Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hiermee wil de overheid bepaalde groepen ondersteunen. Denk aan ouders, ouderen en gehandicapten.

Door heffingskortingen betaalt u mogelijk minder belasting. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van deze kortingen.

Welke heffingskortingen zijn er?

Er zijn verschillende heffingskortingen. De arbeidskorting ondersteunt bijvoorbeeld werkende mensen. De combinatiekorting is bedoeld om werk en zorg te combineren.

Hieronder staat een overzicht van alle mogelijke heffingskortingen en voor wie zij bedoeld zijn:

 • Algemene heffingskorting
  Iedereen boven de 18 die inkomstenbelasting betaalt, ook als u niet werkt.
 • Arbeidskorting
  Iedereen die betaald werk doet, ook als u daarnaast nog gedeeltelijk een uitkering heeft.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  Werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar, alleenstaande ouder of minst verdienende fiscale partner.
 • Jonggehandicaptenkorting
  Iedereen die recht heeft op een Wajonguitkering of op ondersteuning bij het vinden van werk volgens de Wet Wajong.
 • Levensloopverlofkorting
  Als u gespaard heeft in een levensloopregeling en geld opneemt van die spaarrekening voor onbetaald verlof.
 • Korting voor groene beleggingen
  Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die door de belastingdienst erkend zijn en die investeren in projecten voor milieubescherming.
 • Ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting
  Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden.

Heffingskorting aanvragen

Algemene heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting

De algemene heffingskorting, arbeidskorting, jonggehandicaptenkorting en ouderenkortingen hoeft u niet aan te vragen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie verrekent deze heffingskortingen automatisch met uw inkomen.

Andere heffingskortingen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor één van de andere heffingskortingen? Dan kunt u een verzoek doen voor een voorlopige aanslag bij de Belastingdienst. Bij de aanvraag vult u een aantal gegevens in over uw huishouden en inkomen. De kortingen worden automatisch halverwege de maand aan u uitgekeerd.

Een heffingskorting kan per maand veel verschil maken in wat u overhoudt. Soms kan de teruggaaf zelfs het te betalen belastingbedrag opheffen. De Belastingdienst keert de voorlopige teruggaaf een keer per maand uit.

Is het bedrag aan heffingskortingen hoger dan het bedrag dat u aan belasting moet betalen? Dan loopt u een deel van de heffingskortingen mis.

Geef veranderingen door

Sommige heffingskortingen gelden alleen voor bepaalde huishoudens. En veel heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk. Een verandering in uw situatie kan dus betekenen dat u geen recht meer heeft op bepaalde heffingskortingen. Geef veranderingen in uw inkomen en situatie altijd zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

De voorlopige aanslag kon ik heel snel en gemakkelijk invullen, nu krijg ik iedere maand alvast € 61 terug. ”

— Mieke Verbaarschot uit Steenwijk

Anderen lezen

Zelfstandig ondernemer

Hoe krijgt én houdt u grip op geld als zelfstandig ondernemer?

lees meer › Artikel

Aftrek extra vervoerskosten

Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit kunt u vaak aftrekken.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Alles over aftrekposten

Voor welke aftrekposten komt u in aanmerking?

lees meer › Artikel

Inkomstenbelasting

Er zijn drie soorten inkomstenbelasting.

lees meer › Artikel

Uw erfenis regelen

Alles waar u op moet letten voor het regelen van uw erfenis.

lees meer › Artikel

Ik krijg een erfenis

Wat kunt u doen als u erfgenaam bent?

lees meer › Artikel

Lijfrenteverzekering

Wilt u uw pensioen aanvullen of vervroegen? Dan kunt u zich verzekeren via een lijfrenteverzekering.

lees meer › Artikel

Lokale lasten van gemeente en waterschap

Waar zijn deze lokale lasten voor en hoe worden ze berekend?

lees meer › Artikel

Belastingaangifte doen

Belastingaangifte: hoe pakt u dit aan op een voor u zo gunstig mogelijke manier?

lees meer › Artikel