Aanvulling op pensioen: banksparen of lijfrente?

Wilt u geld opzij zetten voor uw oude dag, dan kunt  u zelf geld op een spaarrekening zetten of gaan beleggen. Over het saldo moet u dan vermogensrendementsheffing in box 3 betalen. Er zijn echter ook mogelijkheden om belastingvrij geld opzij te zetten.

Dit kan via banksparen of via een lijfrenteverzekering. Bij de keuze tussen die twee oplossingen is het belangrijk om in ieder geval te letten op:

  • Maandelijkse kosten: inleg of premie én aanvullende kosten
  • De periodieke uitkering later (als u spaart voor uw pensioen)
  • Zekerheid op een bepaalde uitkering
  • Gevolgen bij overlijden

De maandelijkse kosten en uitkering later

Het is niet direct te zeggen of de maandelijkse kosten bij een bankspaarrekening hoger of lager liggen dan bij een lijfrenteverzekering. Ook over het bedrag dat bij pensionering maandelijks gaat worden uitgekeerd, is niet direct te zeggen of dit bij een lijfrenteverzekering hoger of lager is dan bij een bankspaarrekening.

Hiervoor is het verstandig om verschillende offertes op te vragen en deze met elkaar vergelijken op de kosten en de uitkering. Met een onafhankelijk financieel adviseur kunt u ook alternatieven op een rij zetten.

Langlevenrisico

Spaart u om uw pensioen aan te vullen? Dan is het goed om rekening te houden met het ‘langlevenrisico’.

  • Een lijfrente keert uit tot uw overlijden, ongeacht hoe oud u wordt.
  • Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitbetaald. Vaak is dit minimaal tot 20 jaar na uw pensioendatum. Leeft u langer dan de afgesproken periode, dan is uw tegoed op en heeft u geen recht meer op een uitkering. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het totale spaartegoed over een langere periode uit te spreiden, bijvoorbeeld over 30 jaar.

Gevolgen bij overlijden

  • Bij banksparen hebben uw nabestaanden recht op het bedrag dat op dat moment op de bankspaarrekening staat.
  • Een lijfrenteuitkering stopt op het moment dat u overlijdt. Uw nabestaanden ontvangen dan niets, tenzij u een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten.

Of het erg is dat uw nabestaanden wel of niet iets ontvangen, hangt af van uw situatie. Misschien heeft u geen directe nabestaanden. Of heeft uw partner voldoende inkomen na uw overlijden. In deze gevallen is het niet erg als de nabestaanden niets meer ontvangen als u overlijdt.

Een keuze maken

Wilt u een keuze maken tussen banksparen en een lijfrenteverzekering? Maak dan eerst een lijstje met punten die voor u belangrijk zijn. Op basis daarvan maakt u een vergelijking.

Overstappen van een lijfrenteverzekering naar banksparen is mogelijk. Ga wel goed na of daar voordelen aan verbonden zijn. Overstappen kan duur zijn. U moet dan de lijfrenteverzekering afkopen en dat is meestal duur. Die kosten kunnen zelfs zo hoog zijn, dat het niet loont om over te stappen. Laat u goed adviseren door een financieel adviseur.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Door een verandering van baan heb ik een pensioentekort. Via banksparen kan ik straks mijn inkomen aanvullen.”

— Jan van Someren, Heiloo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
23 december 2016

Hulp bij goede #geldvoornemens

lees meer › Nieuwsbericht

Tien procent sparen… is dat realistisch?

Hoe kun je sparen als je nauwelijks rond kunt komen? het Nibud licht toe.

lees meer › Artikel
07 november 2016

Nibud: Check, Plan, Spaar. En verklein de kans op geldproblemen

lees meer › Persbericht

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Checklist
18 oktober 2016

Grip op toekomstdromen

lees meer › Blog

Een administratie inrichten

Grip op uw geld begint bij uw administratie: digitaal en/of op papier.

lees meer › Artikel

Koopkrachtberekenaar 2017

2017: wat gebeurt er dit jaar met uw koopkracht? Bereken het direct!

lees meer › Tool

Maandelijks tien procent sparen

Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u om een vast bedrag per maand te sparen.

lees meer › Artikel

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel
01 juli 2016

Zorgen bij het Nibud om toekomstig gepensioneerden

lees meer › Nieuwsbericht