Het arbeidsvoorwaardengesprek

Naast het salaris zijn er allerlei financiële afspraken die u maakt met een werkgever. Dat doet u in het arbeidsvoorwaardengesprek.

Arbeidsvoorwaarden

In de arbeidsvoorwaarden staan alle rechten en plichten van de werknemer en werkgever. Bij veel organisaties zijn deze vastgelegd in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Daar staat in op welk salaris, welke vergoedingen en regelingen werknemers recht hebben. Ook staat er beschreven welke werktijden er zijn en wanneer een medewerker verlof mag opnemen. Verder staat in de arbeidsvoorwaarden of u als medewerker recht heeft op scholing en wat er gebeurt bij reorganisaties. Als er bij het bedrijf waar u gaat werken geen cao van kracht is, kunt u via het internet bekijken wat een gebruikelijk salaris is voor uw sector, functie en ervaring.

Neem de arbeidsvoorwaarden goed door. Zo weet u wat er van u wordt verwacht èn wat u van uw werkgever kunt verwachten.

Reiskosten

Betaalt de werkgever mee aan de kosten die u maakt als u met het openbaar vervoer naar uw werk reist? Of is er een kilometervergoeding als u met de auto naar het werk gaat? Sommige werkgevers betalen ook mee aan een nieuwe fiets. Informeer of er een vervoersplan is.

Onkosten

Bekijk hoe het zit met telefoneren, lunchen, opleidingen of thuis werken. Misschien betaalt uw werkgever mee aan de kosten die u hiervoor maakt.

Vakantie

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Meestal wordt het vakantiegeld in mei uitbetaald. Standaard is het vakantiegeld een bedrag van 8 procent van uw bruto jaarsalaris.

Pensioen

Bent u 21 jaar of ouder? Dan kan het pensioen nog ver weg lijken. Toch is het nu al tijd om premie te gaan betalen. Is er een pensioenregeling bij uw werkgever? En hoe ziet die regeling er uit? Wat is er geregeld als u met pensioen gaat?

De wettelijke minimumleeftijd om deel te nemen is 21 jaar. In veel pensioenregelingen kunt u al eerder deelnemen.

21

jaar is de wettelijke minimumleeftijd om deel te nemen aan de collectieve pensioenregeling

Verzekeringen

Vraag na of er een collectieve verzekering voor ziektekosten is. Vaak krijgt u dan korting op de premie. Vergelijk deze optie wel eerst met uw huidige zorgverzekering.

Arbeidsongeschiktheid

Iedereen die in loondienst is, is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dit loopt via de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Wanneer iemand niet volledig (meer dan 80 procent) arbeidsongeschikt is, krijgt hij of zij een gedeeltelijke uitkering. De rest van de tijd wordt die persoon geacht nog te kunnen werken.

Verwacht u dat u te weinig inkomsten heeft om rond te komen als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt? Dan kunt u ervoor kiezen om zich aanvullend te verzekeren. U ontvangt in dat geval meer geld dan via de WIA-verzekering alleen.

U kunt misschien een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (collectief) afsluiten via uw werkgever of het pensioenfonds. Of u kunt deze verzekering bij een particuliere verzekeringsmaatschappij afsluiten. De premies van zo’n verzekering zijn aftrekbaar van de belastingen in box 1.

Bedenktijd

Elke werkgever biedt andere arbeidsvoorwaarden aan. Het is slim om u goed voor te bereiden op dit gesprek. Bedenk vooraf: wat wilt u in ieder geval geregeld hebben en wat is niet duidelijk? Neem alle informatie na afloop nog eens goed door. Bespreek het eventueel met iemand voordat u tekent.

Tip: Bekijk uw eerste loonstrookje goed. Is iets niet duidelijk? Bespreek het met de P&O-adviseur.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik wist eerst helemaal niet welke arbeidsvoorwaarden 'normaal' waren en waar ik allemaal aan moest denken bij het gesprek. Daarom heb ik me ingelezen en heb ik het er met anderen over gehad. ”

— Elena Plater, Den Haag

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Welke regelingen helpen u als zelfstandig ondernemer met geldproblemen?

lees meer › Artikel

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Ontslagen: recht op een vergoeding?

Wordt u gedwongen ontslagen, buiten uw schuld? Misschien heeft u recht op een transitievergoeding.

lees meer › Artikel

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Werknemerspensioen

Welk bedrag kunt u straks verwachten, en welke keuzes heeft u?

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Vaak is in een werknemerspensioen een nabestaandenregeling opgenomen. Hoe werkt dit?

lees meer › Artikel