Effectmeting Bank voor de klas 2016

Tijdens de Week van het geld verzorgen bankmedewerkers een financiële gastles in het basisonderwijs. Het spelen van de Cash Quiz heeft een duidelijk positief effect op de leerlingen in groep 7 en 8. De lessen worden georganiseerd door de NVB.

Auteurs: Anna van der Schors, Minou van der werf, Gea Schonewille

Na één gastles is bij tweederde van de leerlingen de kennis op het gebied van geldzaken toegenomen. In vergelijking met een controlegroep die de les niet volgde, is de kennis over geldzaken bij de leerlingen die de gastles wel volgden meer toegenomen. Dit is een belangrijk resultaat, omdat de vraag of financiële educatie wel effectief is de laatste tijd steeds vaker de kop opsteekt.

Een groot onderzoek van Fernandes, Lynch en Netemeyer (2014) laat namelijk zien dat financiële educatie nauwelijks effect heeft op financieel gedrag. Ons onderzoek naar de effectiviteit van de gastles, laat echter zien dat die conclusie wat kort door de bocht is.

Het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld

De Cash Quiz verhoogt de kennis over geldzaken

Meer informatie

  • Het Nibud heeft het bereik en de effecten van Bank voor de Klas onderzocht. DUO Onderwijsonderzoek heeft de waardering voor de Cash Quiz onder leerkrachten gemeten.
  • Naar het nieuwsbericht: Les over geldzaken: van een 6 naar een 7,1 (31 oktober 2016)

Anderen onderzoek

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Workshop Ik krijg nooooit wat!

Help ouders bij de financiële opvoeding via een interactief spel over gelddilemma's.

lees meer › Artikel

Geldafspraken met uw puber

Maak scholieren stap voor stap financieel verantwoordelijk met deze checklist.

lees meer › Checklist

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Uw kind wordt 18 jaar

Een 18-jarige is financieel zelfstandig. Hoe helpt u uw kind zich voor te bereiden?

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

Tegemoetkomingen in schoolkosten

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende subsidieregelingen.

lees meer › Artikel

Wat kost uw kind?

Wat kost uw kind? Het Nibud helpt u deze kosten in kaart te brengen.

lees meer › Artikel

Scholieren

Goed leren omgaan met geld bereidt je voor op financiële zelfstandigheid.

lees meer › Artikel