Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 5 jaar gestegen

Nieuwsbericht | 17 september 2016

De afgelopen 5 jaar zijn de zorgkosten gestegen voor chronisch zieken en mensen met een beperking die te maken hebben met een cumulatie van zorguitgaven. Een belangrijke verklaring voor de stijging van de zorgkosten is de afschaffing van de tegemoetkoming Wtcg (Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico).

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Nibud heeft uitgevoerd in opdracht van Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Hierin is de situatie zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte of een beperking met hoge zorgkosten vergeleken met de situatie nu.

Koopkrachtberekeningen herhaald

Ieder(in) heeft het Nibud gevraagd om terug te kijken naar de situatie zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte of een beperking met hoge zorgkosten. De koopkrachtberekeningen die het Nibud ieder jaar voor Ieder(in) maakt dienden hierbij als uitgangspunt.

In dit rapport zijn de eigen betalingen van mensen met hoge zorgkosten nu vergeleken met 5 jaar geleden. Er is daarbij rekening gehouden met tegemoetkomingen en toeslagen. Zowel op landelijk als lokaal niveau, zodat inzichtelijk wordt wat het effect van lokaal beleid kan zijn.

Regionale verschillen

Het Nibud ziet dat er door de decentralisatie van de zorg van de Rijksoverheid naar gemeenten grote regionale verschillen kunnen zijn. Gemeenten hebben een steeds grotere rol gekregen in de financiële ondersteuning, maar de coördinatie van al die regelingen binnen 1 gemeente is niet altijd goed geregeld.

Dit kan het voor zorgvragers extra ingewikkeld maken om alles aan te vragen waar ze recht op hebben. Daarnaast zijn er maar weinig gemeenten die de instrumenten inzetten die ze hebben om zorgkosten te verlagen. En wat ze doen is vaak alleen op de laagste inkomens gericht.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
20 augustus 2019

Nieuwe streamingsdienst met abonnement

lees meer ›Nieuwsbericht
19 augustus 2019

Minder meldingen bij schuldhulpverlening maar niet minder mensen met schulden

lees meer ›Nieuwsbericht

Nibud Vakantiegeldenquête (2019)

Ruim een kwart van de Nederlanders gaat in 2019 niet met vakantie.

lees meer › Onderzoeksrapport
04 juli 2019

Nibud: Vakantie voor meer mensen te duur

lees meer ›Persbericht
02 juli 2019

GeldChecker: een geldkrant voor jongeren

lees meer ›Nieuwsbericht
02 juli 2019

Overheid verlaagt leeftijd volledige minimumloon

lees meer ›Nieuwsbericht
19 juni 2019

Koopkrachtstijging minder hoog dan verwacht

lees meer ›Nieuwsbericht

Onze werkwijze bij gedragsveranderingsprojecten

Het Nibud werkt met een 5-stappenmodel om succesvolle gedragsverandering te bereiken.

lees meer › Artikel
18 juni 2019

Lesmateriaal Omgaan met geld geheel vernieuwd

lees meer ›Nieuwsbericht
17 juni 2019

Liveblog studiereis financieel gedrag Dublin

lees meer ›Blog