Sluit aan op Startpunt Geldzaken

Startpunt GeldzakenFinanciële dienstverleners die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken bieden hun klanten de mogelijkheid zèlf hun geldzaken in balans te brengen en te houden.

Extra kosten en risico’s door klanten met geldzorgen

Financiële dienstverleners hebben te maken met klanten die financiële risico’s lopen, maar niet bereid of in staat zijn te betalen voor advies. Als klanten vervolgens in de problemen komen kan dat ernstige financiële gevolgen hebben voor zowel de klant als de dienstverlener. Kosten voor incasso en bijzonder beheer lopen op.

De kans op verkoop van passende financiële diensten waarmee klanten risico’s hadden kunnen beperken en/of vermogen hadden kunnen opbouwen, is verloren gegaan. Ook is de vraag, of voor deze groep voldoende invulling is gegeven aan zorgplicht, zodat een risico op aansprakelijkheid kan ontstaan.

Herstel en versterking van vertrouwen

Financiële dienstverleners besteden veel zorg aan voorlichting over geldzaken. Toch bestaat er bij het publiek nog steeds een gebrek aan vertrouwen. Door de geldplannen van Startpunt Geldzaken op uw website aan te bieden, voorzien van de vertrouwenwekkende logo’s van Nibud, Vereniging Eigen Huis, VEB en FFP, wordt ook het vertrouwen in uw organisatie versterkt.

Samenwerkingsverband Startpunt Geldzaken

 

Financiële dienstverleners ondersteunen Startpunt Geldzaken

Een aantal financiële dienstverleners heeft al een bijdrage aan Startpunt Geldzaken geleverd, waaronder Nationale Nederlanden, FitVermogen, Delta Lloyd Foundation, Rabobank Foundation, a.s.r.verzekeringen en De Giro.

Aansluiting bij Startpunt Geldzaken

Financiële dienstverleners die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken kunnen één, enkele of alle geldplannen van Startpunt Geldzaken beschikbaar stellen aan klanten en/of aan medewerkers. De geldplannen worden geplaatst op eigen inter- en/of intranetpagina’s, voorzien uw eigen logo, met links naar eigen dienstverlening en meer.

Organisaties krijgen online zicht op het totaal gebruik van elk van de geldplannen, zowel landelijk als voor de eigen corporatie. In het voor- en najaar worden bijeenkomsten georganiseerd, waarin ervaringen van aangesloten organisaties met de geldplannen worden gedeeld, wensen kenbaar worden gemaakt en nieuwe geldplannen worden gepresenteerd.

Gevraagde bijdrage

Voor de ontwikkeling en het beheer van de geldplannen geldt een jaarlijkse bijdrage, gerelateerd aan het aantal klanten. Zo kunnen we de geldplannen zowel aan grote als kleine financiële dienstverleners beschikbaar stellen.

Gratis informatiebijeenkomsten

Regelmatig wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin de achtergronden, de werkwijze en de praktijkervaringen met Startpunt Geldzaken aan de orde komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Neem contact op met Chris Schwencke (T. 06-12 080 820) voor meer informatie. U kunt ook gebruikmaken van het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het is van belang dat de financiële consument objectieve en onafhankelijke informatie krijgt op basis waarvan hij keuzes kan maken over sparen en beleggen. Onze samenwerking biedt daartoe een betrouwbaar startpunt.”

— Gijs Nagel, directeur DEGIRO

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Competenties financiële redzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel

Verantwoord financieel advies

Vergroot uw meerwaarde als financieel adviseur met advies op maat voor uw klant.

lees meer › Artikel

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Verantwoord lenen

De kennis van het Nibud wordt ingezet om verantwoorde leenbedragen vast te stellen.

lees meer › Artikel

Materialen voor uw klanten

Financieel dienstverleners hebben er belang bij om geldproblemen bij klanten te voorkomen. Nibud ondersteunt.

lees meer › Artikel

De consument en zijn beleggingsverzekering (2014)

Onderzoek onder bezitters van een beleggingsverzekering in Nederland.

lees meer › Onderzoeksrapport
25 augustus 2017

Nibud: Bijna helft Nederlanders vindt financieel adviseur te duur

lees meer › Persbericht

Geldwijzer Scheiden

Geldwijzer Scheiden

Geeft antwoord op alle financiële vragen rondom scheiden en co-ouderschap.

bestel › Product