Zelf pensioen opbouwen: banksparen of lijfrente?

Wilt u geld opzij zetten voor uw oude dag, dan kunt u zelf geld op een spaarrekening zetten of gaan beleggen. Over het saldo moet u dan vermogensrendementsheffing in box 3 betalen. Er zijn echter ook mogelijkheden om belastingvrij geld opzij te zetten.

Dit kan via banksparen of via een lijfrenteverzekering. Bij de keuze tussen die twee oplossingen is het belangrijk om in ieder geval te letten op:

  • Hoe hoog zijn de maandelijkse kosten: inleg of premie én aanvullende kosten
  • Hoe hoog is de periodieke uitkering later
  • Hoe zeker is de hoogte van de uitkering
  • Wat zijn de gevolgen bij overlijden

De maandelijkse kosten en uitkering later

Het is niet direct te zeggen of de maandelijkse kosten bij een bankspaarrekening hoger of lager liggen dan bij een lijfrenteverzekering. Ook over het bedrag dat bij pensionering maandelijks gaat worden uitgekeerd, is niet direct te zeggen of dit bij een lijfrenteverzekering hoger of lager is dan bij een bankspaarrekening.

Hiervoor is het verstandig om verschillende offertes op te vragen en deze met elkaar vergelijken op de kosten en de uitkering. Met een onafhankelijk financieel adviseur kunt u ook alternatieven op een rij zetten.

Langlevenrisico

Spaart u om uw pensioen aan te vullen? Dan is het goed om rekening te houden met het ‘langlevenrisico’.

  • Een lijfrente keert uit tot uw overlijden, ongeacht hoe oud u wordt.
  • Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitbetaald. Vaak is dit minimaal tot 20 jaar na uw pensioendatum. Leeft u langer dan de afgesproken periode, dan is uw tegoed op en heeft u geen recht meer op een uitkering. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het totale spaartegoed over een langere periode uit te spreiden, bijvoorbeeld over 30 jaar.

Gevolgen bij overlijden

  • Bij banksparen hebben uw nabestaanden recht op het bedrag dat op dat moment op de bankspaarrekening staat.
  • Een lijfrenteuitkering stopt op het moment dat u overlijdt.

Of het erg is dat uw nabestaanden wel of niet iets ontvangen, hangt af van uw situatie. Misschien heeft u geen directe nabestaanden. Of heeft uw partner voldoende inkomen na uw overlijden. In deze gevallen is het niet erg als de nabestaanden niets meer ontvangen als u overlijdt.

U kunt eventueel een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Een keuze maken

Wilt u een keuze maken tussen banksparen en een lijfrenteverzekering? Maak dan eerst een lijstje met punten die voor u belangrijk zijn. Op basis daarvan maakt u een vergelijking.

Overstappen van een lijfrenteverzekering naar banksparen is mogelijk. Ga wel goed na of daar voordelen aan verbonden zijn. Overstappen kan duur zijn. U moet dan de lijfrenteverzekering afkopen en dat is meestal duur. Die kosten kunnen zelfs zo hoog zijn, dat het niet loont om over te stappen. Laat u goed adviseren door een financieel adviseur.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Door een verandering van baan heb ik een pensioentekort. Via banksparen kan ik straks mijn inkomen aanvullen.”

— Jan van Someren, Heiloo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

10 december 2018

Correctie in berekeningen Nibud-rapport Koopkrachtontwikkelingen van werkenden en gepensioneerden 2010-2019

lees meer ›Nieuwsbericht
07 november 2018

Blog: Leuk, mijn pensioen regelen!

lees meer ›Blog

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool
30 oktober 2018

Koopkrachtontwikkelingen gepensioneerden en werkenden van 2010 tot 2019

lees meer ›Nieuwsbericht
04 oktober 2018

Nibud: Automatische pensioenopbouw voor alle werkenden

lees meer ›Persbericht

Start met geld opzij zetten

Verschillende manieren om geld opzij te zetten: sparen, beleggen en meer.

lees meer › Artikel

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar partnerpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool