Geschreven door

Pauline Mulder-Hiltmann

Pauline Mulder-Hiltmann

Trainer

medewerker

Vitaliteitsregeling toegankelijk gemaakt

Praktijkverhaal | 2017

Het beroep van bakker is fysiek zwaar. Vroeg op, veel sjouwen of staan, omgaan met temperatuurverschillen, noem maar op. Oudere werknemers hebben in de loop der jaren meer tijd nodig om te herstellen.

Sinds januari 2016 kunnen werknemers in de bakkerijsector gebruik maken van de vitaliteitsregeling. Deze regeling houdt in: 80% werken, 90% inkomen, 100% pensioenopbouw. De regeling is er voor elke werknemer die onder de CAO Bakkersbedrijf valt en 60 jaar of ouder is.

Vraag: Hoe kunnen we de vitaliteitsregeling verduidelijken?

De bakkerijsector heeft een Helpdesk Vitaliteitsregeling ingericht. Om werknemers extra te kunnen informeren is besloten om daarnaast ook bijeenkomsten te houden.

Tineke Rens, coördinator van Veilig en Gezond werken bij de Stichting Sociaal Fonds bakkersbedrijf vroeg ons om de financiële kant van deze regeling toe te lichten en in te gaan op eventuele misvattingen en belemmeringen.

Aanpak: Aannames en belemmeringen toegelicht

Samen met een loopbaancoach stelde ik een programma op maat samen. De loopbaancoach ging vooral in op de mogelijkheden die een extra vrije dag biedt en ik lichtte het financiële deel toe. In augustus jl. werd een eerste bijeenkomst georganiseerd.

Samen gingen we in op bestaande overtuigingen en onduidelijkheden rondom de vitaliteitsregeling. Zo bleken veel werknemers geen beeld te hebben van hoe ze deze dag konden of wilden invullen. Ook schrok het vooruitzicht op 10% inkomensachteruitgang sommige mensen in eerste instantie af.

We kozen ervoor om misverstanden uit de weg te ruimen en de blik te verbreden van onmogelijkheden naar kansen:

  • Wat betekent die inkomensachteruitgang nu echt voor je portemonnee?
  • Kom je misschien in aanmerking voor toeslagen?
  • Extra tijd biedt ook extra mogelijkheden, bijvoorbeeld om meer tijd te besteden aan hobby of familie.
  • Extra vrije tijd hoeft ook niet per se minder inkomen te betekenen. Zo was er een deelnemer die op zijn ‘vrije dag’ aan de slag ging als buschauffeur, vooral omdat hij dat leuk vond. En het leverde nog geld op ook!

Resultaat: Handvatten voor een weloverwogen keuze

De deelnemers deden nieuwe kennis op en ideeën op. “Dat wist ik nog niet!” klonk het regelmatig door de zaal. Ervaringen werden uitgewisseld en vragen werden gesteld.

Het was niet zo dat alle aanwezigen zich direct aanmeldden voor de regeling. Dat was ook niet het doel van deze workshop. We streefden er wél naar dat iedereen naar huis ging met nieuwe inzichten en inspiratie. Zo kunnen ze de keuze om al dan niet mee te doen aan de regeling maken op basis van feiten en juiste overwegingen. En daar zijn we volgens mij goed in geslaagd.

Ook het Sociaal Fonds kijkt  terug op een positieve ervaring. Mede daarom is besloten om meer van deze bijeenkomsten te organiseren. Wij hebben er zin in 😊.

Meer weten?

Op uw verzoek organiseert het Nibud opleidingen en workshops in company. De training is doelgericht en afgestemd op de situatie en de medewerkers in uw organisatie. Neem voor meer informatie contact op met het Nibud.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Pauline Mulder-Hiltmann

Pauline Mulder-Hiltmann

Trainer

medewerker

Een aantal tips van Pauline waren ook voor mij nieuw!”

— Tineke Rens, Coördinator Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

De medewerker ziet direct weer perspectief

Een werkgever over de samenwerking met de Nibud-coach bij werknemers met financiële problemen.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud peilt geldproblemen op de Amsterdamse werkvloer

Gemeente Amsterdam wilde omvang schulden op de werkvloer bij bedrijven in kaart brengen.

lees meer › Praktijkverhaal

Personeel met schulden: wat kunt u als werkgever doen?

Nibud-presentatie 'Financiële problemen op de werkvloer' bij BOVAG.

lees meer › Praktijkverhaal

Wat betekent verlies van werk voor mijn portemonnee?’

Workshop voor medewerkers van Achmea over inkomensterugval.

lees meer › Praktijkverhaal

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal

Loonbeslag: soms onterecht!

Loonbeslag: niet altijd ‘eigen schuld’ en niet altijd terecht. De Nibud-coach vertelt.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplannen voor de medewerkers van Defensie

De Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) kiest voor Startpunt Geldzaken.

lees meer › Praktijkverhaal