Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 5 jaar gestegen

Nieuwsbericht | 17 september 2016

De afgelopen 5 jaar zijn de zorgkosten gestegen voor chronisch zieken en mensen met een beperking die te maken hebben met een cumulatie van zorguitgaven. Een belangrijke verklaring voor de stijging van de zorgkosten is de afschaffing van de tegemoetkoming Wtcg (Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico).

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Nibud heeft uitgevoerd in opdracht van Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Hierin is de situatie zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte of een beperking met hoge zorgkosten vergeleken met de situatie nu.

Koopkrachtberekeningen herhaald

Ieder(in) heeft het Nibud gevraagd om terug te kijken naar de situatie zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte of een beperking met hoge zorgkosten. De koopkrachtberekeningen die het Nibud ieder jaar voor Ieder(in) maakt dienden hierbij als uitgangspunt.

In dit rapport zijn de eigen betalingen van mensen met hoge zorgkosten nu vergeleken met 5 jaar geleden. Er is daarbij rekening gehouden met tegemoetkomingen en toeslagen. Zowel op landelijk als lokaal niveau, zodat inzichtelijk wordt wat het effect van lokaal beleid kan zijn.

Regionale verschillen

Het Nibud ziet dat er door de decentralisatie van de zorg van de Rijksoverheid naar gemeenten grote regionale verschillen kunnen zijn. Gemeenten hebben een steeds grotere rol gekregen in de financiële ondersteuning, maar de coördinatie van al die regelingen binnen 1 gemeente is niet altijd goed geregeld.

Dit kan het voor zorgvragers extra ingewikkeld maken om alles aan te vragen waar ze recht op hebben. Daarnaast zijn er maar weinig gemeenten die de instrumenten inzetten die ze hebben om zorgkosten te verlagen. En wat ze doen is vaak alleen op de laagste inkomens gericht.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
17 februari 2020

Consumenten kunnen in 2020 minder lenen

lees meer ›Nieuwsbericht
13 februari 2020

Nederlanders negatief over koopkansen

lees meer ›Nieuwsbericht
11 februari 2020

Blog Financieel fit: Liefde is … samen over geldzaken praten

lees meer ›Blog
10 februari 2020

Beleggen steeds populairder

lees meer ›Nieuwsbericht
06 februari 2020

Meer spaargeld ondanks lage rente

lees meer ›Nieuwsbericht

Praktijkdag Vroegsignalering

lees meer › Artikel
04 februari 2020

Noodstopprocedure CJIB noodzaak

lees meer ›Nieuwsbericht
04 februari 2020

Nibud pleit voor versimpeling ouderenregelingen

lees meer ›Nieuwsbericht
03 februari 2020

Utrecht helpt leerkrachten met gratis lessen over geld

lees meer ›Nieuwsbericht
28 januari 2020

Relatief lage inkomens zelfstandigen

lees meer ›Nieuwsbericht
23 januari 2020

De psychologie van koopkracht

lees meer ›Blog