Komt u uit na uw pensioen?

Heeft u na uw pensionering genoeg inkomen om uw uitgaven te kunnen betalen? Dat hangt behalve van de bedragen ook af van uw wensen en plannen. Dit stappenplan geeft inzicht.

Heeft u straks genoeg?

Als u met pensioen gaat, veranderen uw inkomsten én uw uitgaven. Heeft u straks genoeg, of zal er een tekort ontstaan? Ga het na aan de hand van dit stappenplan.

Niet iedereen heeft eenzelfde beeld voor ogen bij zijn pensioenperiode. De één wil op dezelfde manier kunnen verder leven als hij nu doet. De ander is van plan om veel tijd aan zijn hobby te gaan besteden of op de kleinkinderen te passen. En weer een ander wil na pensioen veel op vakantie kunnen.

Belangrijke vraag is dan ook: wat vindt u belangrijk? Wat zou u willen kunnen doen na pensioen? Denk hier eens over na.

Het is natuurlijk lastig om vast te stellen hoeveel u verwacht uit te geven na uw pensionering. Toch kunt u een aantal veranderingen wel voorspellen.

Als u nu naar uw werk reist en straks niet meer, zullen uw reiskosten lager worden. Kinderen zijn misschien de deur uit, dat scheelt in allerlei uitgaven. Als u een eigen woning heeft, is de hypotheek rond uw pensioenleeftijd misschien (grotendeels) afgelost? Dat scheelt veel in de woonlasten.

Naast besparingen kunt u aan andere posten juist extra uitgaven krijgen. Draagt u in uw werk bijvoorbeeld altijd bedrijfskleding? Dan bent u straks meer kwijt aan kleding. En u zult waarschijnlijk meer tijd thuis doorbrengen, waardoor uw energiekosten kunnen stijgen. Verwacht u hogere zorgkosten? Heeft u wensen op het gebied van hobby’s en reizen? De kosten hiervoor verschillen natuurlijk, maar u kunt zich er misschien toch een beeld bij vormen.

Zet op een rij hoe u verwacht dat uw uitgaven zullen veranderen ten opzichte van het nu. Wilt u een idee krijgen van uw huidige uitgavenpatroon? Vul dan de online rekentool Persoonlijk Budgetadvies in.

Uw inkomsten na uw pensioen komen misschien uit meer bronnen dan u zou denken. U kunt straks uit vijf verschillende bronnen inkomen krijgen: AOW, aanvullend- of werknemerspensioen, lijfrentes of bankspaartegoeden, eigen vermogen, en werk.

Verzamel gegevens over alle verschillende inkomstenbronnen. Vanaf wanneer ontvangt u er inkomen uit? En hoeveel kunt u verwachten? Gebruik eventueel het stappenplan op de pagina Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Goed om te weten: na de AOW-leeftijd betaalt u minder sociale premies en belastingen. Hierdoor houdt u netto meer over van uw bruto inkomen.

De volgende stap is om na te gaan of uw verwachte inkomsten voldoende zullen zijn om uw uitgaven te betalen. U zet verwachte inkomsten en uitgaven naast elkaar.

Vul hiervoor de online rekentool Pensioenschijf-van-vijf in. De tool berekent van al uw inkomstenbronnen het maandelijks besteedbare bedrag. Daarna brengt u op basis van richtbedragen uw verwachte uitgaven in kaart. U ziet dan of u naar verwachting uit gaat komen.

Let op: de uitkomst is een momentopname en biedt geen zekerheid. Verandering in (aantal uren) werk, arbeidsongeschiktheid, een scheiding: het heeft allemaal invloed op de verwachte inkomsten na pensioen. En ook zaken buiten u om, zoals veranderingen in rente en prijzen (inflatie), zijn van invloed.

Als u verwacht dat u na pensionering niet voldoende inkomsten zult hebben, zijn er drie ‘knoppen’ waar u aan kunt ‘draaien’.

Uw inkomsten aanvullen. Dat kan op verschillende manieren, lees er meer over op de pagina Zelf (extra) pensioen opbouwen.
Uw uitgaven aanpassen. Misschien ziet u manieren om nu al uw uitgaven te verlagen, zodat u geld overhoudt om opzij te zetten voor later. Daarnaast kunt u kijken hoe u uw uitgaven straks kunt verlagen. Misschien kunt u na pensioen uw auto inruilen voor een kleinere variant?
Verwachtingen bijstellen. Als u nu al weet dat het financieel niet gaat lukken om uw wensen te halen, kijk dan naar wat wel binnen uw bereik ligt. Minder vaak of ver op vakantie? Een goedkopere hobby?

Houdt u meer over dan u had verwacht na uw pensionering? Ga dan eens na op welke manieren u nu allemaal geld opzij zet voor uw pensioen. Wellicht kunt u een deel van het geld dat u nu opzij zet voor pensioen, voor andere doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld voor andere spaardoelen of om het nu wat ruimer te hebben. Of u kunt overwegen om uw (klein)kind een bedrag te schenken.

Houd er wel rekening mee: er zijn altijd onzekerheden. Er kunnen veranderingen zijn in uw persoonlijke situatie, uw werksituatie en in de economische omstandigheden, waardoor het verwachte pensioen lager gaat uitvallen. Bekijk daarom regelmatig hoe de situatie er nu voor staat. Hoe dichter u bij de pensioendatum zit, hoe belangrijker het is om de vinger aan de pols te houden.

Een pensioentekort: wanneer is de kans groter?

Hoe u rondkomt na pensionering is verschillend per persoon, maar situaties waarin er een verhoogde kans is op een pensioentekort, zijn:

  • u bent gescheiden
  • u later in Nederland bent komen wonen
  • zzp’er bent of bent geweest
  • u bij een werkgever in dienst was waar geen pensioenregeling werd aangeboden
  • u een tijd niet of weinig hebt gewerkt
  • u arbeidsongeschikt bent geraakt.

Geldt dit voor u? Lees dan meer over uw mogelijkheden op de pagina Zelf (extra) pensioen opbouwen.

Interessant om stil te staan bij hoe ook je uitgaven kunnen veranderen na pensioen!”

— Dimitri van Heeze, Utrecht

Anderen doen

20 januari 2022

Op weg naar een adequaat pensioen

lees meer › Blog

Michael Visser

Michael Visser

Wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Werknemerspensioen

Welk bedrag kunt u straks verwachten, en welke keuzes heeft u?

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Vaak is in een werknemerspensioen een nabestaandenregeling opgenomen. Hoe werkt dit?

lees meer › Artikel