Aftrekposten voor uw belastingaangifte

U wilt niet teveel belasting betalen. Sommige uitgaven zoals zorgkosten, giften en kosten voor de eigen woning, kunt u aftrekken van uw inkomen. Daardoor valt de te betalen inkomstenbelasting lager uit.

Het grootste deel van de aftrekposten is niet vooraf ingevuld. Voor veel mensen is het dan ook de moeite waard om zich hierin te verdiepen. De informatie op deze pagina helpt u daarbij verder.

Tip: Klik bij het invullen van uw belastingaangifte ook op de velden met toelichtingen. Misschien gaat u er onterecht vanuit dat u geen aanspraak kunt maken op een regeling of aftrekpost. 

Tip: Houd door het jaar heen uw bonnetjes, papieren en bewijzen voor uw aftrekposten bij elkaar, bijvoorbeeld in een mapje. Dat kan u veel zoekwerk en tijd besparen bij het doen van uw aangifte.

Fiscaal partnerschap

Wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, bent u fiscaal partner of kunt u ervoor kiezen om elkaars fiscaal partner te zijn. U moet dan samen met uw partner de belastingaangifte doen. U kunt dan uw inkomsten en aftrekposten verdelen.

Let er op dat u de aftrekposten van het hoogste inkomen aftrekt en de bijtellingen juist bij het laagste inkomen optelt. De hypotheekrente mag u bijvoorbeeld aftrekken van het hoogste inkomen, ook al bent u beiden eigenaar van de woning. Niet alle posten kunt u doorschuiven. Inkomsten uit uw freelance-werkzaamheden kunt u bijvoorbeeld niet optellen bij het inkomen van uw partner.

Het is niet altijd voordeliger om elkaars fiscaal partner te zijn en samen aangifte te doen. Als u bijvoorbeeld zorgkosten wilt aftrekken, dan wordt er naar beide inkomens gekeken, waardoor de aftrek lager kan uitvallen. Vul de aangifte eventueel twee keer in. Zo ziet u direct het verschil.

Wisselend inkomen en middeling

Heeft u een wisselend inkomen? Dan kan het voordelig zijn om gebruik te maken van de middelingsregeling. U telt dan het inkomen van drie aaneengesloten jaren op en deelt dit bedrag vervolgens door drie. U kunt vooraf door een specialist laten berekenen of dit inderdaad voordeliger is. Of u kunt het zelf uitrekenen via deze rekentool.

Tip: U kunt meer informatie inwinnen bij de Belastingtelefoon.

Scheiden en alimentatie

Gaat u scheiden? Dat heeft gevolgen voor de belastingaangifte. Hierbij worden vaak vergissingen gemaakt. Daarom biedt de Belastingdienst extra informatie aan mensen die zijn gaan scheiden.

Hypotheekrente

Woningbezitters kunnen bepaalde kosten voor hun huis aftrekken, zoals de hypotheekrente en periodieke betalingen voor erfpacht. U kunt hypotheekrente aftrekken als u de hypotheek gebruikt voor de aankoop of onderhoud van uw eigen woning. Sinds 1 januari 2013 is dit alleen mogelijk als de hypotheek minimaal volgens een annuïtair aflosschema wordt afgelost. Vanaf een inkomen van 69.398 euro mag de hypotheekrente maximaal tegen 40 procent worden afgetrokken. Wel wordt er rekening gehouden met het eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de waarde van de woning. Betaalt u geen of weinig hypotheekrente, dan wordt het eigenwoningforfait niet (volledig) verrekend.

Heeft u vorig jaar een woning gekocht?  U kunt dan bepaalde eenmalige kosten aftrekken, zoals notariskosten en de kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Heeft u uw huis verkocht? Dan moet de eventuele overwaarde gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe woning. Neemt u dit bedrag op in uw nieuwe hypotheek, dan is de rente over dit bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De hypotheek waarover u de rente mag aftrekken, mag niet hoger zijn dan de aankoopprijs van uw nieuwe woning min de overwaarde van uw oude woning. Lees meer over deze zogenaamde bijleenregeling.

Tip: Geef wijzigingen, bijvoorbeeld na extra aflossingen of een wijziging van de hypotheekrente, snel door aan de Belastingdienst.

Giften

Doneert u regelmatig aan goede doelen? Bekijk welke giften u mag aftrekken op de site van de Belastingdienst. De gift moet hoger zijn dan 1% van uw inkomen en maximaal 10% van uw inkomen komt in aanmerking voor belastingaftrek. Voor sommige giften mag maximaal 25% worden afgetrokken. Soms kan het daarom voordeliger zijn om eens per twee jaar (in plaats van ieder jaar) het dubbele bedrag te doneren.

