Effectieve aanpak schuldenpreventie

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van schulden en armoede bij hun inwoners. Een aanpak is nodig, om grip te krijgen op het probleem. Het Nibud biedt gemeenten bouwstenen voor een gedegen aanpak vroegsignalering en preventie van armoede en schulden.

Het Nibud ondersteunt gemeenten en andere hulpverlenende instanties bij het vroeger signaleren van financiële problemen bij huishoudens. Onderzoek naar financieel gedrag en het ontstaan van schulden is hierbij een belangrijke bron van kennis en inzicht.

Daarnaast is het Nibud organisator van platformbijeenkomsten met beleidsmakers binnen gemeenten en andere betrokken organisaties. Zodat we van elkaar leren in de aanpak van schuldpreventie en schuldhulpverlening, maar ook samen praktische instrumenten en oplossingen kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van Nibud-hulpmiddelen die gemeenten kunnen inzetten zijn onze geldkrant en online geldplannen.

Het Nibud ondersteunt

Het Nibud heeft veel ervaring met schuldpreventie. We weten hoe interventies effectief kunnen worden ingezet, rekening houdend met het financieel gedrag van uw inwoners. We adviseren u graag bij uw vroegsignaleringsproject. Neem contact op met Marion Weijers.

Het was heel interessant om het effect van ons gemeentelijk armoedebeleid naast een landelijk beeld te laten leggen.”

— Wethouder Cees van den Bos, gemeente Schouwen-Duiveland

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

Expert

Corinne van Gaalen

Corinne van Gaalen

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Expert

Voor u geselecteerd

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Sluit uw gemeente ook aan op Startpunt Geldzaken

Bied uw inwoners een passend geldplan.

lees meer › Artikel

Vroegsignalering: het bereiken van inwoners

Het Nibud biedt diverse middelen om een hoger bereik bij inwoners te realiseren.

lees meer › Artikel

Meer over Gemeenten

Uitkeringnaarwerk-berekenaar

Inzicht in de nieuwe financiële situatie van uw cliënt.

lees meer › Tool

Aanpak schuldhulpverlening gemeente Leidschendam-Voorburg verschuift

Hoe de gemeentelijke aanpak verschuift van technische schuldhulpverlening naar vergroten van redzaamheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Webinar Werkloosheid

lees meer › Artikel

Terugblik lancering geldplan Scheiden

Tijdens het webinar Scheiden zonder schulden werd het geldplan Scheiden gelanceerd.

lees meer › Artikel

Pilot Up voor jonge statushouders in Roermond

De gemeente Roermond maakt bij het inburgeren gebruik van het geldplan Statushouders van het Nibud.

lees meer › Praktijkverhaal

Almere lanceert Geldspecial Uit elkaar

Toename van hulpvragen leidt tot aanbieden concreet voorlichtingsmiddel.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplan Kom uit de geldzorgen! zet dingen in beweging

Gemeente West Betuwe zet gedragsverandering bij inwoners in gang met hulp van dit geldplan.

lees meer › Praktijkverhaal

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Terugblik webinar: De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid

Ruim 160 beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen deel.

lees meer › Artikel

Training Vroegsignalering als voorbereiding op vernieuwde wet

Vroegsignalering tot een succes maken als sociale dienst door praktische handvatten.

lees meer › Praktijkverhaal

Jongeren en schulden: preventiemiddel 18! En nu?

Jongeren begeleiden naar financiële zelfstandigheid met een boekje vol lokale informatie.

lees meer › Artikel

Gemeente Midden-Groningen: ‘Geen cliënt met geldproblemen is hetzelfde’

Medewerkers volgen de cursus Budgetcoachen volgens de Nibud-methode.

lees meer › Praktijkverhaal