Zelf je schulden regelen.nl

Home Zelfjeschuldenregelen.nlBeginnende financiële problemen kunnen vaak nog zelfstandig worden opgelost. De Nibud-site Zelfjeschuldenregelen.nl omvat een praktisch stappenplan waarmee mensen zelf stapsgewijs hun schulden aan kunnen pakken.

In zes stappen naar een oplossing

Deze site biedt hulp bij het aanpakken van beginnende schulden. In zes stappen werkt men naar een realistisch actieplan toe om afbetalingsvoorstellen aan schuldeisers te doen. Mét voorbeeldbrieven. Zo onderzoekt de bezoeker hoeveel aflosruimte hij heeft door zijn eigen begroting te maken. Tot slot helpt de site om een betaalplan op te stellen om regelingen met de schuldeisers te treffen.

De site is ontwikkeld in samenwerking met de NVVK.

Quickscan

Met een quickscan kan iemand bij binnenkomst op de site inschatten of de site voor hem geschikt is. Voor sommigen zijn de problemen wellicht te groot.

Voor hen biedt de site verwijzingen naar instanties die hulp kunnen bieden, zoals de schuldhulpverlening. Diegenen die nog geen grote schulden hebben, worden doorverwezen naar Nibud.nl voor hulp om meer grip op hun geld te krijgen.

Attendeer uw cliënten

Energiebedrijven en woningcorporaties hebben regelmatig te maken met bewoners met betaalachterstanden. Maar ook gemeenten, maatschappelijke organisaties, werkgevers en P&O-professionals kennen mensen met financiële problemen.

Als u hen op de site zelfjeschuldenregelen.nl wijst, helpt u ze om zelf actie te kunnen ondernemen om iets aan hun beginnende schulden te doen. Hoe sneller mensen in actie komen, hoe sneller de achterstand kan worden ingelopen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Als u uw cliënten met beginnende betaalachterstanden wijst op de site zelfjeschuldenregelen.nl, helpt u ze om zelf actie te ondernemen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Terugblik webinar: De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid

Ruim 160 beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen deel.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening

Wat is de effectiviteit van maatregelen in de schuldhulpverlening?

lees meer › Onderzoeksrapport

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool

Platform Armoedebeleid

Een creatieve denktank waarin gemeenten kennis delen.

lees meer › Artikel