Sluit aan op Startpunt Geldzaken

Startpunt GeldzakenFinanciële dienstverleners die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken bieden hun klanten de mogelijkheid zèlf hun geldzaken in balans te brengen en te houden.

Extra kosten en risico’s door klanten met geldzorgen

Financiële dienstverleners hebben te maken met klanten die financiële risico’s lopen, maar niet bereid of in staat zijn te betalen voor advies. Als klanten vervolgens in de problemen komen kan dat ernstige financiële gevolgen hebben voor zowel de klant als de dienstverlener. Kosten voor incasso en bijzonder beheer lopen op.

De kans op verkoop van passende financiële diensten waarmee klanten risico’s hadden kunnen beperken en/of vermogen hadden kunnen opbouwen, is verloren gegaan. Ook is de vraag, of voor deze groep voldoende invulling is gegeven aan zorgplicht, zodat een risico op aansprakelijkheid kan ontstaan.

Herstel en versterking van vertrouwen

Financiële dienstverleners besteden veel zorg aan voorlichting over geldzaken. Toch bestaat er bij het publiek nog steeds een gebrek aan vertrouwen. Door de geldplannen van Startpunt Geldzaken op uw website aan te bieden, voorzien van de vertrouwenwekkende logo’s van Nibud, Vereniging Eigen Huis, VEB en FFP, wordt ook het vertrouwen in uw organisatie versterkt.

Samenwerkingsverband Startpunt Geldzaken

 

Financiële dienstverleners ondersteunen Startpunt Geldzaken

Een aantal financiële dienstverleners heeft al een bijdrage aan Startpunt Geldzaken geleverd, waaronder Nationale Nederlanden Investment Partners FitVermogen, Delta Lloyd Foundation, Rabobank Foundation en De Giro.

Aansluiting bij Startpunt Geldzaken

Financiële dienstverleners die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken krijgen:

  • De geldplannen van Startpunt Geldzaken zijn toegankelijk voor klanten en/of aan medewerkers en staf. De geldplannen worden geplaatst op eigen internetpagina’s, voorzien uw eigen logo, met links naar eigen dienstverlening en meer.
  • Tweemaal per jaar rapporteert Startpunt Geldzaken over het geaggregeerd gebruik van de geldplannen. In het voor- en najaar organiseren we een bijeenkomst voor aangesloten organisaties, waarin ervaringen met de geldplannen worden gedeeld en nieuwe geldplannen worden gepresenteerd.
  • Regelmatig versturen we een nieuwsbrief, waarin nieuwe ontwikkelingen en praktijkervaringen worden toegelicht.

Gevraagde bijdrage

Voor de ontwikkeling en het beheer van de geldplannen geldt een jaarlijkse bijdrage, gerelateerd aan het aantal klanten. Zo kunnen we de geldplannen zowel aan grote als kleine financiële dienstverleners beschikbaar stellen.

Gratis informatiebijeenkomsten

Regelmatig wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin de achtergronden, de werkwijze en de praktijkervaringen met Startpunt Geldzaken aan de orde komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met Chris Schwencke (cschwencke@nibud.nl) of via 06-12 080 820, of – voor vragen – met projectleider Startpunt Geldzaken, Bas Schuurmans. U kunt ook gebruikmaken van het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het is van belang dat de financiële consument objectieve en onafhankelijke informatie krijgt op basis waarvan hij keuzes kan maken over sparen en beleggen. Onze samenwerking biedt daartoe een betrouwbaar startpunt.”

— Gijs Nagel, directeur DEGIRO

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Keuzeproces bij financieel advies (2017)

Bijna helft Nederlanders vindt financieel adviseur te duur.

lees meer › Onderzoeksrapport

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Budgetadvies Rekenprogramma: onmisbaar in mijn advies

Financieel coach Pauline: "Waarom ik juist voor dit programma kies!"

lees meer › Praktijkverhaal

De Nederlanders en hun pensioen (2015)

60% van de Nederlanders weet niet of hij na pensionering goed rond kan komen.

lees meer › Onderzoeksrapport

‘Grip op geld, nu en later’

‘Grip op geld, nu en later’

Workshop voor uw medewerkers rondom financiële keuzes.

meer info › Diensten

Competenties financiële zelfredzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel

Beleggingsverzekering checken

Uw klant kan wellicht de verwachte eindwaarde verbeteren met hulp van de Nibud-special.

lees meer › Artikel

Verantwoord financieel advies

Vergroot uw meerwaarde als financieel adviseur met advies op maat voor uw klant.

lees meer › Artikel

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Verantwoord lenen

De kennis van het Nibud wordt ingezet om verantwoorde leenbedragen vast te stellen.

lees meer › Artikel