De kosten van een uitvaart

Een begrafenis of crematie kost veel geld. De uitvaartverzorger, de rouwkaarten, de plechtigheid en de kist moeten betaald worden. En er zijn nog meer kosten. Hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

Veel mensen schatten de kosten van een uitvaart te laag in, zo blijkt uit Nibud-onderzoek (2017). De gemiddelde uitvaartkosten bedragen ongeveer € 7.500 (Consumentenbond). Een crematie is doorgaans goedkoper dan een begrafenis.

De Uitvaartberekenaar

Als u zich op tijd verdiept in de financiële aspecten van een begrafenis of crematie, heeft u een richtbedrag waar u rekening mee kunt houden. En kunt u kiezen hoe u dit bedrag wilt financieren.

Het Nibud adviseert om via de Uitvaartberekenaar na te gaan wat een uitvaart kost. Op basis daarvan kunt u bepalen hoeveel geld u ongeveer nodig hebt. En kunt u nadenken over hoe u dit bedrag wil financieren.

Sparen of verzekeren?

De Uitvaartberekenaar geeft een indicatie van de kosten. Het precieze bedrag is pas bekend als uw nabestaanden de wensen, mogelijkheden en kosten in detail hebben besproken met de uitvaartondernemer.

U kunt aan de hand van deze indicatie nadenken over hoe u dit bedrag wilt financieren. Op die manier hoeven uw nabestaanden zich geen zorgen te maken over de kosten. Veel mensen vinden dat een prettig idee.

U kunt uw uitvaart financieren met een uitvaartverzekering of met eigen geld (spaargeld). Met een uitvaartverzekering verzekert u zich tegen de kosten van uw begrafenis of crematie.

Als u voldoende spaargeld heeft, kan de begrafenis of crematie daarvan worden betaald. Een uitvaartverzekering is dan niet noodzakelijk. Begin op tijd met sparen: wat is uw streefbedrag en over welke periode wilt u sparen?

Heeft u geen vermogen om de uitvaart te betalen? Dan ontvangen uw nabestaanden de rekening.

60 %

van de mensen met een uitvaartverzekering wil nabestaanden niet opzadelen met de kosten.

Bron: Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten (2017)

Check uw verzekering

Heeft u een uitvaartverzekering? Check dan welke type verzekering u heeft en of u (nog) voldoende bent verzekerd. Een natura-uitvaartverzekering keert geen bedrag uit, maar goederen en diensten.

Welk bedrag wordt door uw uitvaartverzekering gedekt en is dat nog voldoende? Wat zijn uw wensen en past uw verzekering daar nog bij?

Let op: een overlijdensrisicoverzekering dekt niet de kosten van een uitvaart, maar is bedoeld om inkomensverlies op te kunnen vangen.

Uitvaart door gemeente

Als er geen nabestaanden bekend zijn (of als zij de uitvaart niet kunnen betalen), dan is de gemeente verplicht om de uitvaart te verzorgen. De gemeente probeert nabestaanden en familieleden op te sporen. Zij ontvangen dan de rekening.

Het kan dus verstandiger zijn om zo’n uitvaart zelf te regelen, ook al had u geen contact (meer) met de overledene. Als u zelf de opdracht verstrekt aan de uitvaartondernemer zijn de kosten vaak lager dan wanneer de gemeente de uitvaart regelt.

Verlenging

Begraafplekken en een plek in de urnenmuur zijn in principe tijdelijk (bijvoorbeeld voor een periode van 10 of 20 jaar). Voor een gemiddelde gemeentelijke begraafplaats bedragen de kosten voor tien jaar ongeveer € 1.600,-. Kerkelijke begraafplaatsen zijn over het algemeen goedkoper. Als de nabestaanden de plek willen aanhouden, kunnen ze een verlenging regelen.

Tarieven voor verlenging kunnen uiteenlopen: van  € 200 tot € 3.000.  Houd rekening met deze toekomstige kosten; er zijn steeds meer mensen die een betalingsregeling aanvragen bij de gemeente voor het verlengen van een graf.

Tip: Vraag bij de begraafplaats na wat de kosten van verlenging (voor een graf of plek in de urnenmuur) zijn.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Om de paar jaar neem ik mijn uitvaartverzekering onder de loep. Zo weet ik zeker dat mijn wensen ook betaalbaar zijn. ”

— Mirjam Musters, Heerlen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Uitvaartberekenaar

De Uitvaartberekenaar laat zien welke kosten u ongeveer kunt verwachten.

lees meer › Tool