Woningeigenaren vinden niet altijd hulp bij betalingsproblemen

Nieuwsbericht | 14 juni 2021

Hypotheekklanten met beginnende financiële problemen proberen die eerst zelf op te lossen of vertonen vermijdingsgedrag. Op het moment dat mensen hulp nodig hebben weten zij vaak niet goed waar ze terecht kunnen en welke hulp zij kunnen krijgen, blijkt uit Nibud-onderzoek.

Het Nibud heeft samen met de Universiteit Leiden in opdracht van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) onderzoek gedaan naar klantactivatie bij hypotheekklanten met beginnende financiële problemen. De onderzoekers zochten uit wat ervoor nodig is om hen in een eerder stadium te bewegen contact te zoeken met hun geldverstrekker, hypotheekadviseur of NHG om samen te kunnen zoeken naar mogelijke oplossingen.

Actief benaderen

Om deze mensen te helpen kunnen geldverstrekkers klanten zelf actief benaderen of klanten in staat stellen om zelf contact te zoeken wanneer ze financiële hulp kunnen gebruiken. Met name op dat laatste vlak valt er nog veel winst te behalen.

Als mensen wel weten waar ze terecht kunnen voor hulp, dan zijn er nog psychologische barrières, zoals schaamte. Ook angst voor negatieve consequenties zoals boetes en de ervaren mate van toegankelijkheid voorkomen dat mensen in een vroeg stadium contact opnemen.

Duidelijkheid

De resultaten van het onderzoek leiden tot de conclusie dat zowel geldverstrekkers als NHG nog een slag te slaan hebben wat betreft de informatievoorziening naar klanten toe. Op het moment dat het duidelijk is waar de klant heen kan met beginnende financiële problemen, dan kan dat ervoor zorgen dat de problemen eerder in beeld komen. Geldverstrekkers en NHG kunnen daarmee daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het eerder signaleren en zelfs voorkomen van financiële problematiek bij huisbezitters, een uitdaging die naar verwachting de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Duidelijker maken waar men terecht kan met beginnende financiële problemen en drempels die worden ervaren worden wegnemen, kan ervoor zorgen dat woning-eigenaren met zorgen eerder contact opnemen.”

— Julia Delhaas, junior wetenschappelijk medewerker bij het Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB

Hulpmiddel voor financiële dienstverleners.

lees meer › Artikel
22 december 2021

Nieuwjaarsboodschap: Nieuw perspectief op bestaanszekerheid

lees meer › Blog
13 december 2021

Nibud: Mbo’ers lopen geld mis

lees meer › Persbericht

Nibud Mbo-onderzoek 2021

Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis.

lees meer › Onderzoeksrapport
30 november 2021

Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

lees meer › Nieuwsbericht
29 november 2021

Nibud: Groeiende groep jongeren belegt

lees meer › Nieuwsbericht

Jongvolwassenen en beleggen 2021

42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt.

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht