Aansluiting van uw corporatie op Startpunt GeldzakenStartpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken ontwikkelt online geldplannen waarmee huurders zèlf hun geldzaken in balans kunnen brengen en houden.

Als corporatie kunt u zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken.

Kosten van huurachterstanden en huisuitzettingen

Veel huurders komen in de financiële problemen. Corporaties reageren in een zo vroeg mogelijk stadium op huurachterstanden, om huisuitzetting te voorkomen. Maar de kosten van huurachterstanden en uitzettingen zijn hoog.

Preventieve en curatieve aanpak

De geldplannen van Startpunt Geldzaken bieden een combinatie van een preventieve en een curatieve aanpak.

Preventief, omdat huurders al ver voor het ontstaan van financiële problemen kunnen worden gewezen op de mogelijkheden hun geldzaken in balans te brengen en buffers op te bouwen om tegenslagen op te kunnen vangen.

Curatief omdat bij (beginnende) financiële zorgen meteen wordt aangegeven hoe uit de zorgen te komen. Waar nodig wordt verwezen naar hulp van het landelijk netwerk van Vrijwilligers Thuisadministratie en/of professionele dienstverlening.

Aansluiting bij Startpunt Geldzaken

Woningcorporaties die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken krijgen via hun site, de beschikking over al de door Startpunt Geldzaken ontwikkelde geldplannen. De geldplannen zijn er voor huurders, maar ook voor medewerkers die met huurders contact hebben. U krijgt eigen internetpagina’s, voorzien van het logo van de woningcorporatie, links naar de eigen diensten en meer.

Corporaties krijgen online zicht op het totaal gebruik van elk van de geldplannen, zowel landelijk als voor de eigen corporatie. In het voor- en najaar worden bijeenkomsten georganiseerd, waarin ervaringen van aangesloten organisaties met de geldplannen worden gedeeld, wensen kenbaar worden gemaakt en nieuwe geldplannen worden gepresenteerd.

Bijdrage

Voor de ontwikkeling en het beheer van de geldplannen wordt van woningcorporaties geldt een jaarlijkse bijdrage, gerelateerd aan het aantal woningeenheden. Zo kunnen we de geldplannen zowel aan grote als kleine corporaties beschikbaar stellen.

  • Woningcorporaties tot 5.000 woningeenheden: € 1.495
  • Woningcorporaties tot 10.000 woningeenheden: € 2.495
  • Woningcorporaties tot 20.000 woningeenheden: € 3.495
  • Woningcorporaties vanaf 20.000 woningeenheden: € 3.995

Bij aansluiting wordt eenmalig een bedrag van € 495 in rekening gebracht. Bij aansluiting in de loop van een kalenderjaar wordt de jaarlijkse bijdrage voor het eerste jaar berekend naar rato van het resterend aantal maanden. Genoemde bedragen zijn excl. BTW. Na aanmelding wordt een gebruiksrechtsovereenkomst toegezonden. Na ondertekening worden de geldplannen online beschikbaar gesteld, ondersteund door tips voor de implementatie.

Voor nieuw aangesloten organisaties verzorgen wij, zonder extra kosten, een introductiebijeenkomst van twee uur, ten behoeve van leidinggevenden, stafmedewerkers en (vrijwillige) hulpverleners om de geldplannen te introduceren, het gebruik toe te lichten, vragen te beantwoorden en tips te geven over de uitrol.

Datum en tijd van de bijeenkomst in overleg te bepalen.

Kom naar de gratis informatiebijeenkomst

Regelmatig wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin de achtergronden, de werkwijze en de praktijkervaringen met Startpunt Geldzaken aan de orde komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Neem contact op met Chris Schwencke (T. 06-12 080 820) voor meer informatie. U kunt ook gebruikmaken van het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De geldplannen van het Startpunt Geldzaken bieden consumenten de gelegenheid zelf tijdig maatregelen te nemen om problemen te voorkomen. ”

— Manfred Vorwerk, voorzitter Alliander

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

02 september 2021

Nibud bezorgd over stapeling van leningen bij koopstarters

lees meer › Nieuwsbericht

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Adviesrapport Financieringslastnormen 2020

Het Nibud kijkt of de Ministeriële regeling hypothecair krediet nog voldoet en aanpassingen nodig heeft.

lees meer › Onderzoeksrapport

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Artikel

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor corporaties te berekenen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Woonlasten koopwoning

Het Nibud berekent of hypotheeklasten bij de beschikbare bestedingsruimte passen.

lees meer › Artikel

Materialen voor uw huurders

Geef uw huurders meer zicht op wat een verantwoorde huur is.

lees meer › Artikel