Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 5 jaar gestegen

Nieuwsbericht | 17 september 2016

De afgelopen 5 jaar zijn de zorgkosten gestegen voor chronisch zieken en mensen met een beperking die te maken hebben met een cumulatie van zorguitgaven. Een belangrijke verklaring voor de stijging van de zorgkosten is de afschaffing van de tegemoetkoming Wtcg (Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico).

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Nibud heeft uitgevoerd in opdracht van Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Hierin is de situatie zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte of een beperking met hoge zorgkosten vergeleken met de situatie nu.

Koopkrachtberekeningen herhaald

Ieder(in) heeft het Nibud gevraagd om terug te kijken naar de situatie zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte of een beperking met hoge zorgkosten. De koopkrachtberekeningen die het Nibud ieder jaar voor Ieder(in) maakt dienden hierbij als uitgangspunt.

In dit rapport zijn de eigen betalingen van mensen met hoge zorgkosten nu vergeleken met 5 jaar geleden. Er is daarbij rekening gehouden met tegemoetkomingen en toeslagen. Zowel op landelijk als lokaal niveau, zodat inzichtelijk wordt wat het effect van lokaal beleid kan zijn.

Regionale verschillen

Het Nibud ziet dat er door de decentralisatie van de zorg van de Rijksoverheid naar gemeenten grote regionale verschillen kunnen zijn. Gemeenten hebben een steeds grotere rol gekregen in de financiële ondersteuning, maar de coördinatie van al die regelingen binnen 1 gemeente is niet altijd goed geregeld.

Dit kan het voor zorgvragers extra ingewikkeld maken om alles aan te vragen waar ze recht op hebben. Daarnaast zijn er maar weinig gemeenten die de instrumenten inzetten die ze hebben om zorgkosten te verlagen. En wat ze doen is vaak alleen op de laagste inkomens gericht.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Praktijkdag Startpunt Geldzaken: 4 april 2019

Praktijkdag Startpunt Geldzaken: voor gemeenten die al zijn aangesloten én voor geïnteresseerden.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
25 april 2019

Terugblik op het Nibud Jubileumcongres Geld & Gedrag

lees meer ›Nieuwsbericht
18 april 2019

Nibud: Kwart van huishoudens weet niet of ze recht hebben op toeslagen

lees meer ›Persbericht

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders hun geldzaken in de praktijk de laatste 15 jaar.

lees meer › Onderzoeksrapport

Wisselende inkomsten

Krijg grip op uw inkomsten en uitgaven met dit stappenplan voor een jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Gedragsverandering: wat doen we voor u?

Het Nibud helpt professionals die gericht zijn op het veranderen van financieel gedrag. We inspireren, adviseren en doen onderzoek.

lees meer › Artikel

Leerstoel met universiteit Leiden

Door kennis en expertise te bundelen, komen we meer te weten over het economisch keuzegedrag van de consument.

lees meer › Artikel
16 april 2019

Nibud Jaarverslag 2018 – Terug naar de basis: administratie op orde!

lees meer ›Nieuwsbericht
16 april 2019

Bijna 18: het Nibud bereidt jongeren voor

lees meer ›Nieuwsbericht
12 april 2019

18 worden moet je leren

lees meer ›Blog