Sturen op betaalbaarheid

Is betaalbaarheid van wonen alleen de verantwoordelijkheid van een woningcorporatie? Een vuistregel is simpel: ongeveer ⅓ van het inkomen maximaal besteden aan wonen. Maar klopt die vuistregel wel?

Of een huur betaalbaar is, is vooral afhankelijk van inkomen, maar ook van huishoudtype. Een alleenstaande ouder heeft immers andere uitgaven dan een groot gezin. En niet altijd geldt dat een hoger inkomen leidt tot een hogere betaalbare huur.

Reële huur

Van deze berekeningen maakt het Nibud verschillende huur-inkomenstabellen, gecombineerd met een rapport over de methodiek, een beschrijving van de kwetsbare doelgroepen en de toepassingsmogelijkheden. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de reële huur voor een gezin met een modaal inkomen. Dit bedrag kan dan worden gekoppeld aan het woningaanbod van de corporatie: zijn er genoeg woningen in deze huurklasse?

Knoppen aan de kast

Naast de de huurprijs zijn er andere manieren om betaalbaarheid te beïnvloeden. Er zijn meerdere ‘knoppen’ aan de ‘kast van betaalbaarheid’ waaraan gedraaid kan worden. Aan een aantal knoppen kan de corporatie draaien, en aan een aantal andere knoppen de huurders zelf of andere organisaties zoals gemeenten.

Zo bepalen huurders uiteindelijk zelf welk huis zij huren en dus welke huur zij betalen. Een corporatie kan een huurder wel helpen bij de keuze door bijvoorbeeld te werken met een huurtool op hun site. Met de huurtool van het Nibud kunnen huurders op basis van hun inkomsten én huishoudsamenstelling bepalen welke woonlasten voor hen betaalbaar zijn. Het maken van een begroting kan daarbij helpen, dat werkt vaak als een eyeopener.

Oplossingen voor morgen

Andere ideeën en oplossingen:

  • Een soberder onderhoudsbeleid, waarin huurders ook iets te kiezen krijgen. Als de huurder eigen onderhoudsproblemen oplost, gaat de huur omlaag.
  • De inzet van een woonlastencoach (samen met de gemeente) die met de huurder onderzoekt wat individueel mogelijk is. Kan de huurder nog op energie besparen? Is verhuizen naar een goedkopere woning een optie? Kan er bemiddeld worden naar werk om het inkomen te vergroten?
    Deze maatwerkaanpak helpt individuele huurders, maar leidt ook tot oplossingen waarmee een grotere groep huurders geholpen kan worden.

Een panklare oplossing voor sturen op betaalbaarheid is er niet omdat er bijvoorbeeld niet zo maar een aantal huizen bijgezet kunnen worden in een bepaalde prijsklasse. Maar met de opgedane inzichten over betaalbaarheid, achtergrondinformatie uit onderzoeken en voorbeelden van andere corporaties kan een begin worden gemaakt met het maken van een verschil voor de toekomst.

Meer weten?

Aan welke knoppen gaat u draaien? Neem voor meer informatie en advies contact op met Sanne Lamers, sr. wetenschappelijk medewerker. Of gebruik het algemene contactformulier:

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

02 september 2021

Nibud bezorgd over stapeling van leningen bij koopstarters

lees meer › Nieuwsbericht

Adviesrapport Financieringslastnormen 2020

Het Nibud kijkt of de Ministeriële regeling hypothecair krediet nog voldoet en aanpassingen nodig heeft.

lees meer › Onderzoeksrapport

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Artikel

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor corporaties te berekenen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Woonlasten koopwoning

Het Nibud berekent of hypotheeklasten bij de beschikbare bestedingsruimte passen.

lees meer › Artikel

Sluit uw woningcorporatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Materialen voor uw huurders

Geef uw huurders meer zicht op wat een verantwoorde huur is.

lees meer › Artikel