Renteverlaging kredieten verlengd

Nieuwsbericht | 12 februari 2021

Het ministerie van Financiën verlengt de tijdelijke renteverlaging op kopen op afbetaling of roodstaan. Het rentepercentage blijft tot 1 september 2021 maximaal 10 procent. Daarnaast moeten kredietverstrekkers de financiële situatie eerder toetsen. Daarmee geeft het ministerie verdere uitvoering aan adviezen van het Nibud.

De verlaagde maximale rente op krediet is sinds 10 augustus 2020 van kracht, en gold in eerste instantie tot 1 maart 2021. In een kamerbrief staat dat de maatregel met zes maanden verlengd wordt omdat de coronacrisis nog steeds gaande is. Mocht het nodig zijn, dan wordt de maatregel nogmaals verlengd.

Op verzoek van de minister van Financiën adviseerde het Nibud in mei om de maximale rente te verlagen en kredietverstrekkers eerder te verplichten om te toetsen of mensen die een lening willen aangaan dat ook daadwerkelijk kunnen betalen. In navolging op dat advies verlaagde het ministerie de maximale leenrente.

Verlaging verificatieplicht

Nu volgt het ministerie ook het andere advies van het Nibud. De grens voor de wettelijke verificatieplicht voor kredietverstrekkers wordt verlaagd. Dat is het kredietbedrag waarboven een kredietverstrekker de financiële situatie van consumenten moet controleren. Hoekstra wil dat bedrag verlagen van € 1.000 naar
€ 250 om er voor te zorgen dat consumenten niet in de financiële problemen komen door een stapeling van kleine kredieten.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart is blij met de voorgenomen stappen: ‘Beide stappen, de renteverlaging en het strenger toetsen, gaan in de goede richting. Mensen die financieel klem zitten, moet je niet opzadelen met een lening die ze niet kunnen betalen. Dat geldt nu in het bijzonder, omdat door de coronacrisis veel mensen financieel aan de grond komen te zitten. Maar ook voor straks, als de crisis voorbij is, is dit verstandig beleid. Ik hoop dat de tijdelijke maatregelen snel definitief worden.’

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Mensen die financieel klem zitten, moet je niet opzadelen met een lening die ze niet kunnen betalen. Ik hoop dat de tijdelijke maatregelen snel definitief worden.”

— Nibud-directeur Arjan Vliegenthart

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
18 februari 2021

Beleggen? Wees kritisch

lees meer › Nieuwsbericht
16 februari 2021

Onze roep wordt gehoord

lees meer › Blog
10 februari 2021

Ankereffect vraagt actieve rol van financieel adviseur

lees meer › Nieuwsbericht

Aanvulling op de privacyverklaring

lees meer › Artikel
04 februari 2021

Nibud te gast bij Europese denktank CEPS

lees meer › Nieuwsbericht

Almere lanceert Geldspecial Uit elkaar

Toename van hulpvragen leidt tot aanbieden concreet voorlichtingsmiddel.

lees meer › Praktijkverhaal

Noodregelingen coronacrisis

Een overzicht van de financiële regelingen als gevolg van de coronacrisis.

lees meer › Artikel
19 januari 2021

Blog: Onzekere persoonlijke inflatie

lees meer › Blog
19 januari 2021

Nibud: Financiële zorgen over onzeker 2021

lees meer › Persbericht

Geldplan Kom uit de geldzorgen! zet dingen in beweging

Gemeente West Betuwe zet gedragsverandering bij inwoners in gang met hulp van dit geldplan.

lees meer › Praktijkverhaal
16 januari 2021

Bijna helft flexwerkers, zzp’ers en ondernemers komt vaker moeilijk rond

lees meer › Nieuwsbericht