Grip bij acute geldzorgen

Voor wie (door de coronacrisis) plotseling veel minder inkomen heeft, liggen geldproblemen op de loer. Het helpt om te proberen overzicht te houden en tijdig te reageren op de nieuwe situatie.

Met dit stappenplan zet u op een rij hoe u ervoor staat en wat u kunt doen.

Stappenplan Grip houden bij geldzorgen

Het is belangrijk om snel inzicht te krijgen in hoe u er financieel voor staat, en te weten of u alle rekeningen op tijd kunt betalen.

Maak een begin door een overzicht te maken van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zoals ze nu, of de komende maand, zijn. U krijgt dan een beeld van de ernst van de situatie en het is een basis om te zien welke acties u moet ondernemen.

Maandbegroting

Noteer eerst alle inkomsten die u verwacht op een rij. Maak daarna een overzicht van alle uitgaven. De rekeningen die u moet betalen, maar ook uitgaven aan boodschappen. Tel alles op en trek tenslotte de totale uitgaven van de totale inkomsten af. Dan heeft u het saldo: een overschot of een tekort.

U kunt zelf dit overzicht maken op een A4-tje, of gebruik het invulformulier (excel) van het Nibud. Dan vergeet u geen posten, en hoeft u niet zelf de optellingen en het saldo uit te rekenen. U kunt ook zelf posten toevoegen in de excel.

Zijn er uitgaven waarin u op korte termijn kunt schaven of snoeien? Kosten voor wonen (huur, hypotheek, gemeentelijke belastingen) zijn vaste lasten die u niet snel kunt verminderen. Maar er zijn ook uitgavenposten waar u wel invloed op heeft. Waar u als eerste aan kunt denken:

  • dagelijkse boodschappen. Misschien kunt u besparen in de supermarkt, meer letten op aanbiedingen en overstappen naar goedkopere merken. Praktische bespaartips leest u hier.
  • abonnementen. Heeft u lidmaatschappen (tijdschriften, streamingdiensten) die u niet persé nu nodig heeft? Kijk of u dingen kunt opzeggen. Tips vindt u op onze pagina Grip op abonnementen.

Verder kunt u natuurlijk grotere uitgaven uitstellen en terughoudend zijn met kleding kopen en (online) winkelen. Maar ook alternatieven zoeken voor kopen (huren, lenen, delen) biedt bespaarmogelijkheden

Vergelijk uzelf

Het kan houvast geven om uw eigen begroting te vergelijken met de bedragen van andere huishoudens. Zo ziet u waar u meer en minder dan gemiddeld aan uitgeeft, dat biedt inzicht in waar bespaarruimte is. Gebruik daarvoor de online tool Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud.

Om huishoudens die door de coronacrisis acuut in geldproblemen komen te ondersteunen, heeft de regering een pakket aan noodmaatregelen opgesteld. Heeft uw werkgever bijvoorbeeld minder werk voor u? Dan kan hij een beroep doen op de overheid om uw salaris toch 100% door te betalen. Ook voor zelfstandig ondernemers is er een noodpakket.

Op onze pagina Nibud.nl/corona vindt u de belangrijkste regelingen, met de instanties waar u deze kunt aanvragen.

U heeft nu een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. U weet welke rekeningen u op korte termijn moet betalen, u weet welke besparingen u op korte termijn kunt doorvoeren én welke noodmaatregelen uw inkomsten aanvullen. Nu kunt u proberen een paar maanden vooruit te kijken.

Lukt het om de komende maanden uw rekeningen te blijven betalen?

Ja? Dat geeft rust. Zorg dat u grip op uw geldzaken blijft houden. Bijvoorbeeld door uw financiele administratie wekelijks door te nemen, en alert te blijven op veranderingen. Vul ook een jaarbegroting in, daarmee krijgt u duurdere en goedkopere maanden goed in beeld, en kunt u zich daarop voorbereiden en problemen voorkomen.

Nee? Ga dan verder naar stap 5 van dit stappenplan.

Tip: Met een lager inkomen heeft u misschien recht op toeslagen die u eerder niet kon aanvragen. Via onze site berekenuwrecht.nl kunt u dat nagaan. Ontvangt u nu al toeslagen? Geef dan de verandering in uw inkomen door via toeslagen.nl.

Als u op korte termijn problemen voorziet met het betalen van uw rekeningen, zoals de woonlasten en de zorgverzekering, denk dan eerst na welke oplossingen u zelf kunt vinden.

  • kunt u inleg voor pensioensparen of voor andere spaardoelen tijdelijk opschorten?
  • heeft u een buffer, een spaarrekening die u kunt aanspreken?
  • heeft u misschien familie die u (tijdelijk) kan helpen?

Let op: Als u rood staat op uw bankrekening (uw saldo is negatief), dan kunnen automatische incasso’s niet meer worden afgeschreven.

Lukt het echt niet om uw rekeningen op tijd te betalen, en voorziet u dat er betalingsachterstanden zullen ontstaan, wacht dan niet af, maar onderneem actie. Als u niets doet, kunt u te maken krijgen met boetes waardoor de geldproblemen nog groter worden.

Neem contact op met de organisatie(s) waar het om gaat. Bel of stuur een bericht via e-mail, waarin u de situatie uitlegt en om een regeling vraagt. Maak eventueel gebruik van de voorbeeldbrief die het Nibud heeft opgesteld. Deze kunt u downloaden en zelf aanvullen met uw eigen gegevens.

Let op: u bent niet de enige, er is veel begrip voor huishoudens die het financieel lastig hebben. Veel organisaties zoals banken, energiebedrijven en zorgverzekeraars hebben ook al aangekondigd coulant met betalingsproblemen om te gaan.

Lopen de geldproblemen op?

Heeft u meerdere betalingsachterstanden en wilt u overzicht krijgen in hoe dit op te lossen? Met de Nibud-site Zelfjeschuldenregelen.nl maakt u in zes stappen een aflosplan. U berekent welke financiele ruimte u heeft om achterstanden weg te werken en maakt een realistische verdeling per schuldeiser. Ook kunt u allerlei verschillende voorbeeldbrieven gebruiken om afspraken met de betreffende organisaties te maken.

Komt u er zelf niet uit? Zoek hulp

Zijn de problemen groter, of lukt het u zelf niet om er grip op te krijgen, zoek dan hulp. Misschien heeft u een familielid of bekende die u kan helpen. Of neem contact op met de gemeente waar u woont. Zij kunnen u de weg wijzen naar de juiste hulpverlener. Kijk hier voor meer informatie.

Actueel overzicht van regelingen

In deze periode zijn er veel onzekerheden en veranderen regelingen vanuit de overheid snel. Op onze pagina coronaregelingen houden we een actueel overzicht van de meest relevante ontwikkelingen bij.

Voor meer tips en hulp kunt u ook naar het Steunpunt Coronazorgen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het maken van een overzicht geeft snel een gevoel van grip in deze onzekere situatie.”

— Janine Verschuur, Alkmaar

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen doen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
21 januari 2022

Nibud lanceert budgetcursus voor mensen met licht verstandelijke beperking

lees meer › Nieuwsbericht
20 januari 2022

Op weg naar een adequaat pensioen

lees meer › Blog
18 januari 2022

Nibud ziet koopkrachtdalingen tot ruim 100 euro per maand

lees meer › Persbericht

Toolkit Ondersteuning aan mensen met een LVB

Hulpmiddel voor financiële dienstverleners.

lees meer › Artikel
22 december 2021

Nieuwjaarsboodschap: Nieuw perspectief op bestaanszekerheid

lees meer › Blog
13 december 2021

Nibud: Mbo’ers lopen geld mis

lees meer › Persbericht

Nibud Mbo-onderzoek 2021

Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis.

lees meer › Onderzoeksrapport
30 november 2021

Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

lees meer › Nieuwsbericht
29 november 2021

Nibud: Groeiende groep jongeren belegt

lees meer › Nieuwsbericht

Jongvolwassenen en beleggen 2021

42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt.

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht