Geschreven door

Arjan Vliegenthart

Arjan Vliegenthart

Directeur-bestuurder

medewerker

Terugblik op het webinar De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid

Op 1 december 2020 vond het webinar De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid plaats. Ruim 160 beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen deel.

Linda Voortman (wethouder gemeente Utrecht) en Arjan Vliegenthart (directeur Nibud) voerden een prikkelend gesprek onder leiding van Marijke Roskam. Aanleiding voor het webinar was het onderzoeksrapport Analyse vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten. In een reactie hierop liet de minister van SZW weten onze bevindingen serieus te nemen en er mee aan de slag te gaan.

Onderzoek voor gemeenten

Het Nibud doet veel onderzoek voor gemeenten op het terrein van armoede:

  1. De Minima-effectrapportage: de basis voor effectief minimabeleid
  2. Onderzoek Minima, huren en financiële kwetsbaarheid: de verdiepende MER: onderzoek naar de financiële positie van huurders
  3. Onderzoek bekendheid en gebruik voorzieningen: onderzoek niet-gebruik

Vergroot het bereik onder uw inwoners

Uw gemeente heeft een uitgekiend pakket aan inkomensondersteunende voorzieningen. Toch ziet u dat lang niet alle inwoners die daar recht op hebben gebruik maken van deze voorzieningen. Het Nibud biedt voorlichtingsmaterialen en tools om het bereik onder uw inwoners te vergroten. Maatwerk, waarin de eigen voorzieningen worden vergroot zijn daarin mogelijk.

Het Nibud biedt diverse middelen om een hoger bereik bij inwoners te realiseren:

  1. Inwoners informeren en activeren: Nibud Geldkrant op Maat
  2. Online zelfhulp voor inwoners: Startpunt Geldzaken en andere tools
  3. Opleidingen voor medewerkers ter ondersteuning van inwoners

Lees er meer over in dit artikel.

Meer weten?

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Arjan Vliegenthart

Arjan Vliegenthart

Directeur-bestuurder

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen

Platform Armoedebeleid

Een creatieve denktank waarin gemeenten kennis delen.

lees meer › Artikel

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl voor gemeenten

Voeg uw lokale regelingen toe aan Berekenuwrecht.nl voor een efficiënte aanvraagprocedure.

lees meer › Artikel
16 februari 2021

Onze roep wordt gehoord

lees meer › Blog
17 maart 2020

Oproep beperken financiële gevolgen coronavirus voor kwetsbaren

lees meer › Nieuwsbericht

Voor 1 dag arm

Voor 1 dag arm

Beleef 1 dag in armoede via serious gaming (op uw eigen locatie)

meer info › Opleidingen

Workshop vroegsignalering geldproblemen

Workshop vroegsignalering geldproblemen

Open inschrijving of incompany

meer info › Opleidingen