Terugblik lancering geldplan Scheiden

Het Nibud organiseerde op maandag 21 juni het webinar Scheiden zonder schulden. Tijdens dit webinar werd het geldplan Scheiden gelanceerd. Ruim 200 professionals leerden tijdens het webinar welke rol zij kunnen spelen in het voorkomen van geldproblemen die ontstaan na een scheiding.

Onder leiding van Ingeborg van Meggelen bespraken drie gasten hoe de maatschappelijke impact van scheiden beperkt kan worden. Het webinar was met ruim 200 deelnemers drukbezocht. Hieruit blijkt dat de problematiek rondom scheiden grote aandacht vraagt van gemeenten, maar ook van wijkteammedewerkers en vrijwilligers in de thuisadministratie.

Jasja Bos, projectleider geldplan Scheiden en wetenschappelijk medewerker bij het Nibud

Het geldplan Scheiden helpt de inkomsten en uitgaven na scheiding in beeld te krijgen. Ook wijst het de weg naar het vergroten van inkomsten en het besparen op uitgaven. Zo ontstaat opnieuw grip op geld en kunnen ex-partners geldproblemen of schulden vermijden.

Gemeenten en werkgevers die zijn aangesloten bij Startpunt Geldzaken kunnen sinds 21 juni jl. het geldplan Scheiden aan hun inwoners c.q. werknemers aanbieden. Natuurlijk in combinatie met de bestaande dienstverlening aan stellen die uit elkaar gaan.  We raden aan dit nieuwe aanbod via social media, intranet en bijvoorbeeld de gemeentepagina kenbaar te maken. We helpen ook graag de bestaande ondersteuning en dienstverlening in uw portaal van Startpunt Geldzaken te verwerken, stuur daarvoor een e-mail naar Mireille Hendriks.

Is uw organisatie nog niet aangesloten bij Startpunt Geldzaken, en bent u benieuwd naar de andere geldplannen? Kijk hier of stuur een bericht naar Chris Schwencke voor meer informatie.

Het geldplan Scheiden is daarnaast beschikbaar op nibud.nl.

Kijk het webinar Scheiden zonder schulden terug

 

Kitty van Julsingha, adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Kitty van Julsingha is als zelfstandig adviseur werkzaam voor VNG en betrokken bij het programma Scheiden zonder Schade. In dit programma is onder meer een handreiking ontwikkeld voor wethouders en beleidsmedewerkers sociaal domein, maar ook voor professionals van lokale teams, (jeugd)hulpinstellingen en anderen die werken met scheidende ouders en hun kinderen. De handreiking bundelt verschillende inzichten en onderzoeksresultaten.

Drie tips van Kitty van Julsingha voor gemeenten:

  • Bepaal met de partners wat een gezamenlijk doel zou moeten zijn en welke acties daarbij passen.
  • Zorg daarbij voor samenwerking tussen partijen (juridisch, GGZ-volwassenen)
  • Probeer ouders met relatie- en scheidingsproblematiek zo vroeg mogelijk in het traject op het spoor komen.

Scheiden zonder schade: webinarreeks en informatie

Het programma organiseert diverse webinars. Eerdere onderwerpen: Scheidingsloket, Ouderverstoting, Relatievaardigheden die kunnen worden teruggekeken op YouTube.

Het congres Scheiden zonder schade 2020 is hier te vinden.

Op 30 juni vindt van 15.30 tot 17.00 uur een Webinar over (Digi)taal en scheiden Digitaal Plein en Digitaal Maatje plaats. Aanmelden kan via deze link. Op deze website wordt ook het programma toegelicht.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de Webinarreeks Scheiden zonder schade? Stuur dan een e-mail via deze link.

Wilt u als gemeente of regio-inspiratie, kennis of advies vanuit het programma Scheiden zonder Schade? Stuur dan een e-mail naar Kitty van Julsingha.

Meer informatie over scheiden leest u op de website van de Rijksoverheid en de website van VNG.

Annet Ottens, beleidsadviseur armoede en schuldenaanpak gemeente Almere

In de preventie van armoede en schulden kiest Almere voor de inzet op life events en financiële educatie. De geldplannen van Startpunt Geldzaken maken daar in Almere onderdeel van uit. Voor het life event Uit elkaar gaan maakte Almere eerder dit jaar een Geldkrant Special Uit elkaar.

In het gesprek dat Annet voerde ging zij vooral in op de praktische aanpak waarvoor Almere heeft gekozen om stellen die uit elkaar gaan te informeren en hulp te bieden bij de scheidingsproblematiek.

Zowel de Wetswinkel Almere als de wijkteams signaleerden de behoefte naar een betere, efficiëntere en effectievere manier om inwoners de juiste hulp te bieden. Daarin wordt vooral ook goed gekeken naar wat de inwoner op dat moment zelf aankan. Ze wilden vooral voorkomen dat inwoners hetzelfde verhaal bij iedere hulpverlener steeds opnieuw moest vertellen, en zochten naar een uniforme werkwijze. Ook wilden ze een warme overdracht realiseren voor hun inwoners. Bijzonder behulpzaam daarbij bleek het verwijsformulier.

Heel vaak wordt heel groots gedacht in het gestalte geven aan nieuw beleid. Maar juist in deze samenwerking blijkt eens te meer dat je vaak met kleine veranderingen in je interventie grote effecten kunt bereiken!

Drie tips voor gemeenten van Annet Ottens:

  • Begin klein en werk samen
  • Werk vanuit vertrouwen
  • Denk vanuit de inwoner

Meer over scheiden


Bekijk de korte animatie over het geldplan Scheiden

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het geldplan Scheiden geeft opnieuw grip op geld en zo kunnen ex-partners geldproblemen of schulden vermijden.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Met het geldplan Scheiden naar een financieel actieplan

Mediator en vrijwilliger Peter Dinkla vertelt wat het geldplan Scheiden oplevert in de praktijk.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldplan Scheiden

Breng uw inkomsten en uitgaven na scheiding in balans met het geldplan Scheiden.

lees meer › Tool

Almere lanceert Geldspecial Uit elkaar

Toename van hulpvragen leidt tot aanbieden concreet voorlichtingsmiddel.

lees meer › Praktijkverhaal

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel
21 juni 2021

Geldplan Scheiden geeft grip op geld na scheiding

lees meer › Nieuwsbericht
07 maart 2019

Geldzaken regelen bij een scheiding

lees meer › Blog