Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Steeds vaker zien we dat huishoudens met een laag inkomen moeite hebben met betalen van de vaste lasten. En een groot deel van die vaste lasten is de huur, zeker bij de huishoudens met een laag inkomen.

U ondersteunt deze huishoudens financieel door uw minimabeleid. De vraag is wat de invloed van de huurhoogte hierop is. Welke huurders komen in de financiële problemen als we rekening houden met de daadwerkelijke huur en alle landelijke én uw gemeentelijke regelingen? Zo krijgt u zicht op de meest kwetsbare doelgroepen.

Wat is de verdiepende MER?

Daar waar de MER (minima-effectrapportage) uitgaat van voorbeeldhuishoudens en gekozen huren, leggen we in de verdiepende MER een koppeling tussen nog meer zaken. We kijken ook naar gegevens over huren van de woningen van woningbouwcorporaties in uw gemeente en de gegevens van het CBS over onder andere huishoudsamenstelling, inkomens, vermogen en energieverbruik. Dit geeft een compleet beeld van de woon-, inkomens- en huishoudsituatie van huurders in uw gemeente. Samen met de actuele uitgavencijfers, inclusief de landelijke én lokale regelingen, krijgt u een reëel beeld van de financiële positie van de huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

Die inzichten kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij het verfijnen van uw minimabeleid, bij de jaarlijkse prestatieafspraken die u maakt met huurders en verhuurders en bij de inzet van de vrijwilligers ter voorkoming van schulden.

Overzichtelijk en duidelijk

Het Nibud levert u een rapportage waarmee u in duidelijke figuren (zie onder) zicht krijgt op de financiële kwetsbaarheid van verschillende groepen in uw gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld zien welke typen huishoudens het meest kwetsbaar zijn doordat ze zelfs niet meer in staat zijn om de minimale basisuitgaven te betalen. Of welke inkomensgroep problemen heeft met het betalen van de Nibud-normbedragen, waardoor ze enigszins kwetsbaar zijn.

Dergelijke figuren krijgt u ook voor de huurhoogte, het energielabel of de inkomensgrens van uw minimabeleid (zoals boven of onder 120 procent van het WSM). Ook kunt u scenario’s laten doorrekenen, zodat u weet wat het effect is van een verhoging van de huur met bijvoorbeeld 1 procent boven inflatie. U weet of er dan groepen zijn waarvan de kwetsbaarheid toeneemt of waarbij nauwelijks verschil te zien is in de financiële positie. Bekijk hier de verdiepende MER die het Nibud uitvoerde voor de gemeente Amsterdam.

Interesse in deze mooie inzichten voor uw gemeente?

Neem dan contact op met Sanne Lamers.

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Senior wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Anderen lezen

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Wettelijke schuldregeling: Wsnp

Hoe de wettelijke schuldregeling werkt leest u hier.

lees meer › Artikel

Minnelijke schuldregeling

Hoe werkt de schuldhulpverlening?

lees meer › Artikel

Lokale lasten van gemeente en waterschap

Waar zijn deze lokale lasten voor en hoe worden ze berekend?

lees meer › Artikel

Hulp bij schulden

Schulden? Hier leest u waar u terecht kunt voor hulp.

lees meer › Artikel
16 februari 2021

Onze roep wordt gehoord

lees meer › Blog
17 maart 2020

Oproep beperken financiële gevolgen coronavirus voor kwetsbaren

lees meer › Nieuwsbericht

Voor 1 dag arm

Voor 1 dag arm

Beleef 1 dag in armoede via serious gaming (op uw eigen locatie)

meer info › Opleidingen