Financiële zelfredzaamheid

Financiële zelfredzaamheid is hét centrale thema binnen de budgetbegeleiding, coaching en hulpverlening. Mensen leren om (weer) zelfstandig hun financiën te regelen en daar de verantwoordelijkheid over te dragen. Er komt veel bij kijken.

Definitie financieel zelfredzaam

Wanneer is iemand financieel zelfredzaam? Volgens de Nibud definitie is dat: ‘Iemand is financieel zelfredzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt, zodanig dat zijn financiën in balans zijn op zowel korte als op lange termijn’. Dat is niet alleen op het moment dat iemand zelf al zijn geldzaken kan regelen, maar ook dat iemand weet wanneer hij hulp zou moeten inroepen.

Belangrijk is om in te schatten in hoeverre iemand in staat is om financieel zelfredzaam te zijn. Is het nodig dat iedereen zijn eigen belastingaangifte doet? Nee, maar wel dat je zelf actie onderneemt dat de aangifte wordt gedaan en dat de juiste papieren bij de belastingconsulent worden ingeleverd. Financieel zelfredzaam zijn gaat dus niet alleen over het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven, maar ook over het kunnen vinden van de juiste informatie. Wat iemand precies moet kunnen, staat in de Nibud-competenties.

Nibud-competenties

Voor financiële zelfredzaamheid zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig en daaruit volgend ook bepaald gedrag. Een handvat om erachter te komen of iemand financieel zelfredzaam is, zijn de Nibud competenties. Aan de hand van deze set kunt u onderzoeken wat iemand kan en (nog) niet kan. Ook bieden ze u handvatten om iemand een stap verder te brengen naar financiële zelfredzaamheid.

Gedrag

Daarnaast is ook de gedragskant belangrijk. Iemand kan wel over de juiste vaardigheden beschikken, maar deze niet toepassen. In theorie is deze persoon dan financieel zelfredzaam, maar in de praktijk zal hij dat niet altijd laten zien. Hoe beweeg je iemand dan tot het gewenste gedrag? Daarover heeft het Nibud veel kennis.

Houding

Om financieel zelfredzaam te zijn of te worden is ook een positieve houding noodzakelijk. Dat betekent bijvoorbeeld geen kortetermijnvisie hebben, niet verleidingsgevoelig zijn en wel behoefte hebben aan sparen. Uit het onderzoek Kans op financiële problemen blijkt een positieve houding van grotere invloed op het voorkomen van financiële problemen dan financiële vaardigheden. Er valt dus ook  winst te behalen door aan de (financiële) houding van een persoon te werken.

  • Lees ook het artikel ‘De toekomst is nu, financiële zelfredzaamheid in de dagelijkse praktijk’ (Vakblad Financiële Planning) door Nibud-onderzoekers Anna van der Schors, Minou van der Werf en Gea Schonewille.

Monitoren van vooruitgang

Wilt u meten waar uw cliënt staat op de weg naar financiële zelfredzaamheid? Het Nibud heeft een instrument ontwikkeld waarmee u de voortgang kunt monitoren: ‘Budgetcoaching: monitoren van de voortgang. Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching’.

Meer weten?

Wilt u aan de slag met de financiële zelfredzaamheid van uw cliënten? Neem contact op met Marion Weijers, adviseur budgetvoorlichting. U kunt uw vraag ook stellen via het algemene contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Financieel zelfredzaam zijn gaat niet alleen over het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven, maar ook over het kunnen vinden van de juiste informatie.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

21 december 2017

Goede #geldvoornemens? Het Nibud helpt!

lees meer ›Nieuwsbericht

Sparen gemakkelijker maken

Hoe kunt u geld opzij zetten zonder dat u dat direct voelt in uw portemonnee?

lees meer › Artikel

Goede geldvoornemens

Goede geldvoornemens

Gratis minibook bij uw bestelling in januari!

bestel › Product

Geld en gedrag in de praktijk

Filmpje over onbewuste uitgaven: hoe je denkt te besparen maar ongemerkt toch veel uitgeeft.

lees meer › Artikel

Geldzaken in de praktijk (2015)

Hoe organiseren Nederlanders hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Vrijwilligers in de thuisadministratie

Het Nibud ondersteunt vrijwilligers(organisaties) en vergroot hun deskundigheid.

lees meer › Artikel

Omgaan met schaarste

Omgaan met schaarste

Gratis artikel in de reeks Geld & Gedrag.

bestel › Product

Persoonlijk Budgetadvies

Creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met andere huishoudens.

lees meer › Tool

In 4 stappen grip op geld

Uw financiën op orde krijgen én houden? Dit stappenplan biedt houvast.

lees meer › Stappenplan

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › Artikel

Begroten en budgetteren

Een begroting geeft inzicht in uw persoonlijke financiën.

lees meer › Artikel

Loonbeslag

Beslag op een deel van uw inkomen.

lees meer › Artikel