Aftrek extra vervoerskosten

Bent u veel geld kwijt aan kosten voor vervoer door ziekte of invaliditeit? Dan kunt u in aanmerking komen voor extra belastingaftrek. Hier kunt u dat berekenen.

Om in aanmerking te komen voor aftrek moet het aannemelijk zijn dat u hogere vervoerskosten heeft dan mensen die niet ziek of invalide zijn. Om dit vast te stellen wordt gekeken naar mensen in een vergelijkbare situatie.

64

Een alleenstaande besteedt gemiddeld vanaf 64 euro per maand aan vervoer

Wat valt er onder vervoerskosten?

Het gaat om een totaalbedrag aan vervoerskosten, dus ook afschrijving, onderhoud en verzekering van een auto. Maar ook de kosten van openbaar vervoer zijn hierin meegenomen. Er is dus gekeken wat mensen gemiddeld kwijt zijn aan vervoer.

Extra vervoerskosten berekenen

Met deze tabel kunt u bekijken of u extra vervoerskosten kunt berekenen. In de tabel staan de gemiddelde uitgaven aan vervoer per maand bij een bepaald inkomen. Dit inkomen is het totale besteedbare inkomen van uw huishouden per maand. Dit is het netto inkomen en alle tegemoetkomingen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag. Onder de tabel leest u uitleg en een voorbeeld.

Gemiddelde bestedingen vervoer per maand in euro
*netto besteedbaar inkomen per maand
Bron: CBS-Budgetonderzoek 2015. Bewerking: Nibud 2017
Inkomen*1 persoon2 personen3 personen4 personen5 personen
en meer
125064
1500111
1750141233
2000217261
2250248289
2500273324274332
2750299359320354
3000324408366376401
3250349426369397409
3500374467425417416
4000424508481471431
4500533541565492
5000582578574564
5500685692598642
6000759891649721
6500819968713788
7000879978793813
7500939 989823838
8000999 1000837864
8500852889

Uitleg en voorbeeld

U ziet in de tabel eerst een kolom inkomen. Het gaat hier om het maandelijks netto besteedbaar inkomen, uw inkomen inclusief alle toeslagen.  Daarnaast staat een bedrag, afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.  Kijk welk bedrag er staat bij uw inkomen. Dat bedrag is wat een vergelijkbaar huishouden gemiddeld aan vervoer uitgeeft. Het bedrag dat u per maand meer uitgeeft dan het bedrag in de tabel, mag u opgeven bij de belastingaangifte.

Voorbeeld: Staat er bij uw inkomen en huishouden een bedrag van 300 euro, maar geeft u iedere maand 350 euro uit aan vervoer? Dan mag u voor die maand 50 euro opgeven bij de belastingaangifte.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Mijn vader moet vaak naar het ziekenhuis. Gelukkig krijgt hij belastingaftrek voor vervoerskosten.”

— Conny Bogaard uit Castricum

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Vakantie en verzekeringen

Met een passende reis- en annuleringsverzekering kunt u onbezorgd op vakantie.

lees meer › Artikel

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Bijzondere bijstand

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Huurtoeslag

Een tegemoetkoming in de huur die afhangt van de hoogte van de huur en uw inkomen.

lees meer › Artikel

Zelfstandig ondernemer

Hoe krijgt én houdt u grip op geld als zelfstandig ondernemer?

lees meer › Artikel

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel

Regelingen voor ouders

Om ouders te ondersteunen zijn er diverse tegemoetkomingen, wel en niet afhankelijk van inkomen.

lees meer › Artikel

Wat kost een auto?

Het Nibud heeft berekend wat de kosten van een nieuwe of tweedehandsauto zijn.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel