Recht op tegemoetkomingen?

Om te komen tot een goed budgetadvies, is het belangrijk om een overzicht te hebben van alle inkomsten en uitgaven. Check daarbij ook of iemand recht kan hebben op landelijke tegemoetkomingen of gemeentelijke subsidies.

Er zijn voor lagere inkomens verschillende regelingen voor inkomensondersteuning. Landelijke toeslagen, zoals het kindgebonden budget en de zorgtoeslag. Maar ook gemeentelijke subsidies voor bijvoorbeeld sport of culturele activiteiten. Mensen met een laag inkomen kunnen soms ook in aanmerking komen voor kwijtscheldingen of betalen een lager tarief.

Berekenuwrecht.nl

Welke landelijke regelingen er zijn en om welk bedrag het gaat, kunt u nagaan via Berekenuwrecht.nl. Op basis van gegevens over gezinssamenstelling en inkomen worden financiële aanspraken berekend. Er wordt rekening gehouden met alle landelijke regelingen voor inkomensondersteuning zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag. Ook worden er voor veel gemeenten lokale subsidies berekend.

De tool verwijst door naar de instantie waar de aanvraag gedaan moet worden. De site is een initiatief van Nibud en Stimulansz.

Als begeleider kunt u de rekentool samen met uw cliënt invullen, of uw cliënt erop attenderen. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw cliënt alle regelingen benut waar hij recht op heeft.

Checklist inkomensondersteuning

Het Nibud heeft ook een schriftelijk overzicht van alle regelingen beschikbaar:

Tip: Via Stichting Leergeld kun ouders met kinderen en een smalle beurs, een aanvraag doen voor een vergoeding voor kosten van kinderen, zoals bijdrage in de kosten voor een computer of schoolreisje.

Gemeentelijke regelingen

Elke gemeente bepaalt zijn eigen regelingen. Denk hierbij aan een kortingspas, kwijtscheldingsmogelijkheden van de lokale lasten, of een bijdrage in de kosten van sporten. Informatie hierover is bij de gemeente te krijgen.

Gemeente aansluiten bij berekenuwrecht.nl

Veel gemeenten hebben hun lokale regelingen aan Berekenuwrecht.nl gekoppeld. Zo krijgen gebruikers snel een totaaloverzicht van alle regelingen die voor hun specifieke situatie gelden.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Per dag maken 350 mensen gebruik van berekenuwrecht.nl.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Onderzoek bekendheid en gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen

Het Nibud kan in uw gemeente onderzoek op maat doen naar niet-gebruik.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Zodat vrijwilligers echt een verschil kunnen maken!

bestel › Product

Vrijwilligers in de thuisadministratie

Het Nibud ondersteunt vrijwilligers(organisaties) en vergroot hun deskundigheid.

lees meer › Artikel

Nibud-competenties

De Nibud-competenties bieden handvatten om cliënten een stap verder te helpen.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool