Sparen, aflossen of beleggen?

Persbericht | 25 augustus 2015

Met de huidige lage spaarrente zijn steeds meer mensen zich aan het oriënteren op beleggen. Reden voor Startpunt Geldzaken, een initiatief van Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de stichting Financial Planning Standards Board Nederland (FPSB NL) om consumenten te helpen bij het maken van een keuze: Sparen, beleggen of aflossen van schulden of de hypotheek.

De vier partijen komen nu nog te vaak schrijnende situaties tegen waarbij consumenten gaan beleggen die dat beter niet hadden kunnen doen, sparen terwijl ze hoge rente betalen op leningen, aflossen, terwijl ze beter wat geld achter de hand hadden kunnen houden. Het Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen’ dat vanaf 1 september gratis beschikbaar is via de websites van de vier partijen, helpt de consument bij het maken van een verantwoorde keuze. Hiermee verwachten de vier partijen dat de consument zich bewuster wordt van de verschillende risico’s en mogelijkheden.

Nibud, VEH, VEB en FPSB NL helpen bij het maken van een keuze

Goede objectieve informatie waarbij stapsgewijs wordt uitgelegd of het financieel slim is om te gaan sparen, af te lossen of te beleggen, is nu nauwelijks verkrijgbaar. Nibud, Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB en de stichting Financial Planning Standards Board Nederland hebben daarom hun kennis gebundeld en dit praktische stappenplan gemaakt. Het is voor iedereen toegankelijk en leidt de consument langs belangrijke vragen bij deze ingewikkelde keuze.

Hierna voelt de consument zich zekerder bij wat hij met het geld kan doen, dat hij voor zijn gevoel ‘over’ heeft. Zo zal de een gestimuleerd worden om te gaan sparen, omdat zijn financiële buffer nog niet voldoende is. Een ander komt tot de slotsom dat een aflossing van de hypotheek valt te overwegen. En weer een ander voelt zich na het stappenplan juist gesterkt om te gaan beleggen.

De bijdrage van de vier partijen

De expertises van het Nibud, Vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en FPSB NL vullen elkaar aan. Ieder van de partijen heeft vanuit een ander perspectief bijgedragen aan het Geldplan:

Nibud

Gerjoke Wilmink, directeur Nibud: ‘Particuliere huishoudens worden geconfronteerd met vele veranderingen die een aanzienlijke invloed hebben op hun persoonlijke financiën. Zeker in deze tijd is het meer dan ooit belangrijk om vooruit te kijken en een financiële buffer op te bouwen. Maar hoeveel moet je sparen? En is het verstandig om een deel te gaan beleggen? Moet je niet eerst je schulden aflossen? Dit Geldplan helpt om keuzes te maken.’

VEH

Rob Mulder, directeur VEH: ‘Veel huizenbezitters hebben vragen over de aflossing van hun hypotheek. Wat te doen als het huis onder water staat? Wanneer is aflossing van een aflossingsvrije hypotheek van belang? Een goede afweging tussen sparen, aflossen en beleggen is hierbij vereist. Als aflossing wordt overwogen, is tijdig contact met de hypotheekverstrekker of adviseur van belang.’

VEB

Paul Koster, directeur Vereniging van Effectenbezitters VEB: ‘De VEB wil het belang van beleggen voor het voetlicht brengen. Beleggen biedt een mogelijkheid tot verantwoorde vermogensopbouw. De jarenlange extreem lage rente, gecombineerd met een snel terugtredende overheid stelt gezinnen voor grote financiële uitdagingen. Beleggen is een onmisbaar onderdeel in de opbouw van vermogen voor veel mensen.’

FPSB NL

Angelo van Nies, voorzitter FPSB NL: ‘Het Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen?’ biedt een generiek model voor de allocatie van beschikbare middelen. Indien er specifieke vragen spelen ten aanzien van hypotheek, pensioen, beleggingen en/of fiscaliteit, kan men met het geldplan in de hand contact opnemen met een adviseur. Zo komt men goed voorbereid aan tafel.’

Lancering Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen?’

Het Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen?’ wordt gelanceerd tijdens de Werkbijeenkomst van Startpunt Geldzaken op 1 september 2015.

Programma

 • 13.30 Ontvangst
 • 14.00 Opening door wethouder Victor Everhardt van gemeente Utrecht (onder voorbehoud)
  – Introductie door Gerjoke Wilmink, directeur Nibud
  – Inleiding prof. dr. Harald Benink, hoogleraar Banking & Finance, Universiteit van Tilburg
  –  Lancering Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen?’ door Niels Lemmers, Director Public Affairs, beleggersvereniging VEB.
 • 15.00 Vervolg van het programma zonder pers voor deelnemers aan de werkbijeenkomst.

