”

Julia Delhaas

Contact met Julia

Functie: Junior onderzoeker

Het intrigeert me dat ons (financiële) gedrag in grote mate wordt beïnvloedt door sociale, politieke en economische omgevingsfactoren.”