Lijfrenteverzekering

Wilt u uw pensioen aanvullen? Of eerder stoppen met werken? Dan kunt u zich verzekeren via een lijfrenteverzekering of een koopsompolis. Dit zijn beide levensverzekeringen.

Met een lijfrenteverzekering legt u periodiek een bedrag in en bouwt u zo kapitaal op. Dit kunt u op latere tijdstippen periodiek laten uitkeren. Met het kapitaal (of een gedeelte ervan) kan de verzekeraar voor u beleggen.

Belastingaftrek

Wat u periodiek inlegt wordt de premie voor de lijfrenteverzekering genoemd. Deze premie kunt u onder bepaalde voorwaarden van de belasting aftrekken. De lijfrenteverzekering wordt meestal gebruikt als een aanvulling op het pensioen.

Koopsompolis

Een koopsompolis lijkt op een lijfrenteverzekering. Hier legt u echter in één keer een bedrag in. U betaalt dus geen periodieke inleg. De uitkering wordt wel in termijnen betaald.

Het kan voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij waar de levensverzekering is afgesloten niet meer bestaat (of een nieuwe naam heeft). De polis is dan door een andere maatschappij overgenomen. Als u niet weet bij welke verzekeringsmaatschappij uw polis nu is ondergebracht, kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars.
Wilt u nagaan of een overleden persoon een levensverzekering had afgesloten? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Verbond van Verzekeraars: polissen van overledenen.

7

jaar gaat de reserveringsruimte van de Belastingdienst terug

Welke vormen zijn er?

De belangrijkste vormen van lijfrenteverzekeringen zijn:

  • De (tijdelijke) oudedagslijfrenteverzekering: bij deze vorm wordt er periodiek (eventueel tijdelijk) een bedrag uitgekeerd als u met pensioen gaat.
  • De nabestaandenlijfrenteverzekering: bij deze vorm keert de verzekeringsmaatschappij uit aan de nabestaanden als u overlijdt.

Fiscaal aftrekbaar

De premie die u betaalt voor de lijfrenteverzekering of koopsompolis kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. U betaalt dan minder inkomstenbelasting. Dit kan alleen als u de lijfrenteverzekering afgesloten heeft bij een verzekeraar die door de Belastingdienst erkend is. Ook moet u de verzekering afgesloten hebben voor één van deze doelen:

  • Ter aanvulling op het pensioentekort
  • Voor uitkering aan meerderjarige invalide kinderen

Heeft u een pensioentekort?

Als u een pensioentekort heeft, kunt u belastingvrij vermogen opbouwen voor uw pensioen. Of er in uw situatie sprake is van een pensioentekort, kunt u op de website van de Belastingdienst nagaan. Daarvoor wordt gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) én in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt per jaar niet meer belastingvrij sparen dan het berekende pensioentekort. De berekening van het pensioentekort is hetzelfde bij banksparen en een lijfrenteverzekering.

Tip: Gebruik de Rekenhulp van de Belastingdienst om uw jaarruimte te berekenen.

Bij de belastingaangifte moet u de gegevens van de aangiften van de voorgaande jaren invullen. Ook moet u invullen hoeveel uw opgebouwde pensioen groeit: wat komt er bij? Informatie over deze aangroei wordt gegeven door uw pensioenfonds. U kunt dit terugvinden op uw pensioenoverzicht.

De Belastingdienst heeft een rekenhulp waarmee u kunt berekenen hoeveel betaalde lijfrentepremies u maximaal kunt aftrekken bij de belastingaangifte.

Risico’s van een lijfrenteverzekering

Beleggen

Een risico van een lijfrenteverzekering is dat de verzekeraar (een deel van) het opgebouwde kapitaal gaat beleggen. Vraag van tevoren goed na of dit het geval is. Beleggen kan meer geld opleveren, maar ook minder. Het is nooit zeker hoe hoog het kapitaal uiteindelijk zal zijn.