Tweede Geldplan van Startpunt Geldzaken

Nibud, VEH, VEB en FPSB NL lanceerden vorig jaar Startpunt Geldzaken De vier partijen zetten zich gezamenlijk in voor het bevorderen van de financiële redzaamheid. Het Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen’ is het tweede geldplan van Startpunt Geldzaken.

Het eerste Geldplan ‘Beter rondkomen’ werd eind vorig jaar gelanceerd. Dat geldplan helpt consumenten bij het in balans brengen van hun inkomsten en uitgaven en is te bereiken via de sites van gemeenten en andere organisaties, die met een financiële bijdrage de ontwikkeling en het beheer van de geldplannen mogelijk maken. Volgend jaar zal Startpunt Geldzaken een derde geldplan lanceren, dat zich richt op huishoudens met financiële problemen.

Mede mogelijk gemaakt door

Het Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen?’ is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

De Giro: Gijs Nagel, directeur: “Het is van belang dat de financiële consument objectieve en onafhankelijke informatie krijgt op basis waarvan hij keuzes kan maken over sparen en beleggen. De samenwerking van Nibud, VEH, VEB en FPSB NL biedt daartoe een betrouwbaar startpunt.”

Alliander Personeelsfonds, Manfred Vorwerk, voorzitter: “Het Alliander Personeelsfonds wil medewerkers en gepensioneerden helpen die onvoorzien in financiële problemen komen. Inzicht in je inkomsten en uitgaven en advies over geldzaken is daarbij van belang. De geldplannen van het Startpunt Geldzaken bieden medewerkers en gepensioneerden de gelegenheid zelf tijdig maatregelen te nemen om problemen te voorkomen.”

FitVermogen.nl, Ivar Roeleven, Directeur Beleggingsfondsen Europa bij NN Investment Partners en verantwoordelijk voor FitVermogen.nl: “Het is belangrijk dat het Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen?’ ondersteund wordt door hoog aangeschreven organisaties zoals het Nibud. Het zou goed zijn als particulieren zo de weg naar beleggen nog beter weten te vinden. Graag helpen wij hen op FitVermogen.nl verder met onze beleggingsexpertise.”

Marius Touwen, Directeur Zorg van de Zaak: “Zorg van de Zaak bestaat uit een netwerk van bedrijven en levert diensten gericht op werk, arbo en gezondheid. Als je financiële zorgen hebt, belemmert je dat in je functioneren. De Geldplannen van Startpunt Geldzaken helpen medewerkers de financiële conditie op peil te brengen en te houden.”

Het Geldplan is vanaf 1 september 2015 beschikbaar op de websites van de vier partijen. Het Geldplan zal daarna tevens beschikbaar worden gesteld via bij Startpunt Geldzaken aangesloten organisaties.

 • U kunt zich gratis aanmelden voor de werkbijeenkomst door een e-mail te sturen aan startpuntgeldzaken@nibud.nl onder vermelding van uw naam, functie, organisatie, telefoon en e-mailadres. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving via de mail.
 • Lees meer over Startpunt Geldzaken

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Lotte van Os

Lotte van Os

Adviseur Organisatie-ontwikkeling & Personeel

Medewerker

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Beslaglegging en berekening beslagvrije voet per 1 januari 2021

Online workshop over beslagrecht en de beslagvrije voet.

meer info › Opleidingen

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

bestel › Product
19 november 2020

Nibud: 18% van sociale huurders in Amsterdam zit financieel klem

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport De financiële positie van huurders in Amsterdam

Onderzoek van het Nibud in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de Amsterdamse woningcorporaties.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aan de slag met het verhogen van de opkomst van een budgetcursus

lees meer › Artikel
13 november 2020

Blog Financieel fit: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

lees meer › Blog

Budgetcursus Omgaan met geld voor statushouders

Budgetcursus Omgaan met geld voor statushouders

Grip krijgen op geldzaken in Nederland.

meer info › Opleidingen
12 november 2020

Nieuw geldplan geeft statushouders inzicht in het complexe systeem

lees meer › Nieuwsbericht
12 november 2020

Digitaal werkbezoek van koningin Máxima aan Nibud-training

lees meer › Nieuwsbericht

Formulier aanvragen offerte Nibud-training Helpen met geldzaken

lees meer › Artikel

Slotwebinar ING formulier vol

lees meer › Artikel