Referentiecijfers en begrotingen

Referentiecijfers spelen een belangrijke rol in de budgetvoorlichting en kredietverlening. Het Nibud is hét kenniscentrum dat deze cijfers berekent en toepast. Op welke manieren kunnen de referentiecijfers gebruikt worden?

Voorbeeldbegrotingen

Referentiecijfers geven inzicht in de uitgavenplaatjes en bestedingsmogelijkheden van huishoudens. Dat is belangrijke voor zowel consumenten als voor professionals die rekening moeten houden met betaalbaarheid van bijvoorbeeld kredieten of woonlasten van huishoudens.

Het Nibud kan met deze cijfers voorbeeldbegrotingen maken voor elk type huishouden en inkomensniveau. Deze begrotingen zijn een belangrijk middel om afgewogen budgetkeuzes te kunnen maken. Er zijn diverse begrotingen:

 • Een basisbegroting – Wat heeft een bepaald huishouden minimaal nodig?
 • Een gemiddelde begroting – Wat geven vergelijkbare huishoudens uit?
 • Een sluitende begroting – Wat is een uitgavenplaatje dat past bij het inkomen?

Unieke methodiek

De referentiecijfers worden berekend met een beperkt aantal gegevens over de huishoudsamenstelling, het inkomen en het type woning. De cijfers worden jaarlijks geactualiseerd. De referentiecijfers zijn uniek in Nederland, het Nibud is het enige instituut dat de cijfers op deze manier verzameld en koppelt aan begrotingen. Lees meer over de Nibud cijfers.

De Nibud-voorbeeldbegrotingen zijn mede gebaseerd op de inzichten van de Britse micro-econoom Angus Deaton, Nobelprijswinnaar voor de economie 2015. Zie ook het blog: ‘De link tussen de Nobelprijs en het Nibud’.

Toepassingen van referentiecijfers

De cijfers en voorbeeldbegrotingen worden in diverse toepassingen gebruikt. Ze worden toegepast in voorlichting aan consumenten, maar ook in een brede lijn van producten voor professionals.

Rekentools

De meest bekende manier waarop de referentiecijfers voor consumenten zijn vertaald is in de Nibud rekentool Persoonlijk Budgetadvies. Met deze tool kunnen mensen een eigen begroting opstellen en hun uitgavenplaatje vergelijken met andere huishoudens.

Maar de cijfers zijn op verschillende andere manieren in tools vertaald, zowel door het Nibud als door andere organisaties. Meer over rekentools op maat.

Van budgetbegeleiding tot hypotheekadviezen

Voor professionals zijn referentiecijfers bruikbaar bij veel toepassingen:

 • Budgetbegeleiding;
 • Het maken van krediet- of hypotheeknormen;
 • Koopkrachtberekeningen;
 • Hypotheekadviezen voor consumenten;
 • Woningverhuurders kunnen bekijken of de huur op te brengen is.

Publicatie van de referentiecijfers

Nibud verzorgt diverse publicaties met de referentiecijfers als basis. We geven jaarlijks het Nibud Budgethandboek en de Prijzengids uit. Ook zijn ze verwerkt in het softwarepakket Nibud Rekenprogramma.

 • In het Budgethandboek worden voorbeeldbegrotingen gepubliceerd, waaronder de minimum voorbeeldbegrotingen: uitgavenplaatjes van huishoudens met een minimum inkomen. Alle uitgavenposten worden uitgebreid besproken, zodat het veel gebruiksmogelijkheden heeft. Denk aan het bepalen van meerkosten voor voeding, dieetkosten enzovoorts. Het handboek bevat ook een begrotingsformulier waarmee een begroting op papier gemaakt kan worden. Meer informatie over het Budgethandboek .
 • De Prijzengids geeft de cijfers gedetailleerd weer op artikelniveau, zodat deze gids te gebruiken is voor het bepalen van kostenvergoedingen voor sociale diensten. Meer over de Prijzengids.
 • Het Nibud Rekenprogramma is software waarin een uitgavenplaatje van elk type huishoudenkan worden berekend, aangevuld met bruto-nettotrajecten en de berekening van aanspraken op toeslagen en subsidies. Meer over het Nibud Rekenprogramma.

Meer weten?

Wilt u van gedachten wisselen over het toepassen van Nibud referentiecijfers in uw werk? Neem contact op met Jasja Bos, senior wetenschappelijk medewerker. U kunt uw vraag ook stellen via het algemene Nibud contactformulier.

Minimumvoorbeeldbegrotingen voor Bonaire

Bonaire is een Nederlandse gemeente. De situatie op Bonaire is echter dermate anders, dat de Nederlandse minimumvoorbeeldbegrotingen er niet bruikbaar zijn. In opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een expertgroep van Bonairianen voor diverse huishoudsamenstellingen minimumvoorbeeldbegrotingen voor Bonaire opgesteld. Het Nibud heeft het proces begeleid.

Meer weten?

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De Nibud referentiecijfers zijn bruikbaar in veel toepassingen: van rekentools tot en met hypotheeknormen en meer. ”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Lezing Risicobudgetten

Lezing Risicobudgetten

Welke factoren veroorzaken een risicovolle situatie?

meer info › Diensten

Lezing Koopkracht

Lezing Koopkracht

Hoe berekent het Nibud koopkrachteffecten?

meer info › Diensten

Koopkrachtberekeningen regeerakkoord kabinet-Rutte III

Bijstandsgerechtigden en gepensioneerden blijven achter.

lees meer › Onderzoeksrapport
27 oktober 2017

Nibud: In 2021 koopkrachtstijging van 4 tot 6 procent voor werkende Nederlander

lees meer ›Persbericht

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Budgetadvies Rekenprogramma: onmisbaar in mijn advies

Financieel coach Pauline: "Waarom ik juist voor dit programma kies!"

lees meer › Praktijkverhaal

Budgetadvies ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Offline aanjagen van online Geldplannen

Met een mix van offline activiteiten informeert de gemeente Hoogeveen haar inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal
23 januari 2017

Financial guidance in Europa

lees meer ›Blog

Koopkrachtberekenaar

Wat gebeurt er komend jaar jaar met uw koopkracht? Bereken het direct!

lees meer › Tool
09 maart 2016

Nibud-voorbeeldbegrotingen: totstandkoming en toepassing

lees meer ›Blog

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel