Effectieve aanpak schuldenpreventie

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van schulden en armoede bij hun inwoners. Een aanpak is nodig, om grip te krijgen op het probleem. Het Nibud biedt gemeenten bouwstenen voor een gedegen aanpak vroegsignalering en preventie van armoede en schulden.

Het Nibud ondersteunt gemeenten en andere hulpverlenende instanties bij het vroeger signaleren van financiële problemen bij huishoudens. Onderzoek naar financieel gedrag en het ontstaan van schulden is hierbij een belangrijke bron van kennis en inzicht.

Daarnaast is het Nibud organisator van platformbijeenkomsten met beleidsmakers binnen gemeenten en andere betrokken organisaties. Zodat we van elkaar leren in de aanpak van schuldpreventie en schuldhulpverlening, maar ook samen praktische instrumenten en oplossingen kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van Nibud-hulpmiddelen die gemeenten kunnen inzetten zijn onze geldkrant en online geldplannen.

Het Nibud ondersteunt

Het Nibud heeft veel ervaring met schuldpreventie. We weten hoe interventies effectief kunnen worden ingezet, rekening houdend met het financieel gedrag van uw inwoners. We adviseren u graag bij uw vroegsignaleringsproject. Neem contact op met Marion Weijers.

Het was heel interessant om het effect van ons gemeentelijk armoedebeleid naast een landelijk beeld te laten leggen.”

— Wethouder Cees van den Bos, gemeente Schouwen-Duiveland

Marion Weijers

Marion Weijers

Sr. Adviseur budgetvoorlichting en coaching

Expert

Corinne van Gaalen

Corinne van Gaalen

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Expert

Voor u geselecteerd

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Sluit uw gemeente ook aan op Startpunt Geldzaken

Bied uw inwoners een passend geldplan.

lees meer › Artikel

Vroegsignalering: het bereiken van inwoners

Het Nibud biedt diverse middelen om een hoger bereik bij inwoners te realiseren.

lees meer › Artikel

Meer over Gemeenten

Minima-effectrapportage Zaanstad

Het Nibud maakt al jaren op rij effectrapportages van het minimabeleid van de gemeente.

lees meer › Praktijkverhaal

Berekenuwrecht.nl voor gemeenten

Voeg uw lokale regelingen toe aan Berekenuwrecht.nl voor een efficiënte aanvraagprocedure.

lees meer › Artikel

Materialen voor uw inwoners

Het Nibud ondersteunt gemeentes met advies en producten.

lees meer › Artikel

Opleiding Budgetteren en begeleiden

Opleiding Budgetteren en begeleiden

Begeleid uw cliënt naar financiële zelfredzaamheid.

meer info › Opleidingen

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Zodat vrijwilligers echt een verschil kunnen maken!

bestel › Product

Effectieve preventieprojecten

Handvatten en advies om een succesvol preventieproject op te zetten.

lees meer › Artikel

Uitkeringnaarwerk-berekenaar

Inzicht in de nieuwe financiële situatie van uw cliënt.

lees meer › Tool

Checklist Vroegsignalering

Een handig overzicht om vroegsignaleringsbeleid te vormen en uit te voeren.

lees meer › Artikel

Ruim 320.000 Rotterdamse huishoudens ontvangen Geldkrant Minder inkomen

Voor Rotterdammers met geldzorgen door de coronacrisis is een speciale Geldkrant gemaakt.

lees meer › Praktijkverhaal

Gemeente Midden-Groningen: ‘Geen cliënt met geldproblemen is hetzelfde’

Medewerkers volgen de cursus Budgetcoachen volgens de Nibud-methode.

lees meer › Praktijkverhaal

De nieuwe Nibud Agenda 2020: Grip op tijd en geld, ook tijdens life-events

De nieuwe Nibud-agenda 2020 geeft grip op tijd en geld, ook tijdens life-events.

lees meer › Praktijkverhaal