Schuldpreventie, wat is het?

Schulden leiden tot persoonlijke problemen en maatschappelijke kosten. Preventie is daarom belangrijk voor alle partijen die in aanraking komen met betalingsachterstanden.

Wat is schuldpreventie?

Preventie is het voorkomen dat er (in dit geval financiële) problemen ontstaan door van tevoren in actie te komen. Preventie kan echter ook worden ingezet om grotere financiële problemen of herhaling te voorkomen.

De definitie van schuldpreventie luidt:

“Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden.”

Allerlei partijen die in aanraking komen met betaalachterstanden van personen, kunnen bijdragen aan preventie. Denk aan: schuldhulpverleners, scholen, P&O’ers, corporaties, nutsbedrijven, financieel dienstverleners, wijkteams, etc. Omdat steeds meer Nederlanders in de problemen komen door schulden, vindt de politiek dat organisaties zoals gemeenten meer moeten doen aan het voorkomen ervan.

Klassieke preventie-indeling

In de theorie over preventie wordt een indeling gemaakt in typen.

Primaire preventie

Doel: het voorkomen dat mensen in de problematische schulden raken; ofwel nieuwe gevallen voorkomen. Primaire preventie richt zich op iedereen die risico loopt.

Secundaire preventie

Vroegtijdige onderkenning, opsporing en behandeling, meestal bij specifieke risicogroepen. Ook het opsporen van risicofactoren behoort tot de secundaire preventie. Voorwaarde is een goed onderzoek naar specifieke risicogroepen en analyse hiervan.

Tertiaire preventie

Richt zich op situaties waarbij al sprake is van problematische schulden. De curatieve hulp, begeleiding en andere maatregelen zijn bedoeld om bestaande problemen op te lossen terwijl de preventieve activiteiten in feite nazorg zijn. Hier komt ook het cyclische karakter van integrale schuldhulpverlening naar voren. Goede curatieve hulp en nazorg hebben als zodanig weer een preventieve werking. Tertiaire preventie is bedoeld om erger (terugval, recidive of chronische problemen) te voorkomen.

Aan de slag met preventie

Hoe u uw preventie-beleid vormgeeft, hangt af van uw rol en organisatie. Het Nibud geeft u een aantal handvatten om aan de slag te gaan:

Het Nibud kan u helpen met advies over het opzetten van uw preventiebeleid. We hebben kennis en materialen om uw projecten te ondersteunen. Neem contact op met Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting en coaching. U kunt uw vraag ook stellen via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Financiële problemen 2018

Onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018 - 2019, deel 1.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-agenda 2019 op maat

De Nibud-agenda op maat geeft mensen met geldstress meer grip en daardoor meer rust.

lees meer › Praktijkverhaal

Ruim 350.000 huishoudens ontvangen de Nibud-Geldkrant

In diverse gemeenten huis-aan-huis verspreid.

lees meer › Praktijkverhaal

Zojuist verspreid: Nibud-Geldkrant, editie De Wolden

De Nibud-Geldkrant, is onderdeel van de campagne 'Grip op je knip' in gemeente De Wolden.

lees meer › Praktijkverhaal

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

De Nibud-Geldkrant in drie edities

Differentiatie lokale informatie: Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

lees meer › Praktijkverhaal

Kostenscan Personeel met schulden

Inzicht in de kosten van personeel met schulden voor uw organisatie.

lees meer › Tool

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

Project Taal & Geld verbindt

Avres en de Stichting Lezen & Schrijven bundelen krachten in vroegsignalering van zowel schulden als laaggeletterdheid.

lees meer › Praktijkverhaal

Gemeente Weert maakt gebruik van en-en-en aanpak

Hoe de gemeente Weert informeert, inspireert én activeert over omgaan met geld.

lees meer › Praktijkverhaal