Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 5 jaar gestegen

Nieuwsbericht | 17 september 2016

De afgelopen 5 jaar zijn de zorgkosten gestegen voor chronisch zieken en mensen met een beperking die te maken hebben met een cumulatie van zorguitgaven. Een belangrijke verklaring voor de stijging van de zorgkosten is de afschaffing van de tegemoetkoming Wtcg (Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico).

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Nibud heeft uitgevoerd in opdracht van Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Hierin is de situatie zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte of een beperking met hoge zorgkosten vergeleken met de situatie nu.

Koopkrachtberekeningen herhaald

Ieder(in) heeft het Nibud gevraagd om terug te kijken naar de situatie zoals die er 5 jaar geleden uitzag voor mensen met een chronische ziekte of een beperking met hoge zorgkosten. De koopkrachtberekeningen die het Nibud ieder jaar voor Ieder(in) maakt dienden hierbij als uitgangspunt.

In dit rapport zijn de eigen betalingen van mensen met hoge zorgkosten nu vergeleken met 5 jaar geleden. Er is daarbij rekening gehouden met tegemoetkomingen en toeslagen. Zowel op landelijk als lokaal niveau, zodat inzichtelijk wordt wat het effect van lokaal beleid kan zijn.

Regionale verschillen

Het Nibud ziet dat er door de decentralisatie van de zorg van de Rijksoverheid naar gemeenten grote regionale verschillen kunnen zijn. Gemeenten hebben een steeds grotere rol gekregen in de financiële ondersteuning, maar de coördinatie van al die regelingen binnen 1 gemeente is niet altijd goed geregeld.

Dit kan het voor zorgvragers extra ingewikkeld maken om alles aan te vragen waar ze recht op hebben. Daarnaast zijn er maar weinig gemeenten die de instrumenten inzetten die ze hebben om zorgkosten te verlagen. En wat ze doen is vaak alleen op de laagste inkomens gericht.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
18 januari 2019

Nibud: ondanks prijsstijgingen toch meer koopkracht in 2019

lees meer ›Persbericht
18 januari 2019

Koopkracht – hoe zit dat bij mij?

lees meer ›Blog

Over koopkrachtplaatjes

Wat kunnen individuele huishoudens met de Nibud-koopkrachtplaatjes?

lees meer › Artikel
07 januari 2019

Jong gepind is oud gedaan

lees meer ›Blog

Nibud Kinderonderzoek (2018)

Onderzoek onder ouders naar het financiële gedrag en de financiële situatie van hun kind.

lees meer › Onderzoeksrapport
07 januari 2019

Nibud: Kinderen nonchalanter met pinnen en pincode

lees meer ›Persbericht

Cliënten motiveren hun budget goed te beheren: dat moet je leren!

lees meer › Praktijkverhaal
27 december 2018

Nibud: memorabele momenten 2018

lees meer ›Blog
21 december 2018

Goede #geldvoornemens? Het Nibud helpt!

lees meer ›Nieuwsbericht
10 december 2018

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

lees meer ›Persbericht