Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Online geldplannen voor ondersteuning op afstand

20% van de particuliere huishoudens heeft te maken met problematische schulden of heeft grote kans heeft deze te krijgen. Slechts 2,5% heeft professionele hulp, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Huishoudens met geldproblemen brengen hoge kosten met zich mee. Gemeenten en bedrijven die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken kunnen door deze effectieve aanpak die kosten voorkomen en beperken.

Deskundig en objectief

Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Zij bundelen hun kennis op de gebieden van Budgetteren & besparen, Huis & hypotheek, Sparen & beleggen, Pensioenen & fiscaliteit.

Samenwerkingsverband Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken richt zich op financiële redzaamheid. De online geldplannen helpen huishoudens stap voor stap en op de door hen gewenste tijd en plaats, om de eigen geldzaken in balans te krijgen en te houden.

Startpunt Geldzaken, een goed plan voor iedereen!

Tien geldplannen

Er zijn geldplannen voor huishoudens in verschillende omstandigheden:

 1. Het geldplan Kom uit de geldzorgen! voor huishoudens die elke maand geld te kort komen.
 2. Het geldplan Beter rondkomen voor huishoudens die de ene maand geld overhouden, maar de volgende maand geld tekort komen.
 3. Het geldplan Sparen, aflossen of beleggen? begeleidt huishoudens die elke maand geld overhouden om buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn.
 4. Het geldplan Rondkomen met kinderen leidt ouders en hulpverleners naar regelingen die helpen om de kosten voor kinderen te dragen.
 5. Het geldplan Studie (klein)kind is er voor ouders en grootouders die geld apart kunnen zetten voor de studie van hun (klein)kind, om hoge studieschulden te helpen voorkomen.
 6. Het geldplan Bijna 18 is er voor jongeren, hun ouders en begeleiders, om te zien wat er geregeld moet worden voordat men 18 wordt en wat er dan nog meer verandert.
 7. Het geldplan Pensioen helpt het inkomen voor later te inventariseren. Alle scenario’s worden uitvoerig gecheckt en consumenten krijgen praktische raad en een actieplan waarmee  ze direct aan de slag kunnen.
 8. Het geldplan ZZP geeft aankomende en actieve zzp’ers duidelijk zicht op wat ze moeten regelen om hun geldzaken in balans te krijgen.
 9. Het geldplan Statushouders geeft statushouders en hun begeleiders inzicht in het complexe Nederlandse systeem en helpt hun geldzaken in balans te houden of te krijgen.
 10. Het geldplan Scheiden is geschikt voor huishoudens die overwegen uit elkaar te gaan of al gescheiden zijn en helpt inkomsten en uitgaven na scheiding in balans te brengen.
 11. Het geldplan Werkloosheid van het Nibud bereidt mensen op een laagdrempelige, eenvoudige manier voor op een inkomensterugval na werkloosheid.

Waar dat nodig is, wordt in de geldplannen verwezen naar hulpverlenende instanties.

Praktijkervaringen met de geldplannen

Hulpverleners, vrijwilligers thuisadministratie en gebruikers zijn enthousiast. Cliënten kunnen zelf met de geldplannen aan de slag, of worden door hulpverleners begeleid.

Wie zijn aangesloten?

 • Zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten zijn overtuigd van de voordelen van Startpunt Geldzaken. Al ruim 120 gemeenten zijn aangesloten waaronder Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam.
 • Grote en kleine bedrijven hebben zich bij Startpunt Geldzaken aangesloten, om ondersteuning te bieden aan hun medewerkers en leden, zoals FNV, PostNL,  Federatie Financiële Planners (FFP), Alliander, FitVermogen en Schoonenberg hoortoestellen, maar ook het Ministerie van Defensie en zelfs hele bedrijfstakken, zoals de Beveiligingsbranche.

Startpunt Geldzaken op uw eigen website?

Lees meer over de mogelijkheden en de kosten voor verschillende typen organisaties:

Kom naar een van de informatiebijeenkomsten

Regelmatig wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin de achtergronden, de werkwijze en de praktijkervaringen met Startpunt Geldzaken aan de orde komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als u een bijeenkomst wilt bijwonen, geef dan uw naam, functie, organisatie en telefoonnummer aan ons door, dan nemen wij contact met u op.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met Sandra Schoenmakers voor meer informatie. U kunt ook gebruikmaken van het algemene Nibud contactformulier.

Gebruik geldplannen 2021

Inmiddels zijn er meer dan 400.000 geldplannen gebruikt.

Het totaal gebruik van de geldplannen is in 2021 met 35% gestegen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Gerelateerde items

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Zodat vrijwilligers echt een verschil kunnen maken!

bestel › Product

Sluit uw gemeente ook aan op Startpunt Geldzaken

Bied uw inwoners een passend geldplan.

lees meer › Artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel