Betaalbare woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning zonder probleem kunnen betalen, is inzicht in de bestedingen van huishoudens nodig. Het Nibud heeft deze kennis en kan daarmee berekenen welke huren betaalbaar zijn. Daarop kunt u als verhuurder een beleid voor verantwoorde toewijzing baseren.

Ook kunnen we met deze berekeningen tools ontwikkelen die uw huurders inzicht geven in de betaalbaarheid van hun woonlasten. Daarnaast kunt u als verhuurder zicht krijgen welke doelgroepen meer kwetsbaar zijn.

Verantwoorde toewijzing

Woonlasten zijn een belangrijke uitgavenpost in een huishouden. Het is een vaste last en vaak de hoogste post. Een te hoge woonlast in verhouding tot het inkomen kan daarom al snel leiden tot financiële problemen. Voor verhuurders levert dat een groot financieel risico op. Het is voor hen dan ook van groot belang om inzicht te hebben in een verantwoorde toewijzing van woningen.

Huur-inkomensberekeningen

Het Nibud kan voor uw organisatie berekenen over welk inkomen een huishouden moet beschikken om een bepaalde huur te kunnen betalen. De berekening biedt een antwoord op de vraag: Wat is een ‘verantwoorde’ huur bij een bepaald inkomen? We maken deze tabellen voor verschillende huishoudsituaties en diverse woningtypen.

Daarnaast kunnen we in de berekeningen rekening houden met:

  • Wat is de maximaal betaalbare huur als we rekening houden met het energielabel van de woning? Of: Wat levert een energiezuinige woning aan extra betalingsruimte op?
  • De lokale heffingen, die per gemeente anders zijn
  • Extra persoonlijke kosten van een huishouden, bijvoorbeeld zorgkosten
  • Eventueel aanwezig vermogen

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de berekeningen te maken. Met deze tabellen en het rapport kunt u als verhuurder (woningcorporatie) een eigen beleid vaststellen waarmee u woningen verantwoord toewijst.

Tools over woonlasten

De huurberekeningen kunnen ook worden verwerkt in speciale woonlastentools voor op uw website. Met dergelijke tools kunt u uw huurders actief informeren over de hoogte van verantwoorde huur of over de betaalbaarheid van andere uitgaven, zoals energielasten. Dergelijke tools ontwikkelde het Nibud voor diverse woningcorporaties en huurorganisaties, waaronder voor de Bo-Ex: De Huurwijzer.

Screenshot Bo-ex tool

Berekeningen voor uw corporatie?

Wilt u meer weten over berekeningen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Sanne Lamers, of Jasja Bos. U kunt ook informatie aanvragen via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Het Nibud kan berekenen over welk inkomen een huishouden moet beschikken om een bepaalde huur te kunnen betalen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Adviesrapport Financieringslastnormen 2020

Het Nibud kijkt of de Ministeriële regeling hypothecair krediet nog voldoet en aanpassingen nodig heeft.

lees meer › Onderzoeksrapport

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Artikel

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor corporaties te berekenen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Woonlasten koopwoning

Het Nibud berekent of hypotheeklasten bij de beschikbare bestedingsruimte passen.

lees meer › Artikel

Sluit uw woningcorporatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Materialen voor uw huurders

Geef uw huurders meer zicht op wat een verantwoorde huur is.

lees meer › Artikel

Begrotingsformulier woonlasten

Formulier om de veranderingen in de begroting bij nieuwe woonkeuzes inzichtelijk te maken.

lees meer › Artikel