Schuldpreventie, wat is het?

Schulden leiden tot persoonlijke problemen en maatschappelijke kosten. Preventie is daarom belangrijk voor alle partijen die in aanraking komen met betalingsachterstanden.

Wat is schuldpreventie?

Preventie is het voorkomen dat er (in dit geval financiële) problemen ontstaan door van tevoren in actie te komen. Preventie kan echter ook worden ingezet om grotere financiële problemen of herhaling te voorkomen.

De definitie van schuldpreventie luidt:

“Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden.”

Allerlei partijen die in aanraking komen met betaalachterstanden van personen, kunnen bijdragen aan preventie. Denk aan: schuldhulpverleners, scholen, P&O’ers, corporaties, nutsbedrijven, financieel dienstverleners, wijkteams, etc. Omdat steeds meer Nederlanders in de problemen komen door schulden, vindt de politiek dat organisaties zoals gemeenten meer moeten doen aan het voorkomen ervan.

Klassieke preventie-indeling

In de theorie over preventie wordt een indeling gemaakt in typen.

Primaire preventie

Doel: het voorkomen dat mensen in de problematische schulden raken; ofwel nieuwe gevallen voorkomen. Primaire preventie richt zich op iedereen die risico loopt.

Secundaire preventie

Vroegtijdige onderkenning, opsporing en behandeling, meestal bij specifieke risicogroepen. Ook het opsporen van risicofactoren behoort tot de secundaire preventie. Voorwaarde is een goed onderzoek naar specifieke risicogroepen en analyse hiervan.

Tertiaire preventie

Richt zich op situaties waarbij al sprake is van problematische schulden. De curatieve hulp, begeleiding en andere maatregelen zijn bedoeld om bestaande problemen op te lossen terwijl de preventieve activiteiten in feite nazorg zijn. Hier komt ook het cyclische karakter van integrale schuldhulpverlening naar voren. Goede curatieve hulp en nazorg hebben als zodanig weer een preventieve werking. Tertiaire preventie is bedoeld om erger (terugval, recidive of chronische problemen) te voorkomen.

Aan de slag met preventie

Hoe u uw preventie-beleid vormgeeft, hangt af van uw rol en organisatie. Het Nibud geeft u een aantal handvatten om aan de slag te gaan:

Het Nibud kan u helpen met advies over het opzetten van uw preventiebeleid. We hebben kennis en materialen om uw projecten te ondersteunen. Neem contact op met Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting en coaching. U kunt uw vraag ook stellen via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Gesprekshandreiking en Signaalkaart bij geldproblemen

Hulpmiddel bij vroegsignalering voor werkgevers en begeleiders van ondernemers.

lees meer › Artikel

Almere lanceert Geldspecial Uit elkaar

Toename van hulpvragen leidt tot aanbieden concreet voorlichtingsmiddel.

lees meer › Praktijkverhaal

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Geldkrant in Rucphen: ‘Het Nibud bood inspirerende voorbeelden’

Doel van de geldkrant is mensen met schuldenproblematiek aansporen hulp te zoeken.

lees meer › Praktijkverhaal

Financiële problemen 2018

Aantal huishoudens met betalingsproblemen blijft gelijk, type problemen verschuift.

lees meer › Onderzoeksrapport

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Schulden: preventie en aanpak

Wat kunt u doen om schulden bij jongeren te helpen voorkomen?

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › Artikel

Effectieve preventieprojecten

Handvatten en advies om een succesvol preventieproject op te zetten.

lees meer › Artikel