Geschreven door

Anna van der Schors

Anna van der Schors

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

PGGM Toekomstbudget

Praktijkverhaal | 2015

Hoe kunnen we zorgen dat onze klanten de regie over de dag van morgen in eigen handen nemen? Hoeveel geld hebben onze klanten later eigenlijk nodig? Wat kunnen zij verwachten aan uitgaven? Hoe stimuleren we hen om hun pensioen goed te regelen? PGGM vroeg het Nibud om advies en hulp bij het ontwikkelen van een tool, waarbij specifiek wordt gekeken naar de toekomstige uitgaven.

Vraag: verstevigen van de financiële balans

PGGM helpt hun klanten graag om toekomstige uitgaven en wensen inzichtelijk te maken, zodat zij rekening kunnen houden met wat komen gaat, en of dat afwijkt van de huidige situatie. De klant krijgt zo eenvoudig inzicht of hij op dit moment voldoende spaart. Zo niet, dan kan een klant samen met PGGM kijken naar de mogelijkheden om dit op te lossen. Nibud werkte in samenwerking met PGGM aan deze tool, genaamd het Toekomstbudget.

Aanpak: overzicht van uitgaven na pensionering

Nibud beschikt over referentiecijfers van verschillende uitgavenposten voor de periode na pensionering. PGGM wilde de tool graag eenvoudig en overzichtelijk houden, waardoor het Nibud een aangepaste indeling van de uitgavenposten heeft voorgesteld. Ook wordt gewerkt met schuifbalkjes waarmee de uitgaven kunnen worden aangepast.

Een klant kan zichzelf zo direct met anderen vergelijken. De uitgaven van de klant worden opgeteld tot een ‘toekomstig budget’. Van hieruit verwijst de tool door naar de Geld voor Later Wijzer, een andere, reeds bestaande tool van PGGM waar wordt ingegaan op de inkomsten kant van het pensioen. Hier kan de consument direct zien of hij alles voor later goed geregeld heeft, of hij een pensioentekort kan verwachten en wat zijn inkomen later is.

Resultaat: informeren en werven klanten

Met deze tool kan PGGM haar klanten inzicht geven in de te verwachten wensen en uitgaven na pensionering. Bovendien heeft PGGM met deze tool een mooi bruggetje gemaakt naar haar eigen bestaande tool. Zo heeft zij met het Toekomstbudget niet alleen een mooie informatieve tool, maar ook een middel om meer klanten te trekken naar de Geld voor Later Wijzer.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Anna van der Schors

Anna van der Schors

Sr. Wetenschappelijk medewerker

medewerker

De tool geeft klanten inzicht in de te verwachten wensen en uitgaven na pensionering.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldkrant in Rucphen: ‘Het Nibud bood inspirerende voorbeelden’

Doel van de geldkrant is mensen met schuldenproblematiek aansporen hulp te zoeken.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Financiële redzaamheid en beschermingsbewind

Bewind51 is een objectieve tool waarmee een gemeente objectief kan beoordelen of beschermingsbewind (nog) passend is.

lees meer › Praktijkverhaal

Cliënten motiveren hun budget goed te beheren: dat moet je leren!

lees meer › Praktijkverhaal

Platform Schuldhulpverlening levert regelmatig nieuwe inzichten op

Wat haalt de gemeente Delft uit het Nibud Platform Schuldhulpverlening?

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda 2019: Grip op tijd en geld geeft rust

Nibud-agenda 2019: Grip op tijd en geld geeft rust. De Nibud-agenda is een tijdplanner en kasboek in één.

lees meer › Praktijkverhaal

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda 2019 op maat

De Nibud-agenda op maat geeft mensen met geldstress meer grip en daardoor meer rust.

lees meer › Praktijkverhaal

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal