Aftrek extra vervoerskosten

Bent u veel geld kwijt aan kosten voor vervoer door ziekte of invaliditeit? Dan kunt u in aanmerking komen voor belastingaftrek. Hier kunt u dat berekenen.

Om in aanmerking te komen voor aftrek moet het aannemelijk zijn dat u hogere vervoerskosten heeft dan mensen die niet ziek of invalide zijn. Om dit vast te stellen wordt gekeken naar mensen in een vergelijkbare situatie.

Wat valt er onder vervoerskosten?

Het gaat om een totaalbedrag aan vervoerskosten, dus ook afschrijving, onderhoud en verzekering van een auto. Maar ook de kosten van openbaar vervoer zijn hierin meegenomen. Er is dus gekeken wat mensen gemiddeld kwijt zijn aan vervoer.

Extra vervoerskosten berekenen

Met deze tabel kunt u bekijken of u extra vervoerskosten kunt berekenen. In de tabel staan de gemiddelde uitgaven aan vervoer per maand bij een bepaald inkomen. Dit inkomen is het totale besteedbare inkomen van uw huishouden per maand. Dit is het netto inkomen en alle tegemoetkomingen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag. Onder de tabel leest u uitleg en een voorbeeld.

Gemiddelde bestedingen vervoer per maand in euro
*netto besteedbaar inkomen per maand
Bron: CBS-Budgetonderzoek 2015. Bewerking: Nibud 2018
Inkomen* 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen
en meer
1250 71
1500 102
1750 143 189
2000 211 194
2250 241 253
2500 276 329 217 274
2750 315 343 267 314
3000 339 409 322 354 368
3500 388 414 396 399 382
4000 436 505 459 474 396
5000 599 559 530 603
6000 739 888 694 713
7000 863 976 816 812
8000 987  1006 854 910
9000 892 1009

Uitleg en voorbeeld

U ziet in de tabel eerst een kolom inkomen. Het gaat hier om het maandelijks netto besteedbaar inkomen, uw inkomen inclusief alle toeslagen.  Daarnaast staat een bedrag, afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.  Kijk welk bedrag er staat bij uw inkomen. Dat bedrag is wat een vergelijkbaar huishouden gemiddeld aan vervoer uitgeeft. Het bedrag dat u per maand meer uitgeeft dan het bedrag in de tabel, kunt u opgeven bij de belastingaangifte.

Voorbeeld: Staat er bij uw inkomen en huishouden een bedrag van 300 euro, maar geeft u iedere maand 350 euro uit aan vervoer? Dan kunt u voor die maand 50 euro opgeven bij de belastingaangifte.

Let op: U moet wel kunnen onderbouwen waarom u meer uitgeeft dan gemiddeld en hoe dat bedrag is opgebouwd. Rijdt u door ziekte of invaliditeit meer kilometers met uw auto dan gemiddeld? Dan kunt u berekenen hoe hoog die extra autokosten zijn.

Gemiddelde vervoerskosten tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis gaan mensen er weinig op uit en werken veel mensen thuis. Hierdoor vallen de gemiddelde bestedingen aan vervoer waarschijnlijk lager uit dan staat weergegeven in de tabel. Het Nibud weet nog niet hoe hoog de gemiddelde bestedingen aan vervoer zijn tijdens de coronacrisis.

Mijn vader moet vaak naar het ziekenhuis. Gelukkig krijgt hij belastingaftrek voor vervoerskosten.”

— Conny Bogaard uit Castricum

Anderen lezen

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Vakantie en verzekeringen

Met een passende reis- en annuleringsverzekering kunt u onbezorgd op vakantie.

lees meer › Artikel

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Huurtoeslag

Een tegemoetkoming in de huur die afhangt van de hoogte van de huur en uw inkomen.

lees meer › Artikel

Zelfstandig ondernemer

Hoe krijgt én houdt u grip op geld als zelfstandig ondernemer?

lees meer › Artikel

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel

Wat kost een auto?

Het Nibud heeft berekend wat de kosten van een nieuwe of tweedehandsauto zijn.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Alles over aftrekposten

Voor welke aftrekposten komt u in aanmerking?

lees meer › Artikel