Uw inwoner wordt 18

Jongeren zijn officieel financieel zelfstandig als ze 18 zijn. Toch is dit niet voor alle jongeren vanzelfsprekend; uit onderzoek blijkt dat zij een risicogroep zijn voor financiële problemen. De 18e verjaardag is voor gemeenten een kans bij uitstek om jongeren te bereiken met preventiemiddelen. Wat kan een gemeente doen?

Kans voor schuldpreventie

De maatschappij verwacht dat jongeren financieel redzaam zijn als ze 18 worden. Ze hebben vanaf dan allerlei plichten, zoals het regelen van een eigen zorgverzekering, maar ook rechten, zoals lenen, zelf abonnementen afsluiten etc. Maar het redzaam worden gaat niet altijd vanzelf. Uit onderzoek blijkt dat jongeren een risicogroep zijn voor financiële problemen. Zo hebben zij vaak te maken met impulsiviteit, materialisme, kortetermijndenken en druk uit de sociale omgeving.

De 18e verjaardag is voor jongeren een cruciaal moment omdat er dan veel verandert. Dit maakt dat zij open staan voor informatie. Voor gemeenten die hun jonge inwoners preventief willen informeren over geldzaken, is deze verjaardag daarom een goed moment om de jongere te benaderen. Het Nibud wil gemeenten faciliteren in hun jongerenvoorlichting, en heeft verschillende middelen beschikbaar die daarbij helpen.

Preventiemiddelen voor bijna 18-jarigen

Geldwijzer Bijna 18

Voor jongeren (en hun ouders) biedt het Nibud de Geldwijzer Bijna 18 aan. Een compact én volledig boek waarin alles aan de orde komt wat een 18-jarige aan geldzaken moet weten. Verschillende gemeenten sturen dit boekje aan hun inwoners die 18 worden. Als standaardboek, of in een op maat-editie. In een editie op maat nemen gemeenten ook hun lokale inkomensondersteunende regelingen op.

Geldplan Bijna 18

Het geldplan Bijna 18 is een praktische online tool die jongeren begeleidt door de geldzaken die ze geregeld moeten hebben als ze 18 worden.  Zo weten ze zeker dat ze niets vergeten. Daarnaast biedt de tool veel informatie en tips over andere geldzaken die veranderen op de 18e verjaardag. Gemeenten die aangesloten zijn bij Startpunt Geldzaken kunnen het geldplan Bijna 18 (en de andere geldplannen) kosteloos aan hun inwoners aanbieden via hun eigen website.

Lespakket voor het onderwijs

Voor docenten in het voortgezet onderwijs en mbo is een gratis lespakket beschikbaar voor hun leerlingen rond de 18 jaar. Het lespakket Bijna 18. Nu regelen! bestaat uit twee lessen, voor twee niveaus, een lesbrief en een docentenhandleiding. Dit aantrekkelijke lespakket kan geïntegreerd worden in het curriculum, of als gastles worden gegeven.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wilt u meer informatie over schuldpreventie voor jongeren in uw gemeente? Neem dan contact op met Nibud-adviseur Anne-Mart Kuipers.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De Geldwijzer Bijna 18 is een mooie aanvulling op onze andere preventie-acitviteiten zoals gastlessen en een financieel spreekuur.”

— Ellen Hoekstra, coördinator financieel spreekuur Lelystad

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Aanpak schuldhulpverlening gemeente Leidschendam-Voorburg verschuift

Hoe de gemeentelijke aanpak verschuift van technische schuldhulpverlening naar vergroten van redzaamheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud Studentenonderzoek 2021

Onderzoek naar de geldzaken van studenten in het hbo en wo.

lees meer › Onderzoeksrapport

Gesprekshandreiking en Signaalkaart bij geldproblemen

Hulpmiddel bij vroegsignalering voor werkgevers en begeleiders van ondernemers.

lees meer › Artikel

Almere lanceert Geldspecial Uit elkaar

Toename van hulpvragen leidt tot aanbieden concreet voorlichtingsmiddel.

lees meer › Praktijkverhaal

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldkrant in Rucphen: ‘Het Nibud bood inspirerende voorbeelden’

Doel van de geldkrant is mensen met schuldenproblematiek aansporen hulp te zoeken.

lees meer › Praktijkverhaal

Financiële problemen 2018

Aantal huishoudens met betalingsproblemen blijft gelijk, type problemen verschuift.

lees meer › Onderzoeksrapport

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Mbo’ers in geldzaken (2015)

Nibud onderzoek: Mbo’ers in geldzaken 2015. 1 op de 5 mbo-studenten heeft een schuld, maar groeiende groep doet het goed.

lees meer › Onderzoeksrapport