Lijfrenteverzekering

Wilt u pensioen opbouwen of aanvullen? Of eerder stoppen met werken? Dan kunt u zich verzekeren via een lijfrenteverzekering of een koopsompolis. Dit zijn beide levensverzekeringen.

Dit kapitaal kunt u vanaf een bepaalde datum periodiek (bijvoorbeeld per maand) laten uitkeren. Deze periodieke uitkeringen worden lijfrentes genoemd. Met het kapitaal (of een gedeelte ervan) kan de verzekeraar voor u beleggen.

Premie

Het bedrag dat u periodiek inlegt wordt de premie voor de lijfrenteverzekering genoemd. Deze premie kunt u onder bepaalde voorwaarden van de belasting aftrekken.

Koopsompolis

Een koopsompolis lijkt op een lijfrenteverzekering. Hier legt u echter in één keer een bedrag in (de koopsom). U betaalt dus geen periodieke inleg. Het uiteindelijke kapitaal wordt wel in termijnen uitgekeerd.

7

jaar gaat de reserveringsruimte van de Belastingdienst terug

Mogelijkheden voor uitkeringen

De belangrijkste vormen van lijfrenteverzekeringen zijn:

  • De (tijdelijke) oudedagslijfrenteverzekering: bij deze vorm worden er periodiek bedragen uitgekeerd als u met pensioen gaat. Dit kan duren tot u overlijdt of gedurende een bepaalde periode (tijdelijk).

  • De nabestaandenlijfrenteverzekering: bij deze vorm keert de verzekeringsmaatschappij periodiek bedragen uit aan uw nabestaanden als u overlijdt.

Fiscaal aftrekbaar

De premie die u betaalt voor de lijfrenteverzekering of koopsompolis kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. U betaalt dan minder inkomstenbelasting. Dit kan alleen als u de lijfrenteverzekering afgesloten heeft bij een verzekeraar die door de Belastingdienst erkend is. Ook moet u de verzekering afgesloten hebben voor één van deze doelen:

  • Als u een pensioentekort heeft.
  • Als de uitkering gaat naar meerderjarige invalide kinderen.

Heeft u een pensioentekort?

Bij het bepalen of er in uw situatie sprake is van een pensioentekort, wordt gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) én in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt per jaar niet meer belastingvrij inleggen dan het berekende gebrek aan pensioenopbouw. De berekening van het pensioentekort is hetzelfde bij banksparen als voor een lijfrenteverzekering.

Tip: Gebruik de Rekenhulp van de Belastingdienst om uw jaarruimte te berekenen.

Bij deze berekening moet u de gegevens van de aangiften van de voorgaande jaren invullen. Ook moet u invullen hoeveel uw opgebouwde pensioen groeit. Informatie over deze aangroei wordt gegeven door uw pensioenfonds. U kunt dit terugvinden op uw pensioenoverzichten.

Risico’s van een lijfrenteverzekering

Beleggen

Een risico van een lijfrenteverzekering is dat (een deel van) het opgebouwde kapitaal afhangt van beleggingsresultaten. Vraag van tevoren goed na of dit het geval is. Beleggen kan meer geld opleveren, maar ook minder. Het is nooit zeker hoe hoog het kapitaal uiteindelijk zal zijn.

In het kader van de zorgplicht en de Wet Financieel Toezicht (WFT) moeten verzekeraars beleggingsproducten aanbieden die passen bij uw situatie en uw risicobereidheid (‘uw beleggingsprofiel’). Verzekeraars geven dan voor verschillende scenario’s en soorten beleggingen het rendement weer. Zo ziet u wat de gevolgen kunnen zijn van tegenvallende resultaten en wat dat betekent voor uw eindkapitaal.

Vraag bij deze voorspellingen altijd of er een gegarandeerd bedrag is dat u minimaal uitgekeerd krijgt. Vraag ook na hoe hoog de totale kosten zijn die de aanbieder en de tussenpersoon in rekening brengen. Hoe hoger deze kosten, hoe minder er overblijft van het maandbedrag waarmee u vermogen opbouwt voor later.

Geen duidelijkheid voor de toekomst

Nog een risico van de lijfrenteverzekering is dat niemand nu precies kan voorspellen hoe hoog de maandelijkse uitkering in de toekomst zal zijn. Pas als het kapitaal omgezet wordt in lijfrente wordt gekeken naar:

  • De levens- en sterftekansen van dat moment. Die bepalen hoe lang de verzekeraars gemiddeld moeten uitkeren.
  • Het rendement dat de verzekeraar kan maken op het opgebouwde kapitaal. Lijfrentes worden meestal niet jaarlijks verhoogd of aangepast aan de inflatie, tenzij dat in de voorwaarden staat.

Laat u adviseren

Overweegt u een lijfrenteverzekering af te sluiten? Laat u goed adviseren over wat in uw situatie verstandig is. We raden aan om bij verschillende financieel adviseurs langs te gaan. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden.

Stopzetten lijfrenteverzekering

Ga voordat u een lijfrenteverzekering afsluit na wat er gebeurt als u deze verzekering zou willen stopzetten. Opzeggen is vaak kosteloos mogelijk bij vooraf afgesproken gebeurtenissen. Denk aan echtscheiding of arbeidsongeschiktheid. In andere gevallen ontvangt u een afkoopsom. Dit is het bedrag dat u van uw verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd voor de lijfrenteverzekering. Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij als u de verzekering wil stopzetten. Zij kunnen berekenen welk bedrag u krijgt uitgekeerd.

Let op: Als u de lijfrenteverzekering afkoopt, moet u inkomstenbelasting betalen over de hele afkoopsom. Het kan ook zijn dat u revisierente moet betalen aan de Belastingdienst, omdat u in het verleden door de afkoop te weinig belasting heeft betaald. Dit is 20% van de waarde.

  • Bereken of en hoeveel revisierente u moet betalen op de website van de Belastingdienst

Een andere mogelijkheid is om de lijfrenteverzekering premievrij te maken. Het gespaarde bedrag blijft dan staan, maar u legt geen nieuwe premies in. Premievrij maken kan vaak gemakkelijk. Wel brengt de verzekeringsmaatschappij u dan kosten in rekening voor het aanhouden van de verzekering. Deze kosten gaan (jaarlijks) af van het kapitaal dat u opgebouwd heeft.

Verzekeringsmaatschappij bestaat niet meer

Het kan voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij waar de levensverzekering is afgesloten niet meer bestaat (of een nieuwe naam heeft). De polis is dan door een andere maatschappij overgenomen. Als u niet weet bij welke verzekeringsmaatschappij uw polis nu is ondergebracht, kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars.

Wilt u nagaan of een overleden persoon een levensverzekering had afgesloten? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Verbond van Verzekeraars: polissen van overledenen.

Ik ben drie jaar geleden een tijdje werkloos geweest. Nu heb ik uitgerekend dat ik de gemiste pensioenopbouw belastingvriendelijk kan inhalen.”

— Martha de Koning, Eindhoven

Anderen lezen

Nibud Jaarplanner e-mailcoaching

Het hele jaar financieel fit met de tips, tools en reminders van het Nibud in uw mailbox.

lees meer › Tool

Alles over goede #geldvoornemens

Sparen, besparen of minder rood staan? Handvatten om geldvoornemens waar te maken.

lees meer › Artikel

Sparen voor de aankoop van een woning

Welk bedrag aan spaargeld moet u zelf hebben als u een woning gaat kopen?

lees meer › Artikel

Hoe spaar ik voor …

Hoe u het best geld opzij kunt zetten, hangt af van uw doel en uw mogelijkheden.

lees meer › Artikel

Leer uw kind sparen

Voor kinderen is het belangrijk om te leren sparen, hoe begeleidt u ze hierbij?

lees meer › Artikel

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool