Onafhankelijk en betrouwbaar

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

De medewerkers van het Nibud zijn specialisten in micro-economie, schuldhulpverlening, financieel gedrag, fiscale wetgeving, financiële opvoeding en communicatie.

Missie

Het Nibud heeft als missie het verhogen van de zelfredzaamheid van consumenten op het gebied van huishoudfinanciën. Dit doet het Nibud enerzijds door consumenten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken die van invloed zijn op hun budget. Anderzijds verhoogt het de deskundigheid van professionals voor zover deze middels hun beleid, advisering en/of voorlichting invloed hebben op het budget van consumenten.

Hieronder vindt u een folder over de werkzaamheden van het Nibud.

Referentiebedragen

Referentiebedragen van huishoudfinanciën vormen de basis van het Nibud: van zakgeldbedragen tot bestedingspatronen, van de Nibud-voorbeeldbegrotingen tot de Nibud-competenties voor financiële zelfredzaamheid. Het Nibud is het enige instituut in Nederland dat al meer dan 35 jaar kennis over huishoudfinanciën verzamelt, onderzoekt, analyseert en omzet in praktische adviezen en hulpmiddelen.

Wat doen wij voor professionals?

We vertalen onze kennis op veel verschillende manieren in diensten voor professionals die zich bezighouden met geldzaken van particulieren. We bieden onder andere:

  • Onderzoek en advies
  • Referentiecijfers en rekentools
  • Opleidingen
  • Voorlichtingsmaterialen

Meer informatie over onze producten en diensten voor professionals

Financiering

Het Nibud is een stichting zonder winstoogmerk en streeft er naar via onze website consumenten zo veel mogelijk gratis, betrouwbaar en onafhankelijk van informatie te voorzien. Dit lukt uiteraard niet altijd, en daarom biedt het Nibud ook betaalde informatie en diensten aan.

Bijna tachtig procent van de Nibud-activiteiten wordt gefinancierd door de opbrengst van Nibud producten en diensten. Ruim twintig procent van de Nibud-activiteiten wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en BKR.

Een aantal betaalde Nibud-activiteiten zijn onze boeken, software en opleidingen. Afnemers hiervan zijn zowel consumenten als professionele partijen. Het Nibud doet in opdracht van andere organisaties regelmatig onderzoek. Ook werkt het Nibud graag samen met andere organisaties om zelfredzaamheid van de consument te vergroten.

Het Nibud gebruikt de inkomsten die gegenereerd worden allereerst voor dekking van de kosten, en daarnaast ook voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten die passen binnen de missie van het Nibud.

Wilt u meer weten? Download hieronder het Nibud jaarverslag over 2015.

Ook kunt u hieronder het korte filmpje ‘Wat doet het Nibud’  bekijken.

Wijzer in geldzaken

Het Nibud is een partner in het platform Wijzer in geldzaken. Dit is een initiatief van het ministerie van Financiën voor financiële educatie van de consument. Hierin werken zo’n veertig partners uit de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap. Deze partners zetten zich in om de financiële vaardigheden van consumenten te verbeteren en het financiële inzicht te vergroten zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen.