Banksparen

Banksparen is sparen met belastingvoordeel. U moet het tegoed dan wel gebruiken voor uw pensioen. Heeft u vóór 2013 een huis gekocht, dan kunt u banksparen ook gebruiken om uw hypotheek af te lossen.

Wat is banksparen?

Bij banksparen spaart u op een speciale rekening: de bankspaarrekening. De rekening is geblokkeerd. U kunt het spaartegoed niet op elk moment opnemen. Een bankspaarproduct kunt u afsluiten voor de aanvulling van een pensioentekort.

Wat is het verschil met ‘gewoon’ sparen?

Op een gewone spaarrekening betaalt u vermogensbelasting als u meer spaargeld heeft dan 24.437 euro (2016). U kunt sparen voor elk doel en u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart. Ook kiest u zelf wanneer u het spaargeld opneemt.

Bij banksparen betaalt u alleen belasting als u het tegoed laat uitbetalen. U betaalt dan belasting over het bedrag dat u opneemt. Bij het banksparen betaalt u geen vermogensbelasting over het bedrag dat op de bankspaarrekening staat.

7 jaar

terug gaat de reserveringsruimte van de Belastingdienst

Waar kunt u banksparen voor gebruiken?

1. Voor uw pensioen

Opbouw spaartegoed

Als u een pensioentekort heeft, kunt u belastingvrij vermogen opbouwen voor uw pensioen. Of er in uw situatie sprake is van een pensioentekort, kunt u op de website van de Belastingdienst nagaan. Daarvoor wordt gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) én in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt per jaar niet meer belastingvrij sparen dan het berekende pensioentekort. De berekening van het pensioentekort is hetzelfde bij banksparen en een lijfrenteverzekering.

Tip: Gebruik de Rekenhulp van de Belastingdienst om uw jaarruimte te berekenen.

Uitkering spaartegoed

Gaat u met pensioen, dan krijgt u het opgebouwde spaartegoed maandelijks of jaarlijks uitgekeerd. De periodieke uitkeringen moeten starten op uw AOW-leeftijd of maximaal 5 jaar later. Een paar aandachtspunten:

  • Laat u ieder jaar meer dan 21.248 euro uitkeren? Dan moet u minimaal 20 jaar lang uit laten keren om recht te hebben op het belastingvoordeel.
  • Is de jaarlijkse uitkering minder dan 21.248 euro? Dan kunt u de periodieke uitkeringen ook verdelen over minstens 5 jaar in plaats van 20 jaar.
  • Wilt u de uitkering vóór uw AOW-leeftijd laten ingaan? Dan moet u het totale spaartegoed over een langere periode verdelen, namelijk 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd.

2. Voor de aflossing van uw hypotheek

Heeft u vóór 2013 een huis gekocht, dan kan het zijn dat u een bankspaarrekening heeft voor de aflossing van uw hypotheek. U heeft dan een ‘spaarrekening eigen woning’ (SEW).

Gaat u nu een hypotheek afsluiten, dan kunt u geen bankspaarrekening meer openen voor de aflossing van uw hypotheek. De fiscale voordelen van de spaarrekening eigen woning gelden niet meer. Ook heeft u dan geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.

Belastingvoordeel

Hebt u nog een spaarrekening eigen woning (SEW), dan blijft u de belastingvoordelen houden:

  • U hoeft geen vermogensbelasting in box 3 te betalen over het opgebouwde spaartegoed
  • U hoeft in box 1 pas belasting te betalen over het rentevoordeel dat u behaalt boven een bepaalde grens

Gebruikt u het spaartegoed dat u opgebouwd heeft voor de aflossing van uw hypotheek, dan kunt u profiteren van dit belastingvoordeel. De looptijd van de spaarrekening eigen woning is maximaal 30 jaar. U mag in de tussentijd geen geld opnemen van de rekening, tenzij u er de hypotheek mee aflost.

Elke maand of elk jaar stort u een bedrag op de spaarrekening eigen woning (SEW). Dit bedrag is zo berekend dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek de hypotheekschuld (of een deel ervan) kunt aflossen. Over de gehele looptijd mag de hoogste inleg in een jaar niet meer zijn dan 10x de laagste jaarinleg.

U hebt alleen recht op het belastingvoordeel als u minimaal 15 jaar een bedrag stort op de bankspaarrekening. Dan is maximaal 36.800 euro van het totale spaartegoed vrijgesteld van belasting. Heeft u minstens 20 jaar een bedrag gestort, dan betaalt u geen belasting over maximaal 162.000 euro. De vrijstelling geldt per fiscaal partner. Heeft u dus een partner met wie u samen de hypotheek betaalt, dan heeft u recht op 2x deze vrijstelling. Over het bedrag dat boven de vrijstelling komt betaalt u bij uitkering van het tegoed belasting in box 1.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Door de overlijdensrisico verzekering weet ik zeker dat de hypotheek grotendeels wordt afgelost. Fijn voor mijn dochter die hier later wil gaan wonen.”

— Machteld van Gemert uit Vlissingen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Tien procent sparen… is dat realistisch?

Hoe kun je sparen als je nauwelijks rond kunt komen? het Nibud licht toe.

lees meer › Artikel
07 november 2016

Nibud: Check, Plan, Spaar. En verklein de kans op geldproblemen

lees meer › Persbericht

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel
27 oktober 2016

Nibud-advies: hypotheeknormen 2017 iets ruimer dan 2016

lees meer › Persbericht

Maandelijks tien procent sparen

Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u om een vast bedrag per maand te sparen.

lees meer › Artikel
10 augustusus 2016

Na de studentenkamer: kopen of huren?

lees meer › Blog

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel
01 juli 2016

Zorgen bij het Nibud om toekomstig gepensioneerden

lees meer › Nieuwsbericht
26 januari 2016

Onverwachte uitgaven: wat is noodzakelijk?

lees meer › Blog

Test: Rondkomen na uw pensioen

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Tool
01 oktober 2015

Nibud roept bezitter beleggingsverzekering op zijn polis te checken

lees meer › Persbericht