Aftrek zorgkosten

Maakt u kosten door ziekte of voor zorg, dan kunt u deze kosten misschien aftrekken van de belasting. U hoeft dan minder belasting te betalen of kunt zelfs geld terug krijgen.

De zorgkosten die u kunt aftrekken van de belasting worden specifieke zorgkosten genoemd. Bij uw belastingaangifte kunt u deze kosten opgeven als persoonsgebonden aftrek. Niet alle kosten zijn aftrekbaar. U krijgt alleen een vergoeding als de kosten boven een bepaalde inkomensdrempel uitkomen en in dat jaar zijn betaald.

300

zijn de aftrek zorgkosten voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Welke zorgkosten komen in aanmerking?

U kunt de volgende ziektekosten opnemen in uw belastingaangifte:

  • Medische hulp
  • Medicijnen (op voorschrift arts)*
  • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld steunzolen, kunstgebit)*
  • Uitgaven extra gezinshulp in verband met ziekte*
  • Extra uitgaven dieet (medisch voorschrift)*
  • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed: 300 euro (of 750 euro als u meer dan 600 euro per jaar aan kosten hebt)*
  • Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis en hogere vervoerskosten vanwege ziekte of handicap: werkelijke uitgaven per kilometer*
  • Reiskosten naar partner of inwonende kinderen in verband met ziekte (alleen als de afstand voor een enkele reis meer dan 10 km is): 0,19 euro per autokilometer of werkelijke openbaar vervoerskosten*

*Deze posten mag u in de aangifte over 2022 vermenigvuldigen met 1,40 als uw inkomen lager is dan 36.409 euro (35.941 euro over 2021). Heeft u de AOW-leeftijd bereikt, dan mag u de posten vermenigvuldigen met 2,13.

Waar vindt u de zorgkosten?

Sommige ziektekosten vindt u terug op de polis van uw ziektekostenverzekering of op uw rekeningafschriften. Voor andere ziektekosten moet u de bonnetjes bewaren. Denk aan medicijnen, hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat, gezinshulp of reiskosten naar een familielid. Kijk voor meer informatie over de aftrek specifieke zorgkosten op meerkosten.nl.

Drempel voor belastingteruggaaf

Over 2022 kunt u belasting terugkrijgen als uw ziektekosten boven een bepaalde drempel uitkomen. De drempel bedraagt 1,65 procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van 141 euro per volwassene (139 euro over 2021). Voor het gedeelte van uw verzamelinkomen dat hoger is dan 42.986 euro bedraagt de drempel 5,75 procent (42.434 euro over 2021).

Doet u elektronisch aangifte, dan wordt dit automatisch berekend.

Voorbeeldberekening

*Voorbeeldhuishouden: Een alleenstaande die jonger is dan de AOW-leeftijd met een bruto jaarinkomen van € 25.000
Voorbeeldberekening van het aftrekbaar bedrag voor specifieke zorgkosten over 2022*
Drempel (1,65 % van € 25.000) € 412
Kosten Dieetkosten € 400
Vervoerskosten € 100
Totale kosten: € 500
Aftrek Kosten boven de drempel (€ 500 – € 412) € 88
Netto bedrag (37,07% van € 88) € 33

Andere tegemoetkomingen

Soms kunt u ook een andere tegemoetkoming krijgen in uw zorgkosten. Dit kan via de individuele bijzondere bijstand of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan bijvoorbeeld om dieetkosten. Ook kosten voor woningaanpassing in verband met ziekte of handicap kunnen in aanmerking komen. Uw gemeente voert deze regelingen uit. Alle gemeenten hebben een loket waar u terecht kunt voor meer informatie.

Kosten niet meer opgeven voor belastingaftrek

Meestal bepaalt de hoogte van uw inkomen of u recht heeft op een tegemoetkoming. Hoe dit geregeld is kan per gemeente verschillen. Krijgt u een tegemoetkoming? Dan mag u vaak de kosten waarvoor u een vergoeding heeft gekregen niet meer voor belastingaftrek opgeven.

Ik heb lactose-intolerantie en daardoor heb ik kosten voor speciale voeding. Ik wist niet dat ik deze kosten kan aftrekken van de belasting. ”

— Janneke van Vliet uit Tegelen

Anderen lezen

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Stappenplan

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Huurtoeslag

Een tegemoetkoming in de huur die afhangt van de hoogte van de huur en uw inkomen.

lees meer › Artikel

Zelfstandig ondernemer

Hoe krijgt én houdt u grip op geld als zelfstandig ondernemer?

lees meer › Artikel

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel