Banksparen

Banksparen is sparen met belastingvoordeel. U moet het tegoed dan wel gebruiken voor uw pensioen. Heeft u vóór 2013 een huis gekocht, dan kunt u banksparen ook gebruiken om uw hypotheek af te lossen.

Bij banksparen spaart u op een speciale rekening: de bankspaarrekening. De rekening is geblokkeerd. U kunt het spaartegoed niet op elk moment opnemen. Een bankspaarproduct kunt u afsluiten voor de aanvulling van een pensioentekort.

Wat is het verschil met ‘gewoon’ sparen?

Spaarrekening

 • U betaalt vermogensbelasting in box 3 als u meer spaargeld heeft dan 30.000 euro (2018). Voor fiscale partners geldt een bedrag van 60.000 euro.
 • U kunt sparen voor elk doel.
 • U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart.
 • U kiest zelf wanneer u het spaargeld opneemt.

Banksparen

 • U betaalt alleen belasting als u het tegoed laat uitbetalen.
 • U betaalt dan belasting over het bedrag dat u opneemt.
 • U betaalt geen vermogensbelasting over het bedrag dat op de bankspaarrekening staat.
7 jaar

terug gaat de reserveringsruimte van de Belastingdienst

Waar kunt u banksparen voor gebruiken?

1. Voor uw pensioen

Als u een pensioentekort heeft, kunt u belastingvrij vermogen opbouwen voor uw pensioen. Of er in uw situatie sprake is van een pensioentekort, kunt u op de website van de Belastingdienst nagaan. Daarvoor wordt gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) én in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt per jaar niet meer belastingvrij sparen dan het berekende pensioentekort. De berekening van het pensioentekort is hetzelfde bij banksparen en een lijfrenteverzekering.

Tip: Bereken uw jaarruimte met de Rekenhulp van de Belastingdienst.

Gaat u met pensioen, dan krijgt u het opgebouwde spaartegoed maandelijks of jaarlijks uitgekeerd. De periodieke uitkeringen moeten starten op uw AOW-leeftijd of maximaal 5 jaar later. Een paar aandachtspunten:

 • Laat u ieder jaar meer dan 21.483 euro uitkeren? Dan moet u minimaal 20 jaar lang uit laten keren om recht te hebben op het belastingvoordeel (levenslange oudedagslijfrente).
  Wilt u de uitkering vóór uw AOW-leeftijd laten ingaan? Dan moet u het totale spaartegoed over een langere periode verdelen, namelijk 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd.
 • Is de jaarlijkse uitkering minder dan 21.483 euro? Dan kunt u de periodieke uitkeringen ook verdelen over minstens 5 jaar in plaats van 20 jaar (tijdelijke oudedagslijfrente).

2. Voor de aflossing van uw hypotheek

Heeft u vóór 2013 een huis gekocht, dan kan het zijn dat u een bankspaarrekening heeft voor de aflossing van uw hypotheek. U heeft dan een ‘spaarrekening eigen woning’ (SEW). Het is nu niet meer mogelijk om een bankspaarrekening te openen voor de aflossing van uw hypotheek.

Hebt u een spaarrekening eigen woning (SEW), dan behoudt u ook de belastingvoordelen:

 • U hoeft geen vermogensbelasting in box 3 te betalen over het opgebouwde spaartegoed
 • U hoeft in box 1 pas belasting te betalen over het rentevoordeel dat u behaalt boven een bepaalde grens

De looptijd van de spaarrekening eigen woning is maximaal 30 jaar. U mag in de tussentijd geen geld opnemen van de rekening, tenzij u er de hypotheek mee aflost.

Elke maand of elk jaar stort u een bedrag op de spaarrekening eigen woning (SEW). Dit bedrag is zo berekend dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek de hypotheekschuld (of een deel ervan) kunt aflossen. Over de gehele looptijd mag de hoogste inleg in een jaar niet meer zijn dan 10x de laagste jaarinleg.

Tip: Overweegt u het bankspaarsaldo eerder op te nemen? Laat u hierover goed adviseren.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Door de overlijdensrisico verzekering weet ik zeker dat de hypotheek grotendeels wordt afgelost. Fijn voor mijn dochter die hier later wil gaan wonen.”

— Machteld van Gemert uit Vlissingen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

13 februari 2018

Man – Vrouw

lees meer ›Blog
19 januari 2018

Mijn kleine pensioen gaat in de grote pot

lees meer ›Blog

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Sparen gemakkelijker maken

Hoe kunt u geld opzij zetten zonder dat u dat direct voelt in uw portemonnee?

lees meer › Artikel
13 april 2017

De psychologie van ons spaargedrag

lees meer ›Blog

Geld achter de hand makkelijker maken (2017)

Advies: help mensen om ongemerkt te sparen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Tien procent sparen… is dat realistisch?

Hoe kun je geld opzij zetten als je nauwelijks rond kunt komen? Het Nibud licht toe.

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Maandelijks tien procent sparen

Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u om een vast bedrag per maand opzij te zetten.

lees meer › Stappenplan

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test