Vrijwilligers in de thuisadministratie

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van problematische schulden en het verhogen van de financiële redzaamheid. Het Nibud wil vrijwilligers graag ondersteunen in hun werk.

Het Nibud krijgt veel vragen van vrijwilligers(organisaties) die huishoudens willen helpen met de thuisadministratie of financiële problemen. Het zijn vaak vragen over scholing of het gebruik van methodieken en hulpmiddelen.

Ondersteuning door het Nibud

Het Nibud wil vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken graag ondersteunen in hun werk.

Hulpmiddelen en methodieken

Materialen die u direct kunt gebruiken in uw werk:

Gratis tools en informatie

2216

vrijwilligers zijn al door het Nibud getraind

Gekwalificeerde vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een steeds belangrijkere en grote rol in de schuldpreventie en schuldhulpverlening. Er zijn minstens 309 verschillende organisaties in Nederland die zich bezig houden met thuisadministratie. Ze vullen steeds vaker de hulp van professionele organisaties aan. Er worden dan ook steeds hogere eisen gesteld aan de deskundigheid  van vrijwilligers. Er is dan ook een tekort aan gekwalificeerde vrijwilligers. Maar hoe weet je als gemeente of vrijwilligersorganisaties kwalitatief goede hulp leveren? Wat zijn de criteria? Waar moet je op letten?

Het Nibud ondersteunt in kwaliteitsborging

Het Nibud heeft met financiering van de Rabobank Foundation een Handreiking Kwaliteitsborging geschreven. Deze handreiking helpt gemeenten en vrijwilligersorganisaties de deskundigheid en kwaliteit van hun vrijwilligerswerk te kunnen waarborgen.

Tevens heeft het Nibud in samenwerking met Stimulansz een Kwaliteit Scoreformulier ontwikkeld, waarmee vrijwilligersorganisaties kunnen onderzoeken hoe de klanten de hulp ervaren.

Meer informatie

Lees ook: Hoe de kwaliteit in de thuisadministratie te borgen? (pdf)
Door Annemieke Sprenger (Projectcoördinator Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie) en Marion Weijers (senior adviseur budgetvoorlichting Nibud)

Landelijke trainingsdag

Het Nibud organiseerde in 2017 een landelijke trainingsdag voor vrijwilligers in de thuisadministratie. Vrijwilligers konden deze dag kosteloos bijwonen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanbod van het Nibud voor vrijwilligers. Wilt u advies over het inzetten van vrijwilligers? Neem dan contact op met het Nibud.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

We streven naar een forse uitbreiding van het aantal vrijwilligers om het toenemend aantal hulpvragers te kunnen helpen. De vrijwilligers krijgen met onze steun ook een opleiding van het Nibud.”

— Roelie van Stempvoort, Rabobank Foundation

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Financiële administratie in een digitaal tijdperk (2018)

Twee risicogroepen: 18 - 35-jarigen en de niet-digitaal vaardigen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Trainingsdag vrijwilligers thuisadministratie 2017

Terugblik in foto's en met alle presentaties.

lees meer › Artikel

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Bijeenkomst Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Bijeenkomst Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Voor coördinatoren thuisadministratie en/of budgethulp.

meer info › Opleidingen

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Project Taal & Geld verbindt

Avres en de Stichting Lezen & Schrijven bundelen krachten in vroegsignalering van zowel schulden als laaggeletterdheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Voor vrijwilligers die willen werken met het Geldplan.

meer info › Opleidingen

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Vrijwilligers uit Twente geholpen met praktische training

Vrijwilligers uit Twente volgden de Nibud-basistraining 'Helpen met de thuisadministratie'.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldzaken in de praktijk (2015)

Hoe organiseren Nederlanders hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport