Vrijwilligers in de thuisadministratie

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van problematische schulden en het verhogen van de financiële redzaamheid. Het Nibud wil vrijwilligers graag ondersteunen in hun werk.

Het Nibud krijgt veel vragen van vrijwilligers(organisaties) die huishoudens willen helpen met de thuisadministratie of financiële problemen. Het zijn vaak vragen over scholing of het gebruik van methodieken en hulpmiddelen.

Gratis tools en informatie

Ondersteuning door het Nibud

Het Nibud wil vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken graag ondersteunen in hun werk.

Hulpmiddelen en methodieken

Materialen die u direct kunt gebruiken in uw werk:

2216

vrijwilligers zijn al door het Nibud getraind

Gekwalificeerde vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een steeds belangrijkere en grotere rol in de schuldpreventie en schuldhulpverlening. Er zijn minstens 340 verschillende organisaties in Nederland die zich bezig houden met thuisadministratie. Ze vullen steeds vaker de hulp van professionele organisaties aan. Dat betekent dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de deskundigheid  van vrijwilligers. Daardoor is er een tekort aan gekwalificeerde vrijwilligers. Maar hoe weet je als gemeente of vrijwilligersorganisaties kwalitatief goede hulp leveren? Wat zijn de criteria? Waar moet je op letten?

Het Nibud ondersteunt in kwaliteitsborging

Het Nibud heeft met financiering van de Rabobank Foundation een Handreiking Kwaliteitsborging geschreven. Deze handreiking helpt gemeenten en vrijwilligersorganisaties de deskundigheid en kwaliteit van hun vrijwilligerswerk te kunnen waarborgen.

Tevens heeft het Nibud in samenwerking met Stimulansz een Kwaliteit Scoreformulier ontwikkeld, waarmee vrijwilligersorganisaties kunnen onderzoeken hoe de klanten de hulp ervaren.

Meer informatie

Lees ook: Hoe de kwaliteit in de thuisadministratie te borgen? (pdf)
Door Annemieke Sprenger (Projectcoördinator Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie) en Marion Weijers (senior adviseur budgetvoorlichting Nibud)

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanbod van het Nibud voor vrijwilligers. Wilt u advies over het inzetten van vrijwilligers? Neem dan contact op met het Nibud.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

We streven naar een forse uitbreiding van het aantal vrijwilligers om het toenemend aantal hulpvragers te kunnen helpen. De vrijwilligers krijgen met onze steun ook een opleiding van het Nibud.”

— Roelie van Stempvoort, Rabobank Foundation

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Aegon-medewerkers volgen training Helpen met geldzaken

Medewerkers Aegon leren mensen met geldproblemen in hun omgeving hulp bieden.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Geldzaken in de praktijk (2015)

Hoe organiseren Nederlanders hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Zodat vrijwilligers echt een verschil kunnen maken!

bestel › Product

Nibud-competenties

De Nibud-competenties bieden handvatten om cliënten een stap verder te helpen.

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool

Materialen voor uw cliënten

Het Nibud heeft verschillende hulpmiddelen om uw cliënten meer grip op geld te geven.

lees meer › Artikel

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › Artikel

Werkgevers: financiële problemen signaleren

Hoe herkent u geldproblemen bij uw werknemers?

lees meer › Artikel