Studiekosten

Heeft u in 2021 een opleiding of studie gevolgd voor een (toekomstige) beroep? Dan kunt u hiervoor bepaalde kosten aftrekken bij uw belastingaangifte over 2021, bijvoorbeeld kosten van cursusgeld en leermiddelen. Er geldt een minimaal bedrag van 250 euro. Per 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. Bent u ondernemer, dan kunt u studiekosten als zakelijke kosten nog steeds aftrekken van uw winst.

Dividend

Heeft u dividend uitgekeerd gekregen? Houd dan rekening met de dividendbelasting die is ingehouden. De dividendbelasting wordt in mindering gebracht op uw aangifte inkomstenbelasting.

Reiskosten openbaar vervoer voor het werk

Voor mensen die in loondienst zijn en van en naar het werk reizen met het openbaar vervoer, geldt onder voorwaarden reisaftrek. De reisaftrek geldt voor mensen die minimaal 10 kilometer van hun werk wonen en hier minimaal één dag per week naartoe gaan.

Ziektekosten

Sommige ziektekosten zoals medicijnen, vervoerskosten of de kosten voor dieetvoeding kunnen onder bepaalde voorwaarden gelden als specifieke zorgkosten. Daarvoor moeten ze wel boven een bepaald inkomensafhankelijk drempelbedrag uitkomen. Bereken op de website van de Belastingdienst welke uitgaven u wel en niet kunt aftrekken. Kijk ook goed naar de toelichtingen in de aangifte. Misschien gaat u er onterecht vanuit dat u geen aanspraak kunt maken op een bepaalde regeling of aftrekpost.

Het gaat hierbij niet alleen om zorgkosten die u voor uzelf maakt, maar ook om kosten die u maakt voor mensen die, ook tijdelijk, bij u inwonen.

Pensioenpremies

Pensioenpremies voor zelfstandigen die sparen in een lijfrenteverzekering voor hun pensioen kunnen worden afgetrokken. Voor mensen in loondienst mag dit alleen als er via de werkgever niet genoeg pensioen wordt opgebouwd. Hiervoor wordt gekeken naar de zgn. jaarruimte.

Tip: Gebruik de Rekenhulp van de Belastingdienst om uw jaarruimte te berekenen.

Aanslaggrens

U kunt spelen met de aanslaggrens. Wanneer uw partner minder dan 45 euro moet bijbetalen, wordt dat bedrag niet geïnd.

Let op: Als u op de grens van de aanslaggrens balanceert en het uiteindelijke belastingbedrag wijkt een paar euro af, kan dat betekenen dat uw partner toch het volledige bedrag moet betalen.

Voorlopige aanslag

Ontvangt u geld terug van de Belastingdienst? Bijvoorbeeld doordat u hypotheekrente aftrekt? Dan kunt u kiezen voor een voorlopige teruggaaf. U ontvangt dan maandelijks een deel van het bedrag waar u aan het eind van het jaar recht op zou hebben.

Tip: Een wijziging in uw situatie kan gevolgen hebben voor uw voorlopige aanslag. Verandert er iets in uw inkomsten of uitgaven? Geef dit dan zo snel mogelijk door.

Wijzigingen en extra controle

Er zijn elk jaar wijzigingen in het overheidsbeleid. Dat betekent ook dat er iets verandert in de belastingaangifte. De Belastingdienst past haar werkwijze ook jaarlijks aan. Ze controleert bijvoorbeeld extra op bepaalde aftrekposten.

De belastingaangifte blijft een lastige klus, maar met deze tips kreeg ik toch meer terug dan verwacht. ”

— Dorinde de Bruin, Zeewolde

Anderen lezen

Zelfstandig ondernemer

Hoe krijgt én houdt u grip op geld als zelfstandig ondernemer?

lees meer › Artikel

Aftrek extra vervoerskosten

Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit kunt u vaak aftrekken.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Inkomstenbelasting

Er zijn drie soorten inkomstenbelasting.

lees meer › Artikel

Uw erfenis regelen

Alles waar u op moet letten voor het regelen van uw erfenis.

lees meer › Artikel

Ik krijg een erfenis

Wat kunt u doen als u erfgenaam bent?

lees meer › Artikel

Heffingskortingen

Door heffingskortingen betaalt u minder belasting.

lees meer › Artikel

Lijfrenteverzekering

Wilt u uw pensioen aanvullen of vervroegen? Dan kunt u zich verzekeren via een lijfrenteverzekering.

lees meer › Artikel

Lokale lasten van gemeente en waterschap

Waar zijn deze lokale lasten voor en hoe worden ze berekend?

lees meer › Artikel

Belastingaangifte doen

Belastingaangifte: hoe pakt u dit aan op een voor u zo gunstig mogelijke manier?

lees meer › Artikel