Tegemoetkomingen: waar heeft u recht op?

Weet u op welke toeslagen en landelijke subsidies u recht heeft? En hoeveel leveren deze tegemoetkomingen u op? Met de rekentool Bereken uw recht kunt u dat direct nagaan.

In Nederland zijn allerlei landelijke en lokale tegemoetkomingen. Ze zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook als u werkt – in loondienst óf als zelfstandige –  kunt u er recht op hebben. Dat kan u extra geld opleveren.

Check uw recht op toeslagen en subsidies

Met Bereken uw recht kunt u voor uw persoonlijke situatie nagaan waar u voor in aanmerking komt en om welk bedrag het gaat. Ook ziet u direct waar u een tegemoetkoming kunt aanvragen. Als u alle gegevens bij de hand heeft, kost u dit 5-10 minuten. U blijft anoniem.

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Handig om bij de hand te hebben:

  • Loon- of uitkeringsspecificatie
  • Aangifte inkomstenbelasting
  • Factuur kinderopvang (uren + kosten)
  • Specificatie van de huur

Landelijke regelingen

In Bereken uw recht gaat u eerst na op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft. Hierin nemen we de volgende regelingen mee:

Gemeentelijke regelingen

Na het landelijke gedeelte gaan we na of u ook in aanmerking komt voor tegemoetkomingen van de gemeente. Wilt u alleen dat laatste weten? Ga dan direct naar het gemeentelijke deel van Bereken uw recht.

111

gemeenten hebben zich al aangesloten!

Meer informatie en vragen

  • Bereken uw recht is ontwikkeld door het Nibud en Stimulansz.
  • Voor vragen of meer informatie over deze berekening, kunt u contact opnemen met het Nibud.
  • Bent u beroepsmatig of als vrijwilliger geïnteresseerd in Bereken uw recht? Vraag uw gemeente dan om ook aan te sluiten op Bereken uw recht, zodat uw cliënten beter zicht krijgen op lokale regelingen waar ze eventueel recht op hebben.