Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Aansluiting van uw organisatie op Startpunt Geldzaken

Onderzoek van het Ministerie van SZW signaleert dat 20% van de particuliere huishoudens te maken heeft met problematische schulden of grote kans heeft deze te krijgen. Slechts 2,5% heeft professionele hulp.

Huishoudens met geldproblemen brengen hoge kosten met zich mee. Gemeenten en bedrijven die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken krijgen de beschikking over een effectieve aanpak om die kosten te voorkomen en te beperken.

Startpunt Geldzaken: Deskundig en objectief

Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Zij bundelen hun kennis op de gebieden van Budgetteren & besparen, Huis & hypotheek, Sparen & beleggen, Pensioenen & fiscaliteit.

Partners Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken richt zich op financiële zelfredzaamheid. Daartoe zijn geldplannen ontwikkeld en via het internet beschikbaar gesteld, om huishoudens stap voor stap en op de door hen gewenste tijd en plaats, te helpen om de eigen geldzaken in balans te krijgen en te houden.

De geldplannen

Onderstaand animatie geeft aan hoe de geldplannen werken:

Startpunt Geldzaken, een goed plan voor iedereen!

Er zijn geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden:

  1. Voor huishoudens die elke maand geld te kort komen, is er het geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’.
  2. Voor huishoudens die de ene maand geld over houden, maar de volgende maand geld te kort komen is er het geldplan ‘Beter rondkomen’.
  3. Huishoudens die elke maand geld over houden worden in het geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen?’ begeleid om buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn.

Bekijk de demo van de geldplannen voor de gemeente Utrecht

Daar waar nodig wordt in de geldplannen verwezen naar relevante hulpverlenende instanties.

Praktijkervaringen met de geldplannen

De geldplannen blijken te werken. Hulpverleners, Vrijwilligers Thuisadministratie en gebruikers reageren enthousiast. Men kan er zelf mee aan de slag, of wordt zo nodig door hulpverleners begeleid. Met het geldplan ‘Beter rondkomen’ is gemiddeld € 237,- per maand aan verbeteringen gerealiseerd.

In onderstaande video delen de gemeenten Rotterdam, Zwolle, Velsen en het Landelijk Stimuleringsnetwerk ThuisAdministratie hun ervaringen met de geldplannen:

Startpunt Geldzaken in de praktijk

Vele organisaties zijn reeds aangesloten

  • Zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten onderkennen de voordelen van Startpunt Geldzaken. Inmiddels hebben zich meer dan 120 gemeenten aangesloten waaronder Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam.
  • Grote en kleine bedrijven hebben zich bij Startpunt Geldzaken aangesloten, zoals PostNL, Alliander, Arboned, UWV, FitVermogen, Delta Lloyd Groep, Securitas, Schoonenberg hoortoestellen, Kwik Fit, APM Terminals, Yarden, CNV Vakmensen en Vesting Finance.
  • Zelfs gehele bedrijfstakken zijn op Startpunt Geldzaken aangesloten, zoals de Beveiligingsbranche en de Banden & Wielen branche VACO.
  • Ook twee ministeries maken gebruik van Startpunt Geldzaken ter ondersteuning van de eigen medewerkers: Ministerie van Defensie en Ministerie van Financiën.

Startpunt Geldzaken op uw eigen website?

Lees meer over de specifieke mogelijkheden en de gevraagde bijdragen voor verschillende typen organisaties:

Kom naar een van de informatiebijeenkomsten

Regelmatig wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin de achtergronden, de werkwijze en de praktijkervaringen met Startpunt Geldzaken aan de orde komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als u een bijeenkomst wilt bijwonen, geef dan uw naam, functie, organisatie en telefoonnummer aan ons door, dan nemen wij contact met u op.

Meer weten?

Dat kan! Neem contact op met Chris Schwencke (cschwencke@nibud.nl). U kunt ook gebruikmaken van het algemene Nibud-contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Nibud Trainingsdag vrijwilligers thuisadministratie

lees meer › Special

Wat betekent verlies van werk voor mijn portemonnee?’

Workshop voor medewerkers van Achmea over inkomensterugval.

lees meer › Praktijkverhaal
19 september 2017

Nibud: Koopkracht blijft nagenoeg gelijk in 2018

lees meer ›Persbericht

Zojuist verspreid: Nibud-Geldkrant, editie De Wolden

De Nibud-Geldkrant, is onderdeel van de campagne 'Grip op je knip' in gemeente De Wolden.

lees meer › Praktijkverhaal

Vitaliteitsregeling toegankelijk gemaakt

Wat betekent deze regeling voor de portemonnee?

lees meer › Praktijkverhaal
13 september 2017

Nibud: Oplossingen voor woningtekort mogen niet leiden tot hogere woonlasten

lees meer ›Nieuwsbericht
11 september 2017

‘Maximaal lenen is maximaal leven’

lees meer ›Blog
04 september 2017

Gratis geld voor studenten?

lees meer ›Blog
01 september 2017

Nibud: Studenten lenen om te sparen en blijven vaker thuis wonen

lees meer ›Persbericht

Nibud Studentenonderzoek 2017

Over de inkomsten en uitgaven van studenten.

lees meer › Onderzoeksrapport
25 augustusus 2017

Nibud: Bijna helft Nederlanders vindt financieel adviseur te duur

lees meer ›Persbericht

Keuzeproces bij financieel advies (2017)

Bijna helft Nederlanders vindt financieel adviseur te duur.

lees meer › Onderzoeksrapport