Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om financiële problemen bij huurders te voorkomen. De kosten van betalingsachterstanden of zelfs huisuitzettingen kunnen heel hoog zijn. Wat kunt u doen om problemen te voorkomen en vroeg te signaleren?

Preventie

Preventie begint natuurlijk met het toewijzen van een betaalbare woning aan een huishouden. U kunt hiervoor zelf een traject ontwikkelen. Huur-inkomensberekeningen van het Nibud kunnen u hierbij ondersteunen. Deze geven antwoord op de vraag: wat is een ‘verantwoorde’ huur bij een bepaald inkomen? Of: wat is een ‘verantwoord’ inkomen bij een bepaalde huur? Hiermee krijgt u ook zicht op de meest kwetsbare doelgroepen.

Een corporatie kan een huurder helpen bij de keuze door bijvoorbeeld te werken met een huurtool op hun site. Met de huurtool van het Nibud kunnen huurders op basis van hun inkomsten én huishoudsamenstelling bepalen welke woonlasten voor hen betaalbaar zijn. Het maken van een begroting kan daarbij helpen, dat werkt vaak als een eyeopener.

Met uw (nieuwe) huurders kunt u een huuradviesgesprek voeren, om hen voor te lichten over de betaalbaarheid van de huur in relatie tot andere uitgaven binnen het huishouden. U kunt hen helpen met extra informatie en met het aanvragen van inkomensondersteuning. Bijvoorbeeld door hen voor te lichten over omgaan met geld.

Vroegsignalering

Het in een vroeg stadium herkennen van financiële problemen kan veel ellende voorkomen. Zowel voor u als voor de huurder. huur is één van de laatste rekeningen die men niet meer betaalt als men krap zit. Dit is meestal een teken dat de huurder meerdere beginnende schulden heeft.

Signalen van financiële problemen bij huurders:

  • de huur niet of te laat betalen
  • slechts een deel van de huur betalen
  • niet reageren op een aanmaning

De signaalfunctie van uw medewerkers is een van de belangrijkste manieren om te zorgen dat schulden vroeg worden opgemerkt. Om uw medewerkers op dit gebied kennis en vaardigheden aan te leren biedt het Nibud de training Huurachterstanden aan.

Heeft u een huurder met betalingsachterstanden, onderneem dan snel actie en ga het gesprek aan. Bespreek samen een reëel betalingsvoorstel. U kunt ook hulp bieden bij het aanvragen van inkomensondersteuning of het op orde krijgen van de beginnende schulden.

Naar gedragsverandering

Hoe meer kennis over financieel gedrag, hoe beter we mensen met financiële problemen kunnen begeleiden naar gedrag dat hen helpt hun situatie op orde te krijgen en te houden. Zo wijkt het gedrag van huurders met schulden af van huurders zonder schulden doordat zij onder andere last hebben van schaarste. Het Nibud heeft deze kennis en kan u helpen deze op de juiste manier in te zetten voor uw huurders.

We kunnen u ook helpen bij het uitdenken en testen van bepaalde interventies rondom gedragsverandering. Wilt u meer weten over gedragsverandering en wat er mogelijk is voor uw organisatie? Neem contact op met Gea Schonewille, wetenschappelijk medewerker bij het Nibud.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het in een vroeg stadium herkennen van financiële problemen kan veel narigheid voorkomen. Zowel voor een corporatie als voor de huurder.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Hengelo plukt vruchten van online hulpmiddelen

Gebruik Berekenuwrecht en online Geldplannen sterk gestegen.

lees meer › Praktijkverhaal

De Nibud-agenda 2018: Grip op tijd én geld

Praktijkervaringen door heel Nederland.

lees meer › Praktijkverhaal

Zojuist verspreid: Nibud-Geldkrant, editie De Wolden

De Nibud-Geldkrant, is onderdeel van de campagne 'Grip op je knip' in gemeente De Wolden.

lees meer › Praktijkverhaal

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel
18 mei 2017

Alle Weertenaren weer grip op geld

lees meer ›Blog

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Waar moeten toekomstige woningbezitters op letten?

meer info › Diensten

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Lezing Betaalbare huur

Lezing Betaalbare huur

Welke huur kan een huurder opbrengen?

meer info › Diensten

De Nibud-Geldkrant in drie edities

Differentiatie lokale informatie: Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

lees meer › Praktijkverhaal

Offline aanjagen van online Geldplannen

Met een mix van offline activiteiten informeert de gemeente Hoogeveen haar inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal

Kostenscan Personeel met schulden

Inzicht in de kosten van personeel met schulden voor uw organisatie.

lees meer › Tool

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal