Geschreven door

Minou van der Werf

Minou van der Werf

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Anne-Mart Kuipers

Anne-Mart Kuipers

Adviseur communicatie

medewerker

Waar was dit toen ik 18 werd?

Weblog | 8 juli 2016

Daar zaten collega Anne-Mart en ik. Aangeschoven aan de lunchtafel van staatssecretaris Jetta Klijnsma, samen met jongeren van het Nationaal Jeugddebat en Wijzer in Geldzaken.

De perfecte setting om tot concrete ideeën te komen over twee thema’s: aan welke voorlichting over omgaan met geld hebben jongeren behoefte en wat is de beste manier om hen te bereiken? Voorafgaand aan de lunch hadden Anne-Mart en ik de jongeren gevraagd een vragenlijst in te vullen en hen enkele voorlichtingsmaterialen van het Nibud toegestuurd, waaronder het informatieboekje ‘Voor boven de 18’ en de ‘Geldwijzer Studenten’. Zo konden we bij aanvang van de lunch direct de diepte in.

Wat willen jongeren weten over geld?

Alle jongeren waren enthousiast over Voor boven de 18; precies wat ze nodig hebben. Eén van de jongeren, een meisje van 19, zei: “Waar was dit toen ik 18 jaar werd?” Dit was nog niet zo lang geleden en Voor boven de 18 was voor haar precies de leidraad geweest die ze nodig had.  Nu heeft ze alles zelf uit moeten zoeken en dat was af en toe best wel lastig.

Hoe zijn jongeren het best te bereiken?

De vraag hoe je jongeren goed kunt bereiken, werd uitgebreid besproken tijdens de lunchsessie. De jongeren vonden allemaal dat school een grotere rol zou moeten spelen bij financiële educatie. Ook de ouders zagen ze als belangrijke bron, maar ze beseften heel goed dat niet iedere ouder hier even goed in is. Ook kinderen waarvan de ouders hier zelf niet zo goed in zijn, moeten een eerlijke kans krijgen. En deze groep bereik je alleen met landelijke initiatieven of via school.

Van de jongeren aan tafel had bijna niemand het op school over geldzaken gehad. Bij economie leren ze hoe het belastingstelsel in elkaar zit, maar hoe, wanneer of waarom je belasting of toeslagen moet aanvragen, daar wordt niks over verteld. “Bij economie leer ik over hoe het economisch allemaal in elkaar zit in China. Maar hoe ik zelf met mijn geld om moet gaan? Geen idee! Dat is toch raar?”

Nibud-collega's lunchen met staatssecretaris Jetta Klijnsma en jongeren van het Nationaal Jeugddebat en Wijzer in Geldzaken.

En nu: doorpakken!

We waren het er allemaal over eens dat de input van de jongeren erg waardevol was. In het najaar gaan we weer met elkaar rond de tafel zitten om nog verder over praktische oplossingen na te denken. Erg fijn is ook dat alle jongeren aangaven graag bereid te zijn om met het Nibud te sparren over bestaande en nieuwe effectieve voorlichtingsactiviteiten. Wij kijken nu uit naar de volgende ontmoeting!

Nibud en Wijzer in Geldzaken

Op het gebied van financiële educatie richt het Nibud zich met name op de voorlichting aan jongeren en docenten. Wijzer in Geldzaken focust zich vooral op de lobby voor het opnemen van financiële educatie in het curriculum van basis- en voortgezet onderwijs en het mbo en op het aanbieden van online lesmaterialen voor scholen en docenten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Minou van der Werf

Minou van der Werf

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Anne-Mart Kuipers

Anne-Mart Kuipers

Adviseur communicatie

medewerker

Ik kreeg van de overheid een brief met: 'Gefeliciteerd! Je bent 18 jaar.' Hier hadden ze wat mij betreft best wat meer informatie aan toe mogen voegen. Bijvoorbeeld dit boekje? Of een 18-jaar checklist?”

— Deelnemer jongerendebat (19)

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Rapport Inkomenscriteria voor huurders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Nibud gevraagd om met een breed onderzoek antwoord te geven op de motie-Koerhuis.

lees meer › Onderzoeksrapport

Rapport Hoe gaan mensen om met hoge woonlasten?

Uit dit onderzoek blijkt dat een kwart van de huurders dusdanig hoge woonlasten heeft dat zij voor de overige uitgaven onvoldoende budget hebben om de basisbedragen te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
13 september 2019

Nibud luidt noodklok: kwart van de huurders zit financieel klem

lees meer ›Persbericht

Humanitas geeft Startpunt Geldzaken ruim baan

lees meer › Praktijkverhaal

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Interview met Tamar Strietman, Humanitas

lees meer › Special
29 augustus 2019

Blog 11 Bewust op budget: Zelfs op vakantie

lees meer ›Blog
20 augustus 2019

Bijhouden van abonnementen op streamingdiensten

lees meer ›Nieuwsbericht
19 augustus 2019

Minder meldingen bij schuldhulpverlening maar niet minder mensen met schulden

lees meer ›Nieuwsbericht

Nibud Vakantiegeldenquête (2019)

Ruim een kwart van de Nederlanders gaat in 2019 niet met vakantie.

lees meer › Onderzoeksrapport