Toespraak jubileumcongres

Tijdens het congres ter ere van het 40-jarig jubileum van het Nibud op 18 april j.l. sprak de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel een openingstoespraak uit. Lees hieronder de volledige tekst.

Openingstoespraak

Majesteit, mevrouw de Staatssecretaris, Commissaris van de Koning, meneer de burgemeester, geachte aanwezigen,

Hartelijk welkom op het veertigjarig jubileum van het Nibud. Wat ontzettend goed en fijn dat u vandaag, met zovelen aanwezig bent hier in Utrecht om samen met ons stil te staan bij dit heugelijke feit. Een 40 jarig jubileum is in huwelijkstermen ‘Robijn’. Robijn een prachtige zeldzame rode edelsteen, beschouwd als een levenssteen. Een levenssteen die het hart versterkt en die kracht geeft.
Precies de missie van het Nibud, het hart versterken en kracht geven …. zelfvertrouwen.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht weet ik heel goed hoe hard in al die jaren gewerkt is binnen het Nibud om mensen te helpen, kracht te geven om grip op hun geld te krijgen en te houden. Als je grip op je geld hebt, heb je grip op je leven. Op je zelfstandigheid, op je eigen kracht.
Binnen het Nibud wordt al 40 jaar met passie en kunde gewerkt om deze missie te volbrengen. Onderzoek wordt gecombineerd met voorlichting aan burgers en dat dag in, dag uit. Ik wil daarom ook in het bijzonder alle medewerkers en oud-medewerkers welkom heten en in dat welkom mijn waardering uitspreken wat zij betekent hebben en nog betekenen voor het Nibud. Want zij hebben er voor gezorgd dat het Nibud een relevante speler is op het gebied van financiële bewustwording in Nederland. Een relevante speler in het maatschappelijk debat.

En dat doet het Nibud dus dit jaar op de kop af 40 jaar. Er is in die tijd veel veranderd. Het Nibud begon als een instelling die vooral direct aan burgers voorlichting gaf over hoe je het beste een huishoudboekje te voeren. Door de jaren heen heeft zij zich ontwikkeld tot een instituut dat veel meer doet: meer dan 5 miljoen hits per jaar op onze website. De vraagbaak over hoe om te gaan met financiën. Welke ouder kent het Nibud niet, of welk kind weet niet hoeveel zakgeld je op 12, 13,14 jarige leeftijd krijgt! Het begin van je financiële zelfstandigheid, je financiële bewustwording. Met recht een instelling die bij burgers en overheid aanzien en vertrouwen geniet.

Maar ook inhoudelijk verschoof de insteek: het Nibud heeft zich de afgelopen jaren van een club van cijferaars ontwikkeld tot een instelling die de omgang met geld breed bestudeert. Zeker sociaal-psychologische gedragsinzichten worden steeds vaker gebruikt om nog beter te kunnen adviseren hoe je verantwoord met geld omgaat. “Weten is nog geen doen” concludeerde de Raad voor het Regeringsbeleid vorig jaar nog en dat zien we ook op het gebied van financiële bewustwording. Het veranderen van financieel gedrag vraagt meestal meer dan het alleen maar doorrekenen van inkomsten en uitgaven. Het gaat om het leren plannen, sparen en bewaren van financiële uitgaven – iets waarvoor veel mensen nog steeds de ondersteuning van het Nibud zoeken en vinden. Het is onder andere aan de inzet van onze oud-directeur Gerjoke Wilmink – ik weet dat ze in de zaal zit – te danken dat we deze ontwikkeling hebben doorgemaakt. In de 18 jaar dat zij als directeur verantwoordelijk was voor het Nibud hebben we grote kwantitatieve en kwalitatieve stappen gezet.

En met succes. Financiële voorlichting neemt vandaag de dag een veel grotere rol in dan veertig jaar geleden. En het blijft ook van groot belang. Nog steeds heeft bijna veertig procent van de bevolking moeite met rondkomen. Alle reden dus om daarom ook de komende jaren daar stevig mee door te gaan. Juist in een tijd waarin het met ons land economisch zo goed gaat. Juist nu is het bestrijden van schulden en mensen handelingsperspectief geven om verantwoord met geld om te gaan misschien wel belangrijker dan ooit. Omdat het zo goed gaat, mogen we een extra inspanning verwachten om iedereen in ons land grip op hun geld te geven. Extra inspanning van ons bedrijfsleven. Want als de maatschappelijke balans op orde is komt het ook wel goed met de financiële economische balans. De samenleving is meer dan een verlies en winstrekening.

Ik merk dat ook in mijn eigen omgeving. Als burgemeester van Helmond ben ik verheugd te zien dat bijvoorbeeld door het bedrijfsleven binnen de Brainport Regio Eindhoven wordt ingezet op de maatschappelijke relevantie van het welzijn van onze inwoners. Grip krijgen en houden op je portemonnee is hier ook onderwerp van het maatschappelijke gesprek. Ik merkte het ook toen ik samen met onze huidige directeur, Arjan Vliegenthart, te gast was op het ROC ter Aa in Helmond tijdens de week van het geld. Hoe belangrijk het is om al vroeg jongeren bewust te maken van hoe je verantwoord met geld om kunt gaan.

Dames en heren,
Het is nu aan Arjan, onze directeur van het Nibud en zijn mensen om de komende jaren de lijn voort te zetten die we hebben ingezet. Nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen in adviezen voor burgers, bedrijven en overheden. De basis is solide, maar de tijd vraagt om voortdurende doordenking van onze kernopdracht: ervoor zorgen dat mensen grip op hun geld hebben en houden, nu en in de toekomst. Ik denk dat het Nibud ook voor de komende vier decennia genoeg werk heeft om daar een bijdrage aan te blijven leveren.

We vieren een robijnen feest. Robijn, een prachtige unieke rode edelsteen, een levenssteen die het hart versterkt en kracht geeft. Ik wens u, ik wens ons een inspirerende dag toe. Majesteit, ik ben blij dat u, door uw aanwezigheid, ons jubileum extra luister wilt bijzetten. We hebben dezelfde missie: financiële zelfstandigheid voor iedereen.

Volgens mij staat er een mooi programma. Er is genoeg te leren en te delen. Ik zou willen zeggen: aan de slag!

Dank u voor uw aandacht.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Binnen het Nibud wordt al 40 jaar met passie en kunde gewerkt om de missie - grip op geld van Nederlanders vergroten - te volbrengen.”

— mw. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel, voorzitter Raad van Toezicht

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker

Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

lees meer › Artikel

Praten over geldzorgen helpt

Rabobankmedewerker volgt de Nibud-training Helpen bij geldzaken en past de kennis in de praktijk toe.

lees meer › Praktijkverhaal
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht
08 november 2021

Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport