Financiële redzaamheid

Financiële redzaamheid is hét centrale thema binnen de budgetbegeleiding, coaching en hulpverlening. Mensen leren om (weer) zelfstandig hun financiën te regelen en daar de verantwoordelijkheid over te dragen. Er komt veel bij kijken.

Definitie financieel redzaam

Wanneer is iemand financieel redzaam? Volgens de Nibud definitie is dat: ‘Iemand is financieel redzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt, zodanig dat zijn financiën in balans zijn op zowel korte als op lange termijn’. Dat is niet alleen op het moment dat iemand zelf al zijn geldzaken kan regelen, maar ook dat iemand weet wanneer hij hulp zou moeten inroepen.

Belangrijk is om in te schatten in hoeverre iemand in staat is om financieel redzaam te zijn. Is het nodig dat iedereen zijn eigen belastingaangifte doet? Nee, maar wel dat je zelf actie onderneemt dat de aangifte wordt gedaan en dat de juiste papieren bij de belastingconsulent worden ingeleverd. Financieel redzaam zijn gaat dus niet alleen over het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven, maar ook over het kunnen vinden van de juiste informatie. Wat iemand precies moet kunnen, staat in de Nibud-competenties.

Nibud-competenties

Voor financiële redzaamheid zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig en daaruit volgend ook bepaald gedrag. Een handvat om erachter te komen of iemand financieel redzaam is, zijn de Nibud-competenties. Aan de hand van deze set kunt u onderzoeken wat iemand kan en (nog) niet kan. Ook bieden ze u handvatten om iemand een stap verder te brengen naar financiële redzaamheid.

Gedrag

Daarnaast is ook de gedragskant belangrijk. Iemand kan wel over de juiste vaardigheden beschikken, maar deze niet toepassen. In theorie is deze persoon dan financieel redzaam, maar in de praktijk zal hij dat niet altijd laten zien. Hoe beweeg je iemand dan tot het gewenste gedrag? Daarover heeft het Nibud veel kennis.

Houding

Om financieel redzaam te zijn of te worden is ook een positieve houding noodzakelijk. Dat betekent bijvoorbeeld geen kortetermijnvisie hebben, niet verleidingsgevoelig zijn en wel behoefte hebben aan sparen. Uit het onderzoek Kans op financiële problemen blijkt een positieve houding van grotere invloed op het voorkomen van financiële problemen dan financiële vaardigheden. Er valt dus ook  winst te behalen door aan de (financiële) houding van een persoon te werken.

  • Lees ook het artikel ‘De toekomst is nu, financiële zelfredzaamheid in de dagelijkse praktijk’ (Vakblad Financiële Planning) door Nibud-onderzoekers Anna van der Schors, Minou van der Werf en Gea Schonewille.

Monitoren van vooruitgang

Wilt u meten waar uw cliënt staat op de weg naar financiële redzaamheid? Het Nibud heeft een instrument ontwikkeld waarmee u de voortgang kunt monitoren: ‘Budgetcoaching: monitoren van de voortgang. Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching’.

Meer weten?

Wilt u aan de slag met de financiële redzaamheid van uw cliënten? Neem contact op met Marion Weijers, adviseur budgetvoorlichting. U kunt uw vraag ook stellen via het algemene contactformulier.

Financieel redzaam zijn gaat niet alleen over het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven, maar ook over het kunnen vinden van de juiste informatie.”

Anderen lezen

Sparen gemakkelijker maken

Hoe kunt u geld opzij zetten zonder dat u dat direct voelt in uw portemonnee?

lees meer › Artikel

Geld en gedrag in de praktijk

Filmpje over onbewuste uitgaven: hoe je denkt te besparen maar ongemerkt toch veel uitgeeft.

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › Artikel

Loonbeslag

Beslag op een deel van uw inkomen.

lees meer › Artikel

Minnelijke schuldregeling

Hoe werkt de schuldhulpverlening?

lees meer › Artikel

Hulp bij schulden

Schulden? Hier leest u waar u terecht kunt voor hulp.

lees meer › Artikel

Hulp bij geldzaken

Een overzicht van hulpaanbieders voor ouderen, voor het regelen van hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Basistraining Helpen met de thuisadministratie

Basistraining Helpen met de thuisadministratie

Gratis training in de thuisadministratie voor vrijwilligers.

meer info › Opleidingen