Aansluiting van uw organisatie op Startpunt GeldzakenStartpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken ontwikkelt geldplannen waarmee medewerkers zèlf hun geldzaken in balans kunnen brengen en houden. Als bedrijf of organisatie kunt u zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken.

Zo worden financiële problemen bij uw medewerkers effectief aangepakt en voorkomen, zodat de kosten en bedrijfsrisico’s worden beperkt die aan medewerkers met financiële problemen verbonden zijn.

Geldzorgen leiden tot extra kosten en bedrijfsrisico’s

Bedrijven worden geconfronteerd met extra kosten, bedrijfsrisico’s en motivatieproblemen door medewerkers met financiële problemen:

 • Productiviteitsverlies van 20% door frequenter en/of langer ziekteverzuim
 • Extra kosten door loonbeslagen en begeleiding medewerkers
 • Extra risico’s op bedrijfsongevallen door gebrek aan concentratie
 • Motivatieproblemen, die de werksfeer aantasten en/of de klantgerichtheid
 • Een verhoogde kans op diefstal, fraude en omkoping, met daaraan gerelateerde reputatieschade

Werkgevers willen medewerkers met problemen wel ondersteunen, maar:

 • Medewerkers melden veelal pas in een laat stadium dat zij financiële problemen hebben, uit schaamte of angst voor ontslag
 • Werkgevers willen zich vanuit privacyoverwegingen niet met geldzaken van medewerkers inlaten

Startpunt Geldzaken biedt hier uitkomst, omdat de geldplannen online beschikbaar worden gesteld en anoniem kunnen worden gebruikt, zodat medewerkers in vroegtijdig stadium hun geldzaken zelf op orde kunnen brengen.

Vele bedrijven maken al gebruik van Startpunt Geldzaken

Grote en kleine organisaties hebben de voordelen van Startpunt Geldzaken onderkend, zoals de Politie, PostNL, Aon, FNV, Federatie Financiële Planners (FFP),  Schoonenberg hoortoestellen, Qragt en zelfs gehele bedrijfstakken hebben zich aangesloten, zoals de Beveiligingsbranche en het Ministerie van Defensie.

Hoe werkt de aansluiting?

Organisaties die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken krijgen op hun eigen intranetsite, de beschikking over al de geldplannen, ten behoeve van medewerkers, voorzien van het eigen logo, links naar eigen dienstverlening en meer.

Organisaties krijgen online zicht op het totaal gebruik van elk van de geldplannen, zowel landelijk als voor de eigen gemeente. In het voor- en najaar worden bijeenkomsten georganiseerd, waarin ervaringen van aangesloten organisaties met de geldplannen worden gedeeld, wensen kenbaar worden gemaakt en nieuwe geldplannen worden gepresenteerd.

Gevraagde bijdrage

Voor de ontwikkeling en het beheer van de geldplannen wordt van organisaties een jaarlijkse bijdrage gevraagd, die is gerelateerd aan het aantal medewerkers. Zo is het mogelijk de geldplannen zowel aan grote als kleine organisaties beschikbaar te stellen.

Tarieven t/m 31 december 2021                                            

 • Organisaties tot 250 medewerkers: € 1.795
 • Organisaties tot 1.000 medewerkers : € 2.495
 • Organisaties  tot 2.000 medewerkers: € 2.995
 • Organisaties  tot 5.000 medewerkers: € 4.495
 • Organisaties  tot 10.000 medewerkers: € 6.995
 • Organisaties  tot 20.000 medewerkers: € 9.495
 • Organisaties van 20.000  medewerkers of meer: € 10.495

Bij aansluiting wordt eenmalig een bedrag van € 495 in rekening gebracht. Bij aansluiting in de loop van een kalenderjaar wordt de jaarlijkse bijdrage voor het eerste jaar berekend naar rato van het resterend aantal maanden. Genoemde bedragen zijn excl. BTW. Na aanmelding wordt een gebruiksrechtsovereenkomst toegezonden. Na ondertekening worden de geldplannen online beschikbaar gesteld, ondersteund door tips voor de implementatie.

Voor nieuw aangesloten organisaties verzorgen wij, zonder extra kosten, een introductiebijeenkomst van twee uur, ten behoeve van leidinggevenden, stafmedewerkers en (vrijwillige) hulpverleners om de geldplannen te introduceren, het gebruik toe te lichten, vragen te beantwoorden en tips te geven over de uitrol.

Datum en tijd van de bijeenkomst in overleg te bepalen.

Meer weten?

Regelmatig wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin de achtergronden, de werkwijze en de praktijkervaringen met Startpunt Geldzaken aan de orde komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Neem contact op met Chris Schwencke (T. 06-12 080 820) voor meer informatie. U kunt ook gebruikmaken van het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het Startpunt Geldzaken zien we als een prima instrument om juist iets aan het voorkomen van financiële problemen te kunnen doen!”

— Elly de Vries, PostNL

De geldplannen van het Startpunt Geldzaken bieden medewerkers en gepensioneerden de gelegenheid zelf tijdig maatregelen te nemen om problemen te voorkomen.”

— Manfred Vorwerk, Alliander

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Aanpak schuldhulpverlening gemeente Leidschendam-Voorburg verschuift

Hoe de gemeentelijke aanpak verschuift van technische schuldhulpverlening naar vergroten van redzaamheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Gesprekshandreiking en Signaalkaart bij geldproblemen

Hulpmiddel bij vroegsignalering voor werkgevers en begeleiders van ondernemers.

lees meer › Artikel

Almere lanceert Geldspecial Uit elkaar

Toename van hulpvragen leidt tot aanbieden concreet voorlichtingsmiddel.

lees meer › Praktijkverhaal

De loonstrook

Wat staat er op uw loonstrook en wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Geldkrant in Rucphen: ‘Het Nibud bood inspirerende voorbeelden’

Doel van de geldkrant is mensen met schuldenproblematiek aansporen hulp te zoeken.

lees meer › Praktijkverhaal

Financiële problemen 2018

Aantal huishoudens met betalingsproblemen blijft gelijk, type problemen verschuift.

lees meer › Onderzoeksrapport

Zijn uw medewerkers financieel fit?

Tijdens een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland in Utrecht gaf het Nibud tips voor werkgevers.

lees meer › Artikel

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Het financieel inzichtgesprek

Méér dan een gesprek: een kort coachingstraject met een financieel overzicht en actieplan.

lees meer › Artikel