Werkgevers: financiële problemen signaleren

Uw werknemer zit in de schulden, wat nu? Als het om kleine schulden gaat of als de persoon nog niet bereid is om de stap naar schuldhulpverlening te zetten, kunt u hem of haar  ondersteunen. Hoe doet u dat?

Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Ze zijn vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Bovendien geeft een loonbeslag de salarisadministratie extra werk. Wat kunt u als werkgever doen? Signalering en aanpak in een vroeg stadium is belangrijk om uw medewerker weer snel financieel in balans te krijgen.

Signalering van problemen

Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen bij werknemers kan veel ellende voorkomen. Een van de meestvoorkomende signalen is loonbeslag. Hierdoor raken werkgevers direct betrokken bij de schuldenproblematiek. De financiële problemen zijn dan vaak al redelijk vergevorderd. Maar er zijn meer signalen waar u alert op kunt zijn, zodat u eerder actie kunt ondernemen:

 • werknemer leent geld van collega’s
 • verzoek om lening of voorschot
 • toename van ziekteverzuim
 • werknemer belt met schuldeisers, deurwaarders
 • verzoek om hulp bij oplossen van problemen
 • fraude of diefstal
 • werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen
 • verzoek om extra werkuren
62 %

van de bedrijven heeft werknemers met geldproblemen

Bron: 'Personeel met schulden' (2017)

Problemen bespreekbaar maken

Als uw medewerker al schulden heeft, kunt u ze ondersteunen. Maak allereerst het probleem bespreekbaar en wijs ze dan op manieren om er iets aan te doen. Het geven van informatie is relatief eenvoudig, ervoor zorgen dat de medewerker er daadwerkelijk mee aan de slag gaat is lastiger.

Een begin maken

Een begin kunt u maken door uw cliënt of werknemer de volgende handvatten mee te geven:

 • administratie op orde brengen
 • aanvragen inkomensondersteunende maatregelen, met hulp van Nibud.nl/berekenuwrecht
 • een begroting maken
 • schulden inventariseren via Zelfjeschuldenregelen.nl
 • advies om een afbetalingsregeling te treffen
 • eerst de huur, energie en ziektekosten te laten betalen
 • verwijs ook door naar relevante hulpverlenende instanties
 • publiceer informatie over schulden op uw intranet of in uw nieuwsbrief, u kunt onderstaand concept-artikel hiervoor gebruiken:

Tip: Eén van de grootste valkuilen is het overnemen van het probleem. De werknemer is verantwoordelijk, en blijft dat ook. Wel kunt u een budgetadviesgesprek voeren. Het Nibud heeft diverse producten, zoals trainingen of boeken, om uw kennis als professional verder te verdiepen.

Meer weten?

Wilt u meer weten of van gedachten wisselen over de manier waarop u geldproblemen bij werknemers kunt helpen oplossen? Lees meer over: financiële problemen aanpakken of neem contact op met Martine Broere, business developer opleidingen. U kunt uw vraag ook stellen via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Er zijn veel signalen waar u alert op kunt zijn, zodat u financiële problemen bij uw werknemers al in een vroeg stadium kunt herkennen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

De loonstrook

Wat staat er op uw loonstrook en wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Rapport Aanbevelingen voor effectiviteitsonderzoek in de schuldhulpverlening

Wat is de effectiviteit van maatregelen in de schuldhulpverlening?

lees meer › Onderzoeksrapport

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

Zijn uw medewerkers financieel fit?

Tijdens een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland in Utrecht gaf het Nibud tips voor werkgevers.

lees meer › Artikel

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Het financieel inzichtgesprek

Méér dan een gesprek: een kort coachingstraject met een financieel overzicht en actieplan.

lees meer › Artikel

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Personeel met schulden (2017)

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.

lees meer › Onderzoeksrapport