Aftrek extra vervoerskosten

Bent u veel geld kwijt aan kosten voor vervoer door ziekte of invaliditeit? Dan kunt u in aanmerking komen voor belastingaftrek. Hier kunt u dat berekenen.

Om in aanmerking te komen voor aftrek moet het aannemelijk zijn dat u hogere vervoerskosten heeft dan mensen die niet ziek of invalide zijn. Om dit vast te stellen wordt gekeken naar mensen in een vergelijkbare situatie.

Wat valt er onder vervoerskosten?

Het gaat om een totaalbedrag aan vervoerskosten, dus ook afschrijving, onderhoud en verzekering van een auto. Maar ook de kosten van openbaar vervoer zijn hierin meegenomen. Er is dus gekeken wat mensen gemiddeld kwijt zijn aan vervoer.

Extra vervoerskosten berekenen

Met deze tabel kunt u bekijken of u extra vervoerskosten kunt berekenen. In de tabel staan de gemiddelde uitgaven aan vervoer per maand bij een bepaald inkomen. Dit inkomen is het totale besteedbare inkomen van uw huishouden per maand. Dit is het netto inkomen en alle tegemoetkomingen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag. Onder de tabel leest u uitleg en een voorbeeld.

Gemiddelde bestedingen vervoer per maand in euro
*netto besteedbaar inkomen per maand
Bron: CBS-Budgetonderzoek 2015. Bewerking: Nibud 2018
Inkomen*1 persoon2 personen3 personen4 personen5 personen
en meer
125071
1500102
1750143189
2000211194
2250241253
2500276329217274
2750315343267314
3000339409322354368
3500388414396399382
4000436505459474396
5000599559530603
6000739888694713
7000863976816812
8000987 1006854910
90008921009

Uitleg en voorbeeld

U ziet in de tabel eerst een kolom inkomen. Het gaat hier om het maandelijks netto besteedbaar inkomen, uw inkomen inclusief alle toeslagen.  Daarnaast staat een bedrag, afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.  Kijk welk bedrag er staat bij uw inkomen. Dat bedrag is wat een vergelijkbaar huishouden gemiddeld aan vervoer uitgeeft. Het bedrag dat u per maand meer uitgeeft dan het bedrag in de tabel, kunt u opgeven bij de belastingaangifte.

Voorbeeld: Staat er bij uw inkomen en huishouden een bedrag van 300 euro, maar geeft u iedere maand 350 euro uit aan vervoer? Dan kunt u voor die maand 50 euro opgeven bij de belastingaangifte.

Let op: U moet wel kunnen onderbouwen waarom u meer uitgeeft dan gemiddeld en hoe dat bedrag is opgebouwd. Rijdt u door ziekte of invaliditeit meer kilometers met uw auto dan gemiddeld? Dan kunt u berekenen hoe hoog die extra autokosten zijn.

Gemiddelde vervoerskosten tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis gaan mensen er weinig op uit en werken veel mensen thuis. Hierdoor vallen de gemiddelde bestedingen aan vervoer waarschijnlijk lager uit dan staat weergegeven in de tabel. Het Nibud weet nog niet hoe hoog de gemiddelde bestedingen aan vervoer zijn tijdens de coronacrisis.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Mijn vader moet vaak naar het ziekenhuis. Gelukkig krijgt hij belastingaftrek voor vervoerskosten.”

— Conny Bogaard uit Castricum

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Vakantie en verzekeringen

Met een passende reis- en annuleringsverzekering kunt u onbezorgd op vakantie.

lees meer › Artikel

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Huurtoeslag

Een tegemoetkoming in de huur die afhangt van de hoogte van de huur en uw inkomen.

lees meer › Artikel

Zelfstandig ondernemer

Hoe krijgt én houdt u grip op geld als zelfstandig ondernemer?

lees meer › Artikel

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel

Wat kost een auto?

Het Nibud heeft berekend wat de kosten van een nieuwe of tweedehandsauto zijn.

lees meer › Artikel

Aftrek zorgkosten

Hoge zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de belasting.

lees meer › Artikel

Alles over aftrekposten

Voor welke aftrekposten komt u in aanmerking?

lees meer › Artikel