Co-ouderschap

Bij een scheiding zijn de ouders verplicht de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder. Co-ouders verdelen de kosten van kinderen. Hoe werkt dat?

Kosten verdelen

Bij co-ouderschap is het belangrijk dat u van tevoren afspreekt welke kosten u verdeelt en welke niet. Voorkom dat de ene ouder bijvoorbeeld meebetaalt aan de dure smaak van de ander. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u beter buiten de verdeling houden. Maak bij het verdelen onderscheid tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten

Eigen kosten zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt. Denk aan huur, telefoon en boodschappen. Deze kosten verschillen, bijvoorbeeld door verschillen in inkomen. Eigen kosten zijn ook de uitgaven voor de kinderen die beide ouders doen. Bijvoorbeeld dubbel schoolmateriaal, speelgoed of een fiets.

Te verdelen kosten

Te verdelen kosten zijn uitgaven die één ouder doet. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten. U kunt deze kosten op drie manieren verdelen:

 1. Naar draagkracht. Hiervoor is het nodig vaak te overleggen. Verandering in inkomen van een van de ouders heeft gevolgen voor de verdeling. Ook moet u ieder jaar uw inkomensgegevens delen met uw ex-partner.
 2. Naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft. Of u verrekent de kosten op basis van een vast bedrag per periode.
 3. Beide ouders betalen de helft van de kosten. Deze regeling is overzichtelijk. Ook blijft u financieel onafhankelijk. Nadeel is dat de ouder die het minst verdient, de verdeling in de praktijk oneerlijk zal vinden.

Regelingen en tegemoetkomingen

Bij co-ouderschap horen de kinderen bij twee huishoudens. Ze hebben ook twee adressen. Welke ouder heeft dan recht op financiële tegemoetkomingen?

 1. Kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. Volgens de SVB hoort het kind bij co-ouderschap bij de huishoudens van beide ouders. Zij hebben dus allebei recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst aan één ouder uit. U verdeelt dan zelf onderling het geld.

 1. Kindgebonden budget

De Belastingdienst keert het kindgebonden budget uit. Het budget kan worden verdeeld over beide ouders. Dit kan alleen als er twee of meer kinderen zijn én als er sprake is van co-ouderschap. U krijgt dan dus allebei een deel van het budget uitbetaald.

 1. Heffingskorting

De Belastingdienst betaalt de heffingskorting die u krijgt omdat u kinderen heeft en werkt. Het gaat om de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze heffingskorting wordt betaald aan het huishouden waar de kinderen meer dan zes maanden staan ingeschreven in het bevolkingsregister. Bij co-ouderschap kunnen beide ouders als ze allebei een baan hebben de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen.

Neem voor meer informatie contact op met de (gratis) Belastingtelefoon: 0800-0543 of via Belastingdienst.nl.

 1. Huurtoeslag

Beide ouders kunnen huurtoeslag aanvragen. Voor de huurtoeslag kan een kind maar bij één ouder zijn ingeschreven. De andere ouder mag het kind wel meetellen bij het huishouden als hij of zij een aanvraag indient voor huurtoeslag. De Belastingdienst vraagt dan om een verklaring co-ouderschap. Deze verklaring moet door beide ouders ondertekend zijn.

Tips:

 • Heeft u meerdere kinderen? Verdeel de kinderen ‘op papier’ over beide huishoudens. Zo hebben beide ouders meer kans om in aanmerking te komen voor sommige regelingen.
 • Heeft u één kind? Schrijf het kind dan in op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Zo heeft u meer kans om aanspraak te maken op regelingen of een hoger bedrag. U kunt deze bedragen zelf onderling verrekenen.
 • In het Nibud e-book Geldwijzer Kinderen & Scholieren vindt u alle informatie over regelingen en bedragen over kosten van kinderen.

Goede afspraken

Bij co-ouderschap is het belangrijk dat u goede afspraken maakt. Spreek de volgende dingen af:

 • De roosterafspraken en verdeling van tijd over de twee huizen;
 • De onderlinge woonafstand;
 • De taakverdeling tussen de ouders;
 • Afspraken over verjaardagen, vakanties en feesten;
 • Regels waar de kinderen zich thuis aan moeten houden;
 • De financiën. U kunt afspraken hierover ook door de rechter laten vastleggen, maar dat is niet verplicht;
 • De communicatie tussen de ouders;
 • Wat te doen bij veranderingen in de situatie.

Tip: In de Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap vindt u alle informatie over co-ouderschap en financiën, inclusief handige rekenschema’s. Het boek is te bestellen in de Nibud-webwinkel.

Meer informatie

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Mijn ex en ik overwegen co-ouderschap. Het is fijn om een overzicht te hebben van wat hier allemaal bij komt kijken met de Geldwijzer van het Nibud. ”

— Peter de Hooge, Haarlem

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
18 november 2016

Nibud-directeur staat in voetbalstadion De Kuip

lees meer › Nieuwsbericht
04 oktober 2016

Dierenliefde… onbetaalbaar?

lees meer › Blog
13 mei 2016

Maak afspraken over financiën met inwonend volwassen kind

lees meer › Nieuwsbericht

Week van het geld 2016: wat u thuis kunt doen

Wat u thuis als ouder kunt doen.... Immers, jong geleerd is oud gedaan!

lees meer › Special

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport
14 maart 2016

Nibud: Financiële opvoeding bepalend voor geldgedrag later

lees meer › Persbericht
04 maart 2016

Straffen en belonen met geld

lees meer › Blog
26 februari 2016

Gemiddeld gezin geeft op schrikkeldag 60 euro extra uit

lees meer › Persbericht
19 februari 2016

Alles over scheiden en geld in de Nibud-Geldwijzer Alimentatie en co-ouderschap

lees meer › Nieuwsbericht

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel