Check uw beleggingsverzekering

Veel Nederlanders hebben een beleggingsverzekering. Soms zelfs zonder dat ze zich er bewust van zijn. De opbrengst kan minder zijn dan waar u op rekende. Als u zich erin verdiept, kunt u mogelijk de verwachte eindwaarde verbeteren.

‘Woekerpolis’

Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering. Meestal wordt die afgesloten om extra vermogen op te bouwen. Dat vermogen kan gebruikt worden voor het aflossen van een hypotheek of voor de oude dag. Door de tegenvallende resultaten wordt in de media vaak de term ‘woekerpolis’ gebruikt.

52 %

van de bezitters houdt er rekening mee dat de verzekering minder kan opleveren dan verwacht

Financieel voordeel

Het kan u financieel voordeel opleveren als u checkt of uw polis verbeterd kan worden. Het is verstandig de mogelijkheden voor het aanpassen van uw beleggingsverzekering door te spreken met uw adviseur. Uw adviseur kijkt samen met u wat u kunt doen in uw persoonlijke situatie. Wanneer uw beleggingsverzekering gekoppeld is aan een hypotheek, dan heeft u toestemming van uw geldverstrekker nodig om aanpassingen te doen.

Heb ik een beleggingsverzekering?

Beleggingsverzekeringen zijn onder verschillende productnamen verkocht. Het kan dus zijn dat u er zelf één heeft, zonder dat u dit weet. Bekijk op afm.nl of u een beleggingsverzekering heeft.

De mogelijkheden op een rij

Als u ervoor kiest uw beleggingsverzekering aan te passen, dan kunt u dit kosteloos doen. Voor het aanpassen van een beleggingsverzekering zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. Verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering aanpassen
 2. Overlijdensrisicoverzekering stopzetten of een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten
 3. Ander beleggingsfonds kiezen
 4. Premiebedrag wijzigen
 5. (Tijdelijk) premievrij maken
 6. Afkopen of overstappen naar een ander product

 

 1. Verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering aanpassen

Op het polisblad van uw verzekering staat of u een overlijdensrisicodekking heeft. Er wordt dan een bedrag uitgekeerd bij overlijden. Op het waardeoverzicht dat u jaarlijks ontvangt kunt u zien hoeveel u hiervoor betaalt. U kunt overwegen het verzekerde bedrag voor uzelf of uw eventuele partner te verlagen. Op deze manier kan een groter deel van uw premie worden belegd. En kunt u naar verwachting meer opbouwen. Er wordt dan wel minder uitgekeerd bij overlijden.

 1. Overlijdensrisicoverzekering stopzetten of losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Als u de overlijdensrisicodekking uit uw verzekering haalt, ontvangt u geen uitkering meer bij overlijden. Uw premie, min de kosten, wordt dan volledig gebruikt om vermogen op te bouwen. U kunt ervoor kiezen om een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Vaak betaalt u op deze manier minder kosten. Hou bij de bepaling van het verzekerde kapitaal rekening met de waarde die in uw beleggingsverzekering zit. Deze waarde komt bij overlijden ook vrij.

 1. Ander beleggingsfonds kiezen

U kunt ook kiezen voor een ander beleggingsfonds. Bijvoorbeeld een beleggingsfonds met lagere kosten. U kunt ook kiezen voor een beleggingsfonds met minder risico. Of juist een met meer risico. Als u kiest voor een ander beleggingsfonds, heeft dit gevolgen voor de waarde die u nog gaat opbouwen. Daarom is een goed advies belangrijk. Toets samen met uw adviseur welke risicobereidheid u heeft en stem daar uw beleggingskeuze op af.

 1. Premiebedrag wijzigen

U kunt ervoor kiezen om (tijdelijk) meer of juist minder geld in uw beleggingsverzekering te stoppen. Bijvoorbeeld door de premie te verlagen of juist een extra storting te doen. Hierbij is het wel belangrijk te weten dat u bij een grote verlaging van de premie het risico loopt dat uw verzekering ‘leeg loopt’. Dit betekent dat er na aftrek van kosten en eventuele premies voor de overlijdensrisicoverzekering weinig of geen geld meer overblijft om mee te beleggen. Wilt u de premie verhogen? Let dan op wanneer u de verzekering heeft afgesloten. Als dit was op een moment dat er nog andere belastingregels golden, dan kunt u bijzondere vrijstellingen verliezen bij het verhogen van de premie.  Om meer hierover te weten te komen kunt u het beste uw verzekeraar of adviseur bellen.

 1. (Tijdelijk) premievrij maken

U kunt ervoor kiezen om de verzekering (tijdelijk) premievrij te maken. Dan betaalt u geen premie meer en wordt het eindkapitaal bepaald door de waardeontwikkeling van het huidige kapitaal. Ook bij deze optie bestaat het risico dat uw verzekering ‘leegloopt’ en dat er daardoor nauwelijks meer geld overblijft om mee te beleggen. Het premievrij maken heeft gevolgen voor de waardeopbouw van uw verzekering, omdat er niet meer belegd wordt vanuit de nieuw te storten premies.

 1. Afkopen of kiezen voor een ander product

Overstappen naar een ander product kan ook een optie zijn. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen te gaan sparen in plaats van beleggen bij een bank. Of u kunt gaan banksparen voor een lijfrente. Ook kunt u kiezen voor een andere, vernieuwde beleggingsverzekering. Die is vereenvoudigd en goedkoper. Wanneer u kiest voor een ander product, dan koopt u uw beleggingsverzekering af. De verzekeraar keert u dan de gehele waarde van uw huidige beleggingsverzekering uit. Uw financieel adviseur kan samen met u kijken naar welke alternatieve producten u zou kunnen overstappen. U kunt er ook voor kiezen uw verzekering af te kopen en niet voor een ander product te kiezen. De verzekeraar maakt dan de waarde van uw verzekering aan u over. Aan het afkopen van uw beleggingsverzekering kunnen kosten verbonden zijn. Ook kan het fiscale gevolgen hebben. Vraag daarom bij uw verzekeraar of adviseur na wat in uw situatie de gevolgen van het afkopen zijn.

Compensatie en klachten

Er is veel te doen geweest over beleggingsverzekeringen. In het verleden is het voorgekomen dat er te hoge kosten zijn berekend. Daardoor heeft de beleggingsverzekering de bijnaam ‘woekerpolis’ gekregen. Niet bij alle beleggingsverzekeringen is dat echter het geval. Maar is er sprake geweest van te hoge kosten, dan is daarvoor compensatie gegeven. Alle verzekeraars hebben hiervoor regelingen. Degenen voor wie zo’n regeling geldt, zijn hierover – meestal per brief – geïnformeerd door hun verzekeraar. Het eventuele bedrag is dan bijgestort in de polis of op een andere manier uitgekeerd. Heeft u een vraag over de compensatieregeling? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Claimorganisaties

De stichting Woekerpolis Claim en stichting Verliespolis hebben in 2008 met verschillende verzekeraars compensatieakkoorden gesloten. Na deze tijd zijn er verschillende claimorganisaties bijgekomen die consumenten helpen om een schadevergoeding te krijgen. De organisaties verschillen van elkaar:

 • sommigen richten zich op een gezamenlijke procedure tegen een verzekeraar, anderen ook op individuele procedures.
 • sommigen richten zich op een specifieke verzekeringsmaatschappij, anderen op verschillende verzekeraars.

Op de website van de Consumentenbond vindt u een overzicht van alle claimorganisaties en voor welke beleggingsverzekeringen zij claims hebben ingediend. Houd er rekening mee dat een claimorganisatie geld kost. De kosten van de verschillende organisaties staan ook op de website van de Consumentenbond.

Bijzondere situaties

Alle compensatieregelingen kennen per verzekeraar ook een regeling voor zogenaamde schrijnende situaties. Daarbij gaat het om de situatie waarin de polishouder na toepassing van de algemene compensatieregeling nog steeds wordt geconfronteerd met een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken (anders dan het normale beleggersrisico). Of u aanspraak kunt maken op een aanvullende vergoeding van uw verzekeraar hangt af van de voorwaarden van de specifieke regeling.

Klachten

Als u het niet eens bent met de hoogte van uw compensatie of u heeft te horen gekregen dat u niet in aanmerking komt voor compensatie en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u allereerst een klacht indienen bij uw verzekeraar.

Als u er samen niet uit komt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of aan de rechter.

In mijn hypotheek zat een beleggingsverzekering. Ik wist dat zelf niet eens!”

— Marco van Saanen, Harderwijk

Anderen lezen

Nibud Jaarplanner e-mailcoaching

Het hele jaar financieel fit met de tips, tools en reminders van het Nibud in uw mailbox.

lees meer › Tool

Alles over goede #geldvoornemens

Sparen, besparen of minder rood staan? Handvatten om geldvoornemens waar te maken.

lees meer › Artikel

Sparen voor de aankoop van een woning

Welk bedrag aan spaargeld moet u zelf hebben als u een woning gaat kopen?

lees meer › Artikel

Hoe spaar ik voor …

Hoe u het best geld opzij kunt zetten, hangt af van uw doel en uw mogelijkheden.

lees meer › Artikel

Leer uw kind sparen

Voor kinderen is het belangrijk om te leren sparen, hoe begeleidt u ze hierbij?

lees meer › Artikel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Sparen gemakkelijker maken

Hoe kunt u geld opzij zetten zonder dat u dat direct voelt in uw portemonnee?

lees meer › Artikel

Geld achter de hand makkelijker maken (2017)

Advies: help mensen om ongemerkt te sparen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Tien procent sparen… is dat realistisch?

Hoe kun je geld opzij zetten als je nauwelijks rond kunt komen? Het Nibud licht toe.

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool