Verantwoord financieel advies

Als financieel adviseur bent u verplicht om uw klant een passend advies te geven. Het belang van uw klant moet voorop staan in uw bemiddeling. Hoe kunt u uw meerwaarde vergroten en uw advisering zo veel mogelijk op maat maken?

Veranderde omgang met de klant

Financiële advisering is sterk in ontwikkeling. Sinds de bankencrisis is het vertrouwen in adviseurs onder druk komen te staan. Daarom worden er nu strengere eisen gesteld aan de competenties van adviseurs en de kwaliteit van het advies. Zo is bijvoorbeeld het provisieverbod van kracht geworden. Het belang van de klant dient controleerbaar voorop te staan.  De invulling van uw advisering is daarmee veranderd.

Advies op maat

U kunt uw meerwaarde voor uw klant vergroten door u zo goed mogelijk in zijn persoonlijke situatie te verdiepen. Dit kan door u nauwkeurig in zijn individuele begroting te verdiepen, maar ook door te kijken naar zijn competenties op financieel gebied.

Daarnaast blijkt uit Nibud-onderzoek (Keuzeproces bij financieel advies, 2017) dat bepaalde achtergrondkenmerken van mensen van invloed zijn op de verwachtingen die zij hebben van een financieel advies.

Mensen zonder spaargeld, mensen met een huurwoning en mensen die aangeven moeilijk rond te kunnen komen verwachten van een financieel adviseur vooral dat hij komt met een concrete oplossing voor hun situatie. De ‘sterkere’ consument (hoog opgeleid, gemakkelijk rondkomen, koopwoning) is vooral op zoek is naar een overzicht van verschillende mogelijkheden. Zo kunt u een advies op maat bieden.

Referentiecijfers

Veel financieel adviseurs maken gebruik van adviessoftware. Dat is een goed hulpmiddel om berekeningen te maken en informatie vast te leggen. Een aantal leveranciers van zulke software heeft Nibud-referentiecijfers in hun pakket geïntegreerd. Deze referentiecijfers bieden een grote meerwaarde.  Ze bieden inzicht in uitgavenplaatjes van verschillende typen huishoudens. Daarmee kunt u uw advies beter afstemmen op de individuele situatie:

  • Hoe hoog zijn bepaalde uitgaven voor huishoudens die lijken op dat van uw klant?
  • Hoe veranderen uitgaven normaal gesproken als de situatie van uw klant wijzigt, bijvoorbeeld bij overlijden?
  • Passen de lasten voor een financieel product in de begroting van uw klant?

Wilt u weten welke financiële software Nibud-referentiecijfers bevat? Neem contact op met Max Poortermans, productmanager licenties en online applicaties.

46 %

van de Nederlanders ervaart de kosten als een drempel om naar een financieel adviseur te gaan

Bron: Keuzeproces bij financieel advies (2017)

Financiële competenties

Uw klanten verschillen van elkaar als het gaat om financiële kennis en vaardigheden. In hoeverre heeft uw klant bijvoorbeeld zijn administratie op orde? Kan hij zelf financiële gegevens uploaden? Kan uw klant de risico’s inschatten van een lange-termijn financiële verplichting?

Al deze aspecten hebben gevolgen voor het geven van een verantwoord advies. Bijvoorbeeld: aan een klant die geen overzichtelijke administratie heeft, kunt u geen goed advies geven. U zult hem of moeten doorverwijzen, of hem ermee helpen.

Het Nibud heeft een set van financiële competenties ontwikkeld. Dit zijn richtlijnen voor de kennis en vaardigheden die uw klant moet hebben om bepaalde financiële beslissingen te nemen. Als u deze competenties betrekt in uw advisering, biedt u dat inzicht in wat per individuele klant nodig is om een verantwoord financieel advies te geven.

Meer weten?

Meer weten over verantwoorde financiële advisering? U kunt contact opnemen met Marcel Warnaar, senior wetenschappelijk medewerker. U kunt ook via het contactformulier uw vraag stellen of informatie aanvragen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Als adviseur kunt u uw meerwaarde voor uw klant vergroten door u zo goed mogelijk in zijn persoonlijke situatie te verdiepen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

02 september 2021

Nibud bezorgd over stapeling van leningen bij koopstarters

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen

Een studieschuld zou iets minder zwaar mee moeten wegen bij het aanvragen van een hypotheek.

lees meer › Onderzoeksrapport

Referentiecijfers en begrotingen

We berekenen referentiecijfers voor budgetvoorlichting en kredietverlening.

lees meer › Artikel

Adviesrapport Financieringslastnormen 2020

Het Nibud kijkt of de Ministeriële regeling hypothecair krediet nog voldoet en aanpassingen nodig heeft.

lees meer › Onderzoeksrapport

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Competenties financiële redzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Woonlasten koopwoning

Het Nibud berekent of hypotheeklasten bij de beschikbare bestedingsruimte passen.

lees meer › Artikel

Verantwoord lenen

De kennis van het Nibud wordt ingezet om verantwoorde leenbedragen vast te stellen.

lees meer › Artikel

Sluit uw organisatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel