Banksparen of lijfrente?

Wilt u geld opzij zetten voor uw oude dag, maar twijfelt u tussen banksparen of een lijfrenteverzekering? De meeste voorwaarden die bij een lijfrenteverzekering gelden, gelden ook bij banksparen. Waar u voor kiest is persoonlijk. We helpen u graag de juiste keuze maken.

Banksparen is redelijk eenvoudig: u spaart een bepaald bedrag voor uw pensioen. Bij een lijfrenteverzekering zijn er meer varianten, waarbij u aanvullende financiële producten kunt afsluiten. Bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening als inkomensvoorziening voor uw pensioen afsluiten? Dan kunt u ze goed met elkaar vergelijken. Bij uw keuze is het belangrijk om in ieder geval te letten op:

  • Maandelijkse kosten: inleg of premie én aanvullende kosten
  • De periodieke uitkering later (als u spaart voor uw pensioen)
  • Zekerheid op een bepaalde uitkering
  • Gevolgen bij overlijden

De maandelijkse kosten en uitkering later

Het is niet direct te zeggen of de maandelijkse kosten bij een bankspaarrekening hoger of lager liggen dan bij een lijfrenteverzekering. Ook over het bedrag dat bij pensionering maandelijks gaat worden uitgekeerd, is niet direct te zeggen of dit bij een lijfrenteverzekering hoger of lager is dan bij een bankspaarrekening.

Hiervoor is het verstandig om verschillende offertes op te vragen en deze met elkaar vergelijken op de kosten en de uitkering. Met een onafhankelijk financieel adviseur kunt u ook alternatieven op een rij zetten.

Langlevenrisico

Spaart u om uw pensioen aan te vullen? Dan is het goed om rekening te houden met het ‘langlevenrisico’. Een lijfrente keert uit tot uw overlijden, ongeacht hoe oud u wordt. Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitbetaald. Vaak is dit minimaal tot 20 jaar na uw pensioendatum. Leeft u langer dan de afgesproken periode, dan is uw tegoed op en heeft u geen recht meer op een uitkering. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het totale spaartegoed over een langere periode uit te spreiden, bijvoorbeeld over 30 jaar.

Gevolgen bij overlijden

Een lijfrente stopt op het moment dat u overlijdt. Uw nabestaanden ontvangen dan niets, tenzij u een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Bij banksparen hebben uw nabestaanden recht op het bedrag op de bankspaarrekening.

Of het erg is dat uw nabestaanden wel of niet iets ontvangen, hangt af van uw situatie. Misschien heeft u geen directe nabestaanden. Of heeft uw partner voldoende inkomen na uw overlijden. In deze gevallen is het niet erg als de nabestaanden niets meer ontvangen als u overlijdt.

Een keuze maken

Wilt u een keuze maken tussen banksparen en een lijfrenteverzekering? Maak dan eerst een lijstje met punten die voor u belangrijk zijn. Op basis daarvan maakt u een vergelijking.

Overstappen van een lijfrenteverzekering naar banksparen is mogelijk. Ga wel goed na of daar voordelen aan verbonden zijn. Overstappen kan duur zijn. U moet dan de lijfrenteverzekering afkopen en dat is meestal duur. Die kosten kunnen zelfs zo hoog zijn, dat het niet loont om over te stappen. Laat u goed adviseren door een financieel adviseur.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Door een verandering van loopbaan heb ik een pensioentekort. Via banksparen kan ik straks mijn inkomen aanvullen.”

— Jan van Someren, Heiloo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
18 oktober 2016

Grip op toekomstdromen

lees meer › Blog

Een administratie inrichten

Grip op uw geld begint bij uw administratie.

lees meer › Artikel

Koopkrachtberekenaar 2017

Prinsjesdag: ga na wat de regeringsplannen betekenen voor uw koopkracht in 2017.

lees meer › Tool

Maandelijks 10 procent sparen

Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u om een vast bedrag per maand te sparen.

lees meer › Artikel

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel
01 juli 2016

Zorgen bij het Nibud om toekomstig gepensioneerden

lees meer › Nieuwsbericht
26 februari 2016

Gemiddeld gezin geeft op schrikkeldag 60 euro extra uit

lees meer › Persbericht
26 januari 2016

Onverwachte uitgaven: wat is noodzakelijk?

lees meer › Blog
07 december 2015

Huishoudens staan minder vaak rood dan 10 jaar geleden

lees meer › Nieuwsbericht

Test: Rondkomen na uw pensioen

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Tool
07 oktober 2015

“Dat is dan 98 euro.” Oeps!

lees meer › Blog
11 september 2015

Nibud helpt met bezuinigen

lees meer › Persbericht