In het kader van de zorgplicht en de Wet Financieel Toezicht (WFT) moeten verzekeraars beleggingsproducten aanbieden die passen bij uw situatie en uw risicobereidheid (‘uw beleggingsprofiel’). Verzekeraars geven dan voor verschillende scenario’s en soorten beleggingen het rendement weer. Zo ziet u wat de gevolgen kunnen zijn van tegenvallende resultaten en wat dat betekent voor uw eindkapitaal.

Vraag bij deze voorspellingen altijd of er een gegarandeerd bedrag is dat u minimaal uitgekeerd krijgt. Vraag ook na hoe hoog de kosten zijn die de aanbieder en de tussenpersoon in rekening brengen. Hoe hoger de kosten voor de aanbieder, hoe minder er overblijft van het maandbedrag waarmee u vermogen opbouwt voor later.

Geen duidelijkheid voor de toekomst

Nog een risico van de lijfrenteverzekering is dat niemand nu precies kan voorspellen hoe hoog de maandelijkse uitkering in de toekomst zal zijn. Pas als het kapitaal omgezet wordt in lijfrente wordt gekeken naar:

  • De levens- en sterftekansen van dat moment. Die bepalen hoe lang de verzekeraars gemiddeld moeten uitkeren.
  • Het rendement dat de verzekeraar kan maken op het opgebouwde kapitaal. Lijfrentes worden meestal niet jaarlijks verhoogd of aangepast aan de inflatie, tenzij dat in de voorwaarden staat.

Laat u adviseren

Overweegt u een lijfrenteverzekering af te sluiten? Laat u goed adviseren over wat in uw situatie verstandig is. We raden aan om bij verschillende financieel adviseurs langs te gaan. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden.

Stopzetten lijfrenteverzekering

Ga voordat u een lijfrenteverzekering afsluit na wat er gebeurt als u deze verzekering zou willen stopzetten. Opzeggen is vaak kosteloos mogelijk bij vooraf afgesproken gebeurtenissen. Denk aan echtscheiding of arbeidsongeschiktheid. In andere gevallen ontvangt u een afkoopsom. Dit is het bedrag dat u van uw verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd voor de lijfrenteverzekering. Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij als u de verzekering wil stopzetten. Zij kunnen berekenen welk bedrag u krijgt uitgekeerd.

Let op: Als u de lijfrenteverzekering afkoopt, moet u inkomstenbelasting betalen over de hele afkoopsom. Het kan ook zijn dat u revisierente moet betalen aan de Belastingdienst, omdat u door de afkoop te weinig belasting heeft betaald. Dit is 20% van de waarde.

  • Bereken of en hoeveel revisierente u moet betalen op de website van de Belastingdienst

Een andere mogelijkheid is om de lijfrenteverzekering premievrij te maken. Het gespaarde bedrag blijft dan staan, maar u legt geen nieuwe premies in. Premievrij maken kan vaak gemakkelijk. Wel brengt de verzekeringsmaatschappij u dan kosten in rekening voor het aanhouden van de verzekering. Deze kosten gaan (jaarlijks) af van het kapitaal dat u opgebouwd heeft.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik moest nadenken over later, maar dacht dat ik lijfrentes niet begreep, dat bleek met een beetje hulp best mee te vallen. ”

— Martha de Koning, Eindhoven

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Andere Lezen

Sparen gemakkelijker maken

Hoe kunt u geld opzij zetten zonder dat u dat direct voelt in uw portemonnee?

lees meer › Artikel
13 april 2017

De psychologie van ons spaargedrag

lees meer ›Blog

Geld achter de hand makkelijker maken (2017)

Advies: help mensen om ongemerkt te sparen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Tien procent sparen… is dat realistisch?

Hoe kun je geld opzij zetten als je nauwelijks rond kunt komen? Het Nibud licht toe.

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Maandelijks tien procent sparen

Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u om een vast bedrag per maand opzij te zetten.

lees meer › Stappenplan

Test: Inzicht in situatie na pensioen

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool

Pensioenschijf-van-vijf

Krijg inzicht in uw inkomen en uitgaven na uw pensionering.

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Bespaarplan

U wilt geld besparen, maar hoe pakt u dat aan? In 4 stappen maakt u uw voornemens concreet.

lees meer › Artikel