Aansluiting van uw corporatie op Startpunt GeldzakenStartpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken ontwikkelt online geldplannen waarmee huurders zèlf hun geldzaken in balans kunnen brengen en houden.

Als corporatie kunt u zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken.

Kosten van huurachterstanden en huisuitzettingen

Veel huurders komen in de financiële problemen. Corporaties reageren in een zo vroeg mogelijk stadium op huurachterstanden, om huisuitzetting te voorkomen. Maar de kosten van huurachterstanden en uitzettingen zijn hoog.

Preventieve en curatieve aanpak

De geldplannen van Startpunt Geldzaken bieden een combinatie van een preventieve en een curatieve aanpak.

Preventief, omdat huurders al ver voor het ontstaan van financiële problemen kunnen worden gewezen op de mogelijkheden hun geldzaken in balans te brengen en buffers op te bouwen om tegenslagen op te kunnen vangen.

Curatief omdat bij (beginnende) financiële zorgen meteen wordt aangegeven hoe uit de zorgen te komen. Waar nodig wordt verwezen naar hulp van het landelijk netwerk van Vrijwilligers Thuisadministratie en/of professionele dienstverlening.

Aansluiting bij Startpunt Geldzaken

Woningcorporaties die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken krijgen:

  • Via hun site, de beschikking over al de door Startpunt Geldzaken ontwikkelde geldplannen. De geldplannen zijn er voor huurders, maar ook voor medewerkers die met huurders contact hebben. U krijgt eigen internetpagina’s, voorzien van het logo van de woningcorporatie, links naar de eigen diensten en meer.
  • Tweemaal per jaar rapporteert Startpunt Geldzaken over het geaggregeerd gebruik van de geldplannen. In het voor- en najaar worden bijeenkomsten georganiseerd voor aangesloten organisaties, waarin ervaringen met de geldplannen worden gedeeld en nieuwe geldplannen worden gepresenteerd.
  • Regelmatig versturen we een nieuwsbrief waarin actuele ontwikkelingen en praktijkervaringen worden gedeeld.

Bijdrage

Voor de ontwikkeling en het beheer van de geldplannen wordt van woningcorporaties geldt een jaarlijkse bijdrage, gerelateerd aan het aantal woningeenheden. Zo kunnen we de geldplannen zowel aan grote als kleine corporaties beschikbaar stellen.

  • Woningcorporaties tot 5000 woningeenheden: € 1495
  • Woningcorporaties tot 10.000 woningeenheden:  € 2495
  • Woningcorporaties tot 20.000 woningeenheden:  € 3495
  • Woningcorporaties vanaf 20.000 woningeenheden:  € 3995

Over de bijdragen is geen BTW verschuldigd.

Kom naar gratis informatiebijeenkomst

Regelmatig wordt een informatiebijeenkomst voor beleidsmedewerkers/bewonerszaken waarin de achtergronden, de werkwijze en de praktijkervaringen met Startpunt Geldzaken aan de orde komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Geplande bijeenkomsten:

  • Dinsdag 8 mei
  • Woensdag 6 juni

Tijdstip: van 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Utrecht (Bij het Nibud)
Voor wie: beleidsmedewerkers/bewonerszaken

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan Chris Schwencke (cschwencke@nibud.nl) onder vermelding van uw naam, functie, gemeente of organisatie, telefoon en e-mailadres. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving via de mail.

Meer weten?

Dat kan! Neem contact op met Chris Schwencke (cschwencke@nibud.nl) of via 06-12 080 820, of met Bas Schuurmans. U kunt ook gebruikmaken van het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De geldplannen van het Startpunt Geldzaken bieden consumenten de gelegenheid zelf tijdig maatregelen te nemen om problemen te voorkomen. ”

— Manfred Vorwerk, voorzitter Alliander

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Waar moeten toekomstige woningbezitters op letten?

meer info › Diensten

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Lezing Betaalbare huur

Lezing Betaalbare huur

Welke huur kan een huurder opbrengen?

meer info › Diensten
20 december 2016

Betaalbaarheid van wonen

lees meer ›Blog

Financieringslastnormen 2017

Advies voor de financieringslastnormen 2017.

lees meer › Onderzoeksrapport

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Betaalbaarheid van huren

Betaalbaarheid van huren

Leer in een dagdeel hoe u de betaalbaarheid van wonen kunt vergroten.

meer info › Opleidingen

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor corporaties te berekenen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal