Bij elkaar intrekken

Gaat u samenwonen? Vaak is het dan zo dat uw partner bij u intrekt, of andersom. Hoe verrekent u de woonlasten? Bij een eigen woning is dat ingewikkelder dan bij een huurhuis.

Eigen huis

Als u of uw partner een eigen huis heeft, is er meestal sprake van een hypotheek en bijbehorende hypotheekrenteaftrek en van opbouw van vermogen. De kosten van een eigen woning kunt u op verschillende manieren delen:

 1. Trouwen in gemeenschap van goederen of geregistreerd partnerschap. U wordt dan allebei automatisch eigenaar van het huis. Ook bent u dan beide verantwoordelijk voor de hypotheek.
  Let op: Vanaf 1 januari 2018 trouwen stellen standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijk eigendom wordt. Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens de huwelijksjaren blijven persoonlijk bezit. Stellen die dit anders willen regelen, en dus gezamenlijk eigenaar van het huis van een van de partners willen worden, moeten dit vastleggen bij de notaris.
  .
 2. Uw partner wordt mede-eigenaar. Formeel verkoopt u een deel van het huis. Uw partner betaalt dan overdrachtsbelasting (2 procent van de waarde van het huis). Als de relatie eindigt, kan de ene partner het deel van de ander (terug)kopen. In dat geval is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. U kunt ook besluiten het huis te verkopen.
  Als u allebei een eigen deel van de woning bezit en u overlijdt, erven uw erfgenamen uw deel van het huis. Uw partner is niet automatisch erfgenaam, tenzij u dit geregeld heeft in een testament (of trouwt). Als de intrekkende partner een eigen huis heeft (verkocht), kan dit invloed hebben op de hypotheekrenteaftrek. Laat u hierover goed voorlichten.
  .
 3. Uw partner betaalt een bijdrage in de woonlasten in de vorm van ‘huur’. Het bedrag bepaalt u door eerst de huurwaarde van uw woning te bepalen. Dat kan met het Woonwaarderingsstelsel (huurcommissie.nl). Op basis van een puntenstelsel berekent u een huurbedrag. Uw partner betaalt hiervan zijn of haar deel, afhankelijk van de afspraken die u maakt over het verdelen van de gezamenlijke kosten.
  .
 4. Uw partner betaalt een deel van de netto hypotheeklast als ‘huur’. De netto hypotheeklast is de hypotheekrente plus aflossing of premie, minus het belastingvoordeel.

Nadelen ‘huur’ betalen

Uw partner heeft formeel geen rechten als u kiest voor ‘huur betalen’ (punt 3 en 4). Dat is op zich geen probleem. Als de relatie eindigt of als u overlijdt is dat wel lastig. In beide gevallen kan uw partner van de ene op de andere dag op straat gezet worden. Door u of door uw erfgenamen. Zonder testament (of huwelijk) is uw partner namelijk niet automatisch uw erfgenaam.

Er is nog een nadeel aan de huurconstructie. Uw partner betaalt mee aan het opbouwen van vermogen in de woning. Maar met de bijdrage die uw partner betaalt, bouwt hij of zij zelf geen vermogen op. Dit is pas een bezwaar als u uit elkaar gaat of als u overlijdt.

Niet meebetalen aan de woning

U kunt er ook voor kiezen om uw partner niet te laten meebetalen aan de woning. U bent immers eigenaar, heeft het belastingvoordeel en bouwt vermogen op. Uw partner heeft deze voordelen niet. Dat kan een reden zijn om uw partner niet mee te laten betalen.

2 %

van de aankoopprijs van de woning is de hoogte van de overdrachtsbelasting

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kunt u afspreken hoe u de kosten verdeelt. Ook legt u vast wat er gebeurt met uw spullen als u uit elkaar gaat. U kunt ook in het samenlevingscontract laten opnemen dat u elkaars erfgenaam bent. In een samenlevingscontract kan worden geregeld dat gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden van een partner naar de ander gaan. Het nalaten van niet-gemeenschappelijke bezittingen kan niet via een samenlevingscontract geregeld worden. Dit moet via een testament. Als u wilt dat uw partner de woning erft als u overlijdt, moet u dat dus vast laten leggen in een testament.

Huurhuis

Trekt u in bij het huurhuis van uw partner? Dan kunt u de verhuurder vragen om u als medehuurder te registreren. De verhuurder kan dit verzoek weigeren:

 • als u korter dan twee jaar samenwoont, of:
 • als u alleen de huur niet zou kunnen betalen.

Wilt u uw volwassen, thuiswonend kind als medehuurder laten registreren? Dat gaat niet automatisch. Een verhuurder zal hier alleen toestemming voor geven als u een zogenaamde ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ heeft.

We willen volgend jaar trouwen en hebben daarom een gezamenlijke spaarrekening geopend.”

— Frank Korevaar, Kampen

Anderen lezen

Onderzoek Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw?

Welke hobbels ervaren huiseigenaren bij verduurzaming van woning?

lees meer › Onderzoeksrapport

Naar een energiezuiniger huis

Welke investeringen in uw woning zijn slim en hoe vindt u er budget voor?

lees meer › Artikel

8 tips om energie te besparen in de zomer

Bij het besparen van energie denken we vooral aan de winter. Maar ook in de zomer kunt u energie besparen.

lees meer › Artikel

Trouwen, bezittingen en schulden

Als u niets regelt, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Thema: lagere lasten

Woonlasten zijn niet snel of makkelijk te verlagen. Wat kunt u wél doen om hierop te besparen?

lees meer › Thema

Een gezamenlijke administratie

Hoe richt u dat in en welke afspraken maakt u samen? Een checklist.

lees meer › Checklist

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Samenwonen: wie betaalt wat?

Samenwonen of trouwen? Het Nibud helpt met het verdelen van de inkomsten en uitgaven.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › Artikel