Bijzondere bijstand: extra ondersteuning

Iedere gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen. Zo kunnen deze huishoudens toch de echt noodzakelijke uitgaven doen. Hier leest u wie recht heeft op bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed worden, bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding.

Individuele bijzondere bijstand

Krijgt u te maken met onverwacht hoge kosten? En kunt u deze niet betalen van uw uitkering of loon? Dan kunt u een beroep doen op individuele bijzondere bijstand. Uw gemeente kan dan de kosten vergoeden voor bijvoorbeeld een babyuitzet, de extra kosten voor een maaltijdvoorziening of voor bewindvoering. Of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en uw vermogen.

5940

is het buiten beschouwing te laten vermogen voor een alleenstaande

Kosten aantonen

Wilt u in aanmerking komen voor de individuele bijzondere bijstand, dan moet u de kosten echt gemaakt hebben. U mag dezelfde kosten niet terug kunnen krijgen via een andere regeling, voorziening of verzekering. Denk aan de (aanvullende) ziektekostenverzekering of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning ). U moet de kosten kunnen aantonen met een bewijs van aankoop of betaling.

Neem contact op met uw gemeente om de individuele bijzondere bijstand aan te vragen.

Individuele inkomenstoeslag

Bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd en moet u langdurig rondkomen van een minimuminkomen zonder zicht op een hoger inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor de  individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag. Ook mensen met een laag inkomen uit werk kunnen hier recht op hebben. De gemeente toets per individu of iemand voor deze toeslag in aanmerking komt. Ook bepaalt de gemeente de hoogte van de toeslag.

Schoolkosten

De gemeente kan een bijdrage verstrekken in de indirecte schoolkosten van kinderen voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, fiets of leermiddelen. Vraag bij uw gemeente na of er een vergoedingsregeling of kortingsregeling is. De gemeente kan u ook vertellen wat deze regeling precies inhoudt en hoe u deze aan kunt vragen.

Collectieve zorgverzekeringen

Gemeenten kunnen inwoners met een laag inkomen een collectieve ziektekostenverzekering aanbieden. De gemeente kan zowel bij de basisverzekering als bij de aanvullende verzekering korting op de premie geven. Ook kunnen gemeenten werken met ‘gemeente-pakketten’. Voor dezelfde premie krijgt u dan een uitgebreider pakket aangeboden.

Participatieregelingen

Veel gemeenten kennen regelingen die de maatschappelijke participatie bevorderen. Denk aan deelname aan een cursus, muzieklessen of lidmaatschap van een sportclub. Deze regelingen voorkomen dat mensen met een laag inkomen in een sociaal isolement terechtkomen.

Vooral grotere gemeenten werken in dit kader vaak met een stadspas. Daarmee krijgt u direct korting. Andere gemeenten hebben een declaratiefonds. U kunt dan de kosten indienen. Gemeenten moeten (eventueel met een steekproef) controleren of de kosten echt zijn gemaakt.

Kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

De gemeente bepaalt de voorwaarden voor bijzondere bijstand. Deze kunnen per regeling verschillen.

Sommige gemeenten hanteren een bovengrens, bijvoorbeeld 120 procent van de bijstandsnorm. Een gemeente kan ook draagkracht berekenen. Het inkomen boven een bepaald bedrag (bijv. de bijstandsnorm) wordt dan (gedeeltelijk) als draagkracht  beschouwd.

Zijn de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, hoger dan uw draagkracht, dan krijgt u dat gedeelte vergoed. Het kan dus heel goed dat u met een betaalde baan in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Vaak gaat het dan om een gedeeltelijke vergoeding.

Het is verstandig om bij de Sociale Dienst van uw gemeente na te vragen of u in aanmerking komt voor een vergoeding vóórdat u een product koopt. De gemeente beoordeelt iedere aanvraag apart. Houd er rekening mee dat een gemeente  een eigen bijdrage kan vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u terecht bij uw gemeente.

Maak gebruik van uw recht

Niet iedereen die recht heeft op gemeentelijke regelingen maakt hier gebruik van. Bijvoorbeeld omdat u de regeling niet kent. Of omdat u ervan uitgaat dat u er geen recht op heeft. Misschien ziet u op tegen een ingewikkelde procedure. Of vindt u dat anderen de financiële compensatie harder nodig hebben. Zo loopt u echter misschien geld mis waar u recht op heeft.

Tip: Wilt u weten op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft? Bereken het makkelijk op Bereken uw recht. Ook gemeenten kunnen hier hun regelingen bekend maken.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De bijzondere bijstand heeft ons erg geholpen bij de aanschaf van de babyuitzet voor onze eerste. ”

— Frank Huizinga, Rotterdam

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Werk en zorg verdelen: de financiële gevolgen

Meer of minder werken? Met dit stappenplan gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Artikel

Vrijwilligers uit Twente geholpen met praktische training

Vrijwilligers uit Twente volgden de Nibud-basistraining 'Helpen met de thuisadministratie'.

lees meer › Praktijkverhaal
16 november 2015

Nibud en gemeente Groningen verspreiden 100.000 Geldkranten

lees meer › Nieuwsbericht
25 augustusus 2015

Nibud helpt vrijwilligers in de thuisadministratie

lees meer › Nieuwsbericht

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel