Co-ouderschap

Bij een scheiding zijn de ouders verplicht de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder.

Kosten verdelen

Bij co-ouderschap is het belangrijk dat u van tevoren afspreekt welke kosten u verdeelt en welke niet. Voorkom dat de ene ouder bijvoorbeeld meebetaalt aan de dure smaak van de ander. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u beter buiten de verdeling houden. Maak bij het verdelen onderscheid tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten

Eigen kosten zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt. Denk aan huur, telefoon en boodschappen. Deze kosten verschillen, bijvoorbeeld door verschillen in inkomen. Eigen kosten zijn ook de uitgaven voor de kinderen die beide ouders doen. Bijvoorbeeld dubbel schoolmateriaal, speelgoed of een fiets.

Te verdelen kosten

Te verdelen kosten zijn uitgaven die één ouder doet. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten. U kunt deze kosten op drie manieren verdelen:

 1. Naar draagkracht. Hiervoor is het nodig vaak te overleggen. Verandering in inkomen van een van de ouders heeft gevolgen voor de verdeling. Ook moet u ieder jaar uw inkomensgegevens delen met uw ex-partner.
 2. Naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft. Of u verrekent de kosten op basis van een vast bedrag per periode.
 3. Beide ouders betalen de helft van de kosten. Deze regeling is overzichtelijk. Ook blijft u financieel onafhankelijk. Nadeel is dat de ouder die het minst verdient, de verdeling in de praktijk oneerlijk zal vinden.

Regelingen en tegemoetkomingen

Bij co-ouderschap horen de kinderen bij twee huishoudens. Ze hebben ook twee adressen. Welke ouder heeft dan recht op financiële tegemoetkomingen?

 1. Kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. Volgens de SVB hoort het kind bij co-ouderschap bij de huishoudens van beide ouders. Zij hebben dus allebei recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst aan één ouder uit. U verdeelt dan zelf onderling het geld.

 1. Kindgebonden budget

De Belastingdienst keert het kindgebonden budget uit. Het budget kan worden verdeeld over beide ouders. Dit kan alleen als er twee of meer kinderen zijn én als er sprake is van co-ouderschap. U krijgt dan dus allebei een deel van het budget uitbetaald.

 1. Heffingskorting

De Belastingdienst betaalt de heffingskorting die u krijgt omdat u kinderen heeft en werkt. Het gaat om de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze heffingskorting wordt betaald aan het huishouden waar de kinderen meer dan zes maanden staan ingeschreven in het bevolkingsregister. Bij co-ouderschap kunnen beide ouders als ze allebei een baan hebben de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen.

Neem voor meer informatie contact op met de (gratis) Belastingtelefoon: 0800-0543 of via Belastingdienst.nl.

 1. Huurtoeslag

Beide ouders kunnen huurtoeslag aanvragen. Voor de huurtoeslag kan een kind maar bij één ouder zijn ingeschreven. De andere ouder mag het kind wel meetellen bij het huishouden als hij of zij een aanvraag indient voor huurtoeslag. De Belastingdienst vraagt dan om een verklaring co-ouderschap. Deze verklaring moet door beide ouders ondertekend zijn.

Tips:

 • Heeft u meerdere kinderen? Verdeel de kinderen ‘op papier’ over beide huishoudens. Zo hebben beide ouders meer kans om in aanmerking te komen voor sommige regelingen.
 • Heeft u één kind? Schrijf het kind dan in op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Zo heeft u meer kans om aanspraak te maken op regelingen of een hoger bedrag. U kunt deze bedragen zelf onderling verrekenen.
 • In het Nibud e-book Geldwijzer Kinderen & Scholieren vindt u alle informatie over regelingen en bedragen over kosten van kinderen.

Goede afspraken

Bij co-ouderschap is het belangrijk dat u goede afspraken maakt. Spreek de volgende dingen af:

 • De roosterafspraken en verdeling van tijd over de twee huizen;
 • De onderlinge woonafstand;
 • De taakverdeling tussen de ouders;
 • Afspraken over verjaardagen, vakanties en feesten;
 • Regels waar de kinderen zich thuis aan moeten houden;
 • De financiën. U kunt afspraken hierover ook door de rechter laten vastleggen, maar dat is niet verplicht;
 • De communicatie tussen de ouders;
 • Wat te doen bij veranderingen in de situatie.

Tip: In de Geldwijzer Scheiden vindt u alle informatie over co-ouderschap en financiën, inclusief handige rekenschema’s. Het boek is te bestellen in de Nibud-webwinkel.

Mijn ex en ik overwegen co-ouderschap. Het is fijn om een overzicht te hebben van wat hier allemaal bij komt kijken met de Geldwijzer van het Nibud. ”

— Peter de Hooge, Haarlem

Anderen lezen

Met het geldplan Scheiden naar een financieel actieplan

Mediator en vrijwilliger Peter Dinkla vertelt wat het geldplan Scheiden oplevert in de praktijk.

lees meer › Praktijkverhaal

Terugblik lancering geldplan Scheiden

Tijdens het webinar Scheiden zonder schulden werd het geldplan Scheiden gelanceerd.

lees meer › Artikel

Geldplan Scheiden

Breng uw inkomsten en uitgaven na scheiding in balans met het geldplan Scheiden.

lees meer › Tool

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Trouwen, bezittingen en schulden

Als u niets regelt, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Wat geef ik uit aan voeding?

Het Nibud zet de kosten van voeding voor verschillende huishoudens op een rij.

lees meer › Artikel

